Daty z vol.3

 0    56 flashcards    Pineska
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
1054
start learning
wielka schizma wschodnia
910
start learning
założenie opactwa w Cluny
1059
start learning
sobór laterański
1147
start learning
Niemcy pod wodzą Henryka Lwa, księcia saskiego, najeżdżają na Wieletów i Obodrzyców w ramach ich nawrócenia
1077
start learning
Henryk IV obłożony klątwą przez papieża Grzegorza VII udaje się boso w stroju pokutnym do Canossy, by prosić papieża o przebaczenie
1084
start learning
Henryk IV koronuje się na cesarza
1250
start learning
śmierć Fryderyka II, początek wielkiego bezkrólewia w Niemczech
1273
start learning
do władzy dochodzi Rudolf z Habsburga, koniec wielkiego bezkrólewia
1215
start learning
Sobór Laterański IV
1075
start learning
Dictatus Papae (Dyktat papieski Grzegorza VII)
1095
start learning
synod w Clermont
1096
start learning
krucjata ludowa
1096-1099
start learning
pierwsza krucjata rycerska
1099
start learning
zdobycie Jerozolimy
1226
start learning
Krzyżacy przenoszą się na ziemię chełmińską w Polsce
1187
start learning
sułtan Egiptu Saladyn zdobywa Jerozolimę (powód do III krucjaty)
1204
start learning
krzyżowcy uderzają na Konstantynopol
1261
start learning
upadek Cesarstwa Łacińskiego; bizantyjscy władcy odzyskują Konstantynopol
1212
start learning
krucjata dziecięca
1291
start learning
upadek ostatniej twierdzy krzyżowców, Akki
1215
start learning
wydanie przez Jana bez Ziemi Wielkiej Karty Swobód
1265
start learning
początek angielskiego parlamentu
1214
start learning
bitwa pod Bouvines (król francuski Filip II August zwycięża z królem angielskim Janem bez Ziemi)
1302
start learning
pierwszy Stan Generalny we Francji
1157
start learning
książęta polscy składają hołd cesarzowi Fryderykowi I Barbarossie w Krzyszkowie pod Poznaniem
1177
start learning
wypędzenie Mieszka Starego przez możnych krakowskich
1180
start learning
zjazd w Łęczycy
1227
start learning
zamordowanie Leszka Białego przez Pomorzan
1257
start learning
zdobyte przez Rzeszę tereny polskie zaczęto nazywać Nową Marchią
1202
start learning
założenie zakonu rycerskiego kawalerów mieczowych
1230-1283
start learning
Krzyżacy podbijają Prusy
1225
start learning
król Węgier Andrzej II wypędza Krzyżaków
1230
start learning
dokument Konrada Mazowieckiego nadający ziemię chełmińską zakonowi krzyżackiemu
1222
start learning
Złota bulla króla Andrzeja II
1223
start learning
bitwa nad rzeką Kałką; Mongołowie pokonują zjednoczone wojska książąt ruskich
1237-1240
start learning
Tatarzy pokonują Ruś, niszcząc Kijów
1241
start learning
bitwa pod Legnicą (książę Henryk Pobożny kontra Tatarzy; zwycięstwo Tatarów)
1253
start learning
utworzenie Poznania
1198
start learning
Czechy otrzymują koronę królewską
1288 - 1290
start learning
przejęcie władzy przez Henryka IV Probusa (Prawego); i jego śmierć
1291
start learning
Przemysł II zrzeka się praw do Krakowa na rzecz czeskiego króla
1295
start learning
koronacja Przemysła II
1300
start learning
Wacław II, władca czeski, koronuje się w Gnieźnie na króla Polski
1305
start learning
wybuch antyczeskiego powstania rycerskiego, które wsparło starania o tron Władysława Łokietka
1301
start learning
koronacja Wacława III na króla Węgier
1306
start learning
zamordowanie Wacława III
1308
start learning
Krzyżacy atakują zagarniają całe Pomorze Gdańskie
1320
start learning
koronacja Władysława Łokietka koniec rozbicia dzielnicowego w Polsce
1325
start learning
Polska zawiera przymierze z pogańską Litwą
1333
start learning
śmierć Władysława Łokietka koronacja Kazimierza Wielkiego na króla Polski
1335
start learning
zjazd w Wyszehradzie
1339
start learning
II zjazd w Wyszehradzie
1250
start learning
utrata ziemi lubuskiej
1343
start learning
pokój w Kaliszu (Polska/Krzyżacy)
1364
start learning
papież Urban V zatwierdza statut Akademii w Krakowie
1370
start learning
śmierć Kazimierza Wielkiego

You must sign in to write a comment