Divine 7 zw.wt. Eklej. 2, 1-3;12- 26

 0    50 flashcards    kaztrz
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

pleasure
It was my pleasure.
start learning
przyjemność
Cała przyjemność po mojej stronie.

przyjemność

offer
This offer is not attractive enough.
start learning
oferta
Ta oferta nie jest wystarczająco atrakcyjna.

próżność, marność

śmiech

reflect, reflected
start learning
odzwierciedlają, odbicie

szaleństwo

devote, devoted
start learning
poświęcić, poświęcony

objąć, uścisk

szaleństwo

reflection
start learning
odblask, refleksja

zwrócić się do

głupota

przykład, przypadek

następca

ahead
Go straight ahead.
start learning
przed
Idź prosto.

głupek, oszukać

doubt
There’s no doubt about it.
start learning
wątpliwość
Nie ma co do tego wątpliwości.


trwały

niestety

umierać

wstręt

chase, chasing
start learning
gonić, pogoń

zapisać, przekazać

effort, efforts
start learning
wysiłek, starania


rozpacz, utrata nadziei

expend, expended
start learning
poświęcic, wydać

labour, laboured
start learning
poród, pracowali

umiejętnie

mądrze

successfuly
start learning
sukcesem

niesprawiedliwość

zdobyć

obciążenie, wysiłek, odkształcenie

undergo, went, gone
start learning
przechodzą, poszedł, poszedł

pracochłonny

care, cares
start learning
troska, dba

dostatek, mnóstwo

nędza

mądrość

wise
It was a wise decision.
start learning
mądry
To była mądra decyzja.

grzesznik

task
We divided the tasks between employees.
start learning
zadanie
Podzieliliśmy zadania pomiędzy pracowników.

gather, gathering
start learning
gromadzić, zbierać

storing up
start learning
przechować

pursue, pursuing
start learning
realizować, realizując

angażować

sorrow, sorrows
start learning
żal, smutek


You must sign in to write a comment