Design and building permit

 0    58 flashcards    kplewa164
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
krok po kroku, punkt po punkcie
start learning
step by step
projekt budowlany
start learning
(building permit) design
pozwolenie na budowę
start learning
building/construction permit
działka
start learning
plot (of land)
składać wniosek
start learning
to submit an application
urząd gminy
start learning
commune office
gmina
start learning
municipal/local authority/government
wypis (wyrys)
start learning
extract [also excerpt] map extract
wielopiętrowy, wielopoziomowy
start learning
multi-storey
powierzchnia zabudowy
start learning
built-up area
linia zabudowy
start learning
frontage [also building alignment/line]
decyzja o warunkach zabudowy
start learning
planning permission [also land development conditions decision]
dopasowany do potrzeb, „szyty na miarę”
start learning
tailor-made
oczekiwanie
start learning
expectation
projekt indywidualny
start learning
one-off design
przyłącze elektryczne/wodne
start learning
power/water (supply) connection
przyłącze kanalizacji
start learning
sewage lateral
składać odwołanie od
start learning
to lodge an appeal against
tracić ważność, wygasać
start learning
to expire
organ nadzoru budowlanego
start learning
construction supervision authority
kierownik budowy
start learning
site manager
dziennik budowy
start learning
construction logbook [also (building) site logbook]
tablica informacyjna
start learning
information board
roboty przygotowawcze
start learning
(on-site) preparation works
fabuła
Pod koniec tej książki fabuła naprawdę się komplikuje.
start learning
plot
At the end of this book the plot really thickens.
budowla
start learning
construction
wzornictwo przemysłowe
start learning
design
w załączeniu
W załączeniu przesyłam dokumenty.
start learning
enclosed
Please find enclosed documents.
budynek
Kilka budynków zostało zniszczonych.
start learning
building
Several buildings were destroyed.
aplikacja
start learning
application
tzw
start learning
so-called
na miarę
start learning
tailor-made
geodezyjny
start learning
geodesic
wielopiętrowy
start learning
multi-storey
Na miejscu
start learning
on-site
pierzei
start learning
frontage
jednorazowa
start learning
one-off
gotowy
Jesteś gotowy do wyjścia?
start learning
ready-made
Are you ready to leave?
zgoda / pozwolenie
start learning
permission
teren
start learning
site
dziennik okrętowy
start learning
logbook
chronologia
start learning
chronology
fragment
start learning
excerpt
fragment
start learning
extract
obowiązkowy
Kurs był obowiązkowy, więc John musiał się na niego zapisać.
start learning
compulsory
The course was compulsory, so John had to take it.
przedkładać
start learning
submit
zgłoszenie
start learning
notification
w ten sposób
start learning
thereby
prawa autorskie
Nasza firma jest właścicielem praw autorskich do tych fotografii, więc jeśli zauważysz, że ktoś inny je wykorzystuje, prosimy o poinformowanie nas o tym.
start learning
copyright
Our company has a copyright on those photos, so if you see anyone else using them, please let us know.
konsolidować
start learning
consolidate
parametr
start learning
parameter
ściek
start learning
sewage
rozwinięty
start learning
developed
władza / autorytet
start learning
authority
słownictwo
start learning
vocabulary
lokalny / miejscowy
start learning
local
decyzja
Pomyśl dwa razy, zanim podejmiesz decyzję.
start learning
decision
Think twice before you make a decision.
norma
start learning
standard

You must sign in to write a comment