Daty Historia

 0    97 flashcards    majeczka1673
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
753 pne
start learning
założenie Rzymu
509 pne
start learning
Początek Republiki w Rzymie
508 pne
start learning
reformy Klejstenesa
480 pne
start learning
termopile, najazd Kserksesa
27 pne
start learning
początek pryncypatu
313
start learning
edykt mediolański
395
start learning
podział rzymu
476
start learning
upadek cesarstwa Zachodniego
496
start learning
chrzest Franków
622
start learning
początek Islamu
800
start learning
koronacja Karola Wielkiego
843
start learning
traktat w Vendun
966
start learning
chrzest Polski
972
start learning
bitwa pod Cedynią
1000
start learning
zjazd w Gdnieźnie
1018
start learning
pokój w Budziszynie
1025
start learning
koronacja Chrobrego
1054
start learning
schizma wschodnia
1095
start learning
synod w Clermont
1096-1099
start learning
pierwsza krucjata
1109
start learning
bitwa pod Głogowem
1138
start learning
statut Krzywoustego
1215
start learning
Wielka Karta Swobód
1226
start learning
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski
1241
start learning
Bitwa pod Legnicą
1320
start learning
Koronacja Łokietka
1331
start learning
Bitwa pod Płowcami
1343
start learning
pokój w Kaliszu
1364
start learning
Akademia Krakowska
1370
start learning
śmierć Kazimierza Wielkiego
1385
start learning
unia w Krewie
1410
start learning
bitwa pod Grunwaldem
1411
start learning
I pokój Toruński
1414-1418
start learning
sobór w Konstancji
1444
start learning
bitwa pod Warną śmierć Warneńczyka
1450
start learning
wynalezienie druku
1453
start learning
upadek Konstantynopola
1454-1466
start learning
wojna Trzynastoletnia
1492
start learning
odkrycie Ameryki
1505
start learning
konstytucja Nihil Novi
1517
start learning
wystąpienie Lutra
1545-1563
start learning
sobór Trydencki
1569
start learning
Unia Lubelska
1573
start learning
pierwsza wolna elekcja
1605
start learning
bitwa pod Kircholmem
1610
start learning
bitwa pod Kłuszynem
1648
start learning
powstanie Chmielnickiego
1651
start learning
Beresteczko
1655-1660
start learning
potop Szwedzki
1683
start learning
II odsiecz Wiednia
1700-1721
start learning
wojna północna
1772
start learning
I rozbiór Polski
1773
start learning
KEN
1776
start learning
Deklaracja Niepodległości USA
1789
start learning
Rewolucja Francuzka
1791
start learning
konstytucja 3 Maja
1793
start learning
II rozbiór Polski
1794
start learning
powstanie Kościuszkowskie
1795
start learning
III rozbiór Polski
1807
start learning
pokój w Tylży Księstwo Warszawskie
1812
start learning
Wyprawa na Moskwe
1814-15
start learning
Kongres Wiedeński Królestwo Polskie
1830
start learning
powstanie Listopadowe
1848
start learning
Wiosna Ludów
1861-65
start learning
wojna secesyjna
1863
start learning
powstanie styczniowe
1871
start learning
Zjednoczenie Niemiec Kulturkampf
1901
start learning
Strajk dzieci we Wrześni
1914-18
start learning
I Wojna Światowa
1917
start learning
rewolucja lutowa i październikowa
1918
start learning
zawieszenie broni w Compiegne odzyskanie nie podległości
1919
start learning
Wersal
1920
start learning
Cud nad Wisłą
1921
start learning
Konstytucja marcowa
1922
start learning
konferencja w Rapallo
1925
start learning
konferencja w Locarno
1926
start learning
zamach majowy
1929
start learning
wielki kryzys
1933
start learning
dojście Hitlera do władzy
1935
start learning
konstytucja kwietniowa
1938
start learning
konferencja monachijska
1939 1 IX
start learning
początek II wojny światowej wojna obronna
1939 17 IX
start learning
wkroczenie Armii Czerwonej
1940
start learning
agresja na Danię i Norwegię Katyń Klęska Francji bitwa o Angię
1941
start learning
atak Niemiec na ZSRR Perl Harbor
1942
start learning
przekształcenie ZWZ w AK
1944
start learning
lądowanie w Normandii powstanie Warszawskie
1945 8-9 V
start learning
kapitulacja Niemiec
1945 2 IX
start learning
koniec II Wojny światowej
1949
start learning
powstanie NATO
1953
start learning
śmierć Stalina
1955
start learning
powstanie Układu Warszawskiego
1956
start learning
powstanie węgierski wydarzenia poznańskie
1968
start learning
praska wiosna wydarzenia marcowe
1970
start learning
wydarzenia grudniowe
1981 13 XIII
start learning
wprowadzenie stanu wojennego
1989
start learning
początek transformacji ustrojowej

You must sign in to write a comment