Dom i Wyposażenie - House and House Appliances

5  1    63 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
apartament
Chcę mieszkać w przestronnym apartamencie.
start learning
apartment
I want to live in a spacious apartment.
balkon
Spójrz! Na tamtym balkonie jest śmieszny piesek.
start learning
balcony
Look! There's a funny little dog on that balcony!
biegać
Molly byłą pierwszą kobietą, która przebiegła dystans 100 metrów poniżej 10.0 sekund.
start learning
to run
Molly became the first woman to run the 100 meter dash in under 10.0 seconds.
biurko
Jego biurko jest zawsze pełne dokumentów.
start learning
desk
His desk is always full of documents.
budować
Wybudowali dom niedaleko jeziora.
start learning
to build
They built a house near the lake.
budowa
potocznie
Na tej budowie były w zeszłym miesiącu 2 wypadki.
start learning
building site
There were 2 accidents on this building site last month.
budynek
Kilka budynków zostało zniszczonych.
start learning
building
Several buildings were destroyed.
być w domu
start learning
to be (at) home
dom
willowy
Możesz zostać/zatrzymać się u mnie w domu.
start learning
house
You can stay at my house.
dotrzeć do domu
start learning
to get home
drzwi
Drzwi samochodu są wgniecione.
start learning
door
The car door is dented.
drzwi frontowe
start learning
front door
dywan
start learning
carpet
hol
start learning
hall
iść do domu
Idziecie już do domu?
start learning
to go home
Are you going home?
kanapa
start learning
couch
kanapa
sofa
start learning
sofa
klucz
Nie mam klucza.
start learning
key
I haven't got a key.
krzesło
W kuchni są 4 krzesła.
start learning
chair
There are 4 chairs in the kitchen.
kuchnia
start learning
kitchen
lampa
start learning
lamp
lustro
Ona przejrzała się w lustrze
start learning
mirror
She looked at herself in the mirror.
łazienka
Sophie nie ma prysznica w swojej łazience.
start learning
bathroom
Sophie hasn’t got a shower in her bathroom.
łóżko
start learning
bed
mieszkanie
Masz ładne mieszkanie.
start learning
flat
You have a nice flat.
mieszkanie
start learning
apartment
na dole
start learning
downstairs
na górze
Ona poszła na górę do swojego pokoju.
start learning
upstairs
She went upstairs to her room.
Nie ma to / jak w domu!
start learning
There's no place like home!
nowoczesny
Najbardziej znanym współczesnym kompozytorem polskim jest Henryk Górecki.
start learning
modern
Poland's most well-known modern composer is Henryk Gorecki.
obraz
Złodzieje ukradli bardzo cenny obraz z muzeum.
start learning
painting
Thieves stole a very precious painting from the museum.
ognisko domowe
start learning
home
ogród
Chcę mieć dom z ogrodem.
start learning
garden
I want to have a house with a garden.
okno
Proszę otwórz okno
start learning
window
Open the window please
oświetlenie
światło
start learning
light
parter
[BrE]
start learning
ground floor
po lewej
stronie
start learning
on the left (side)
po prawej
stronie
start learning
on the right (side)
podłoga
Mieszkam na pierwszym piętrze, więc nigdy nie używam windy.
start learning
floor
I live on the first floor so I never use the lift.
podwórko
start learning
patio
pokój
pomieszczenie
start learning
room
posprzątać
start learning
to tidy, to clean up
pusty
Musimy iść na zakupy, bo lodówka jest pusta.
start learning
empty
We need to go shopping because the fridge is empty.
rzecz
start learning
thing
schody
start learning
stairs
słyszeć
Słyszałeś wiadomości?
start learning
hear
Have you heard the news?
sprzątać
Studenci obiecali, że posprzątają po zabawie.
start learning
to clean
Students promised to clear up after the party.
stolik
To jest fajny stół.
start learning
table
This is a nice table.
stół
To jest fajny stół.
start learning
table
This is a nice table.
sypialnia
start learning
bedroom
The house has three bedrooms.
ściana
W pokoju na ścianie jest zegar.
start learning
wall
There is a clock on the wall in the room.
środek
np. nocy
start learning
middle
telefon
Ten telefon nie działa.
start learning
telephone
This telephone is not working.
telefon
potocznie
Ten telefon nie działa.
start learning
phone
This telephone is not working.
trawnik
start learning
grass
u góry
start learning
up
wejście
do budynku
Czekaj na mnie przy wejściu do szkoły.
start learning
entrance
Wait for me at the school entrance.
włączyć
światło, telewizor
start learning
to switch on
włączyć
światło, telewizor
start learning
to turn on
wyjście
Nie mogliśmy znaleźć wyjścia.
start learning
exit
We couldn't find the exit.
wyłączyć
światło, telewizor
start learning
to switch off
wyłączyć
światło, telewizor
start learning
to turn off
zegar
start learning
clock

You must sign in to write a comment