czasowniki nierwgularne

 0    84 flashcards    andrzejdubla
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
prowadzić kierować
start learning
lead - led - led
wybierać
start learning
choose - chose - chosen
zaczynać się
start learning
begin - began - begun
The play hasn't begun yet.
kupować
start learning
buy - bought - bought
I've bought some new clothes, because I had nothing to wear.
budować
start learning
build - built - built
budować
start learning
build - built - built
A new hospital is being built at the end of our street.
powstawać
Przy okazji powstało wiele trudności.
start learning
arise - arose - arisen
Many difficulties arose in the process.
pić
Wypiłem za dużo kawy i teraz nie mogę spać.
start learning
drink - drank - drunk
I've drunk too much coffee and now I can't sleep.
upaść
Upadła i złamała sobie nogę.
start learning
fall - fell - fallen
She fell and broke her leg.
biegać
start learning
run ran run
prognoza
start learning
forecast forecasted forecasted
znaleźć
Wciąż nie znalazłem odpowiedniej osoby.
start learning
find - found - found
I still haven't found the right person.
gubić
Zgubiłem portfel, a może zostawiłem go w samochodzie.
start learning
lose - lost - lost
I've lost my wallet or maybe I've left it in the car.
uderzać
start learning
hit - hit - hit
kłamstwo - skłamał - skłamał
start learning
lie - lied - lied
zwycięstwo Wygrany
start learning
win won won
rosnąć
Ta roślina rośnie jak szalona.
start learning
grow - grew - grown
This plant has been growing like crazy.
pisać
Nie pisałem do niej od tamtego dnia.
start learning
write - wrote - written
I haven't written to her since that day.
słyszeć
Słyszałaś najnowszą plotkę?
start learning
hear - heard - heard
Have you heard the latest gossip?
dać
start learning
give gave given
jeść
Zjadłam twoją kanapkę.
start learning
eat - ate - eaten
I've eaten your sandwich.
być
start learning
be was/were been
Zobacz
start learning
See saw seen
mówić
start learning
speak - spoke - spoken
mieć
start learning
have had had
nauczyć się
start learning
learn - learnt - learnt
dostawać
start learning
get got got
dawać
start learning
give gave given
schować
Gdzie schowaliście wszystkie moje słodycze?
start learning
hide - hid - hidden
Where have you hidden all my sweets?
zachować zatrzymać
start learning
keep kept kept
zamykać
Zamknąłem okno, bo robiło się tutaj zimno.
start learning
shut - shut - shut
I've shut the window because it was getting cold in here.
pożyczać (coś komuś)
Dan pożyczył mi swój nowy aparat.
start learning
lend - lent - lent
Dan has lent me his new camera.
pozwolić
Powinieneś był pozwolić gościom iść do domu wcześniej.
start learning
let - let - let
You should have let the guests go home earlier.
jeździć
Jechałeś już kiedyś konno?
start learning
ride - rode - ridden
Have you ridden a horse before?
spać
Zeszłej nocy spałam jak niemowlę.
start learning
sleep - slept - slept
Last night I slept like a baby.
zapominać
Już zapomniałem hasło, które wymyśliłem wczoraj.
start learning
forget - forgot - forgotten
I've already forgotten the password I came up with yesterday.
trzymać
Musisz trzymać mnie za rękę, gdy przechodzimy przez ulicę.
start learning
hold - held - held
You must hold my hand when we're crossing the street.
zrozumiał rozumiany
start learning
understend understood understood
sprzedawać
Sprzedaliśmy nasz samochód.
start learning
sell - sold - sold
We've sold our car.
wysyłać
Dostałeś pocztówkę, którą wysłałem ci w zeszłym tygodniu?
start learning
send - sent - sent
Have you received the postcard I sent you last week?
pomylić
Musiałeś pomylić ją z kimś innym.
start learning
mistake - mistook - mistaken
You must have mistaken her for somebody else.
czytać
Przeczytałeś artykuł, który ci polecałem?
start learning
read - read - read
Have your read the article I recommended to you?
złamać zepsuty
start learning
break broke broken
myśleć
Myślę o tym przez cały dzień.
start learning
think - thought - thought
I have been thinking about it all day.
wiedzieć, znać
Tom zawsze znał odpowiedzi na wszystkie pytania.
start learning
know - knew - known
Tom always knew the answers to all the questions.
łapać, chwytać
start learning
catch caught caught
pozostawić
start learning
leave left left
wzrosnąć
start learning
rise rose risen
przyklejać
start learning
stick - stuck - stuck
zajmować sie czymś
start learning
deal dealt dealt
przywiązywać, zawiązywać
Powiązała swoje stare ubrania w pakunki.
start learning
bind - bound - bound
She bound her old clothes into bundles.
gryźć
Ugryzł ładne, soczyste jabłko.
start learning
bite - bit - bitten
He bit into a nice, juicy apple.
dmuchać
Dmuchnęła mi w twarz dymem.
start learning
blow - blew - blown
She blew smoke into my face.
palić
Stary dom został spalony na popiół.
start learning
burn - burnt - burnt
The old house got burnt to ashes.
rzucać
Niech ten, co jest bez grzechu, pierwszy rzuci kamień.
start learning
cast - cast - cast
Let him who is without sin cast the first stone.
pochodzić z
start learning
come came come
kosztować
To musiało cię drogo kosztować.
start learning
cost - cost - cost
That must have cost you dearly.
robić
start learning
do did done
śnić - marzyć - marzył
start learning
dream - dreamt - dreamt
czuć
start learning
feel - felt - felt
walczyć, kłócić się
start learning
fight - fought - fought
uciekać
Rabusie uciekli już z miejsca przestępstwa.
start learning
flee - fled - fled
The robbers have already fled the scene of the crime.
zakazać
Moi rodzice zabronili mi kategorycznie rozmawiać z obcymi.
start learning
forbid - forbade - forbidden
My parents forbade me categorically to speak to strangers.
przewidywać
Przyszłość nie może być przewidziana.
start learning
foresee - foresaw - foreseen
The future cannot be foreseen.
wybaczać
Mary nigdy nie wybaczyła mi tego, co powiedziałem tamtego dnia.
start learning
forgive - forgave - forgiven
Mary never forgave me for what I said that day.
porzucać
Porzuciłem swoje stare przyzwyczajenia.
start learning
forsake - forsook - forsaken
I've forsaken my old habits.
powiesić
start learning
hang hung hung
trzymać
start learning
hold - held - held
wiedzieć, znać
Nie wiem.
start learning
know - knew - known
I don't know.
kłaść
start learning
lay laid laid
znaczyć
Nikt nie wiedział co tak na prawdę znaczy jej uwaga.
start learning
mean - meant - meant
Nobody knew what her comment really meant.
spotkać
start learning
meet - met - met
przezwyciężyć
start learning
overcome overcame overcome
zapłacić
start learning
pay paid paid
udowodnić
start learning
prove - proved - proved
zrezygnować, porzucić
start learning
quit - quit - quit
spłacić
start learning
repay repaid repaid
pokazywać
Pokazałam gościom moją kolekcję obrazów.
start learning
show - showed - shown
I showed my painting collection to the guests.
kurczyć się
Obawiam się, że twój sweter skurczył się w praniu.
start learning
shrink - shrank - shrunk
I'm afraid your jumper has shrunk in the wash
siadać
Usiadła w fotelu i wkrótce zasnęła.
start learning
sit - sat - sat
She sat in the armchair and soon fell asleep.
spędzać, wydawać
W zeszłym miesiącu wydali za dużo pieniędzy.
start learning
spend - spent - spent
They spent too much money last month.
rozlewać
Kto rozlał wino na moją koszulę?
start learning
spill - spilt - spilt
Who spilt wine over my shirt?
rozkładać
Rozłożyli moje płatności na długi okres.
start learning
spread - spread - spread
They spread my payments over a long period.
stać
Nie widziałeś mnie, bo stałem za tobą.
start learning
stand - stood - stood
You didn't see me because I stood behind you.

You must sign in to write a comment