December 2017

 0    57 flashcards    mickfoit
 
Question
Answer

Plead guilty
start learning
přiznat vinu

Take the brunt
start learning
odskákat to

Give a statement
start learning
podat výpověď

He got her pregnant
start learning
otěhotněl ji

As a child, I watched a lot of TV.
start learning
AS vs LIKE (jako dítě) jako dítě jsem se hodně díval na TV

Stop behaving like a child
start learning
AS vs LIKE (jako dítě) chováš se jako dítě

Magic wand, magic carpet
start learning
kouzelný koberec, hůlka

Magical place
start learning
Kouzelné místo

Are you seeing
start learning
chodíš s

Wheelchair bound
start learning
na koleč. křesle

orteza

Curled lip
start learning
kyselý úsměv

postupně odstavovat (od kojení, medikamentu)

Prescription
start learning
předpis (lékařský)

Český ministr v TV: STAKEHOLDERS, tedy zástupci všech stran, které k tomu mají říci
start learning
Stakeholder

l don’t know her. I know of her.
start learning
vím, o koho jde

Ultrasound
start learning
ultrazvuk(ové vyšetření)

Altercation that led to a dispute
start learning
hádka

It is fine by me
start learning
u mě dobrý, pro mě OK

That is a shame (that they have split up)
start learning
ŠKODA!

I promise you
start learning
slibuju ti to

porodní bolesti

Autograph show
start learning
autogramiáda

babička

I swore an oath (of Hyppocrates)
start learning
složila jsem přísahu

silent treatment
start learning
nemluvit s

lie with me
start learning
lehni si ke mě

he lay down
start learning
lehl si

Have a lie down
start learning
lehněte si

He went to lie down.
start learning
Šel si lehnout

Lie – lay – lain
start learning
ležet

He was lying there
start learning
ležel tam

golfky (kočárek)

silná větev stromu

marking (tests)
start learning
opravování (testů)

he is at large, he is on the run
start learning
je na svobodě

head back into town
start learning
zpátky do města

Drive me into town
start learning
zavez mě do města

to = zhruba ZU (jdu k Bille, možná i do) into = dovnitř prostoru
start learning
do (zdůrazňuji že jde o vnitřek prostoru, ploych, nejde tedy o smys: K něčemu, do místa poblíž)

Are you gonna beleive him over me?
start learning
Věříš mu a ne mě

omdlít

Linseed oil
start learning
lněný olej

záchvěv, třást, chvět2

třást, chvět

Rumor has it
start learning
říká se

It is on the house
start learning
je to na nás (zdarma)

Backpack, rucksack, knapsack
start learning
ruksak

bědovat, lkát


vězeň

Jaywalking
start learning
neukázněné přecházení silnice

What were you in for?
start learning
Za co jsi seděl?

They were lied to
start learning
byli obelháni (bylo jim lháno)

kurděje

Look out for so.
start learning
na někoho dohlížet

1) billboard 2) prkenná ohrada kolem staveniště 3) hromadit, křečkovat

I had a change of heart
start learning
změnit názor


You must sign in to write a comment