czasowniki nieregularne

 0    46 flashcards    maciekdudek7
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być
start learning
be, was/were, been
stawać się, zostawać
start learning
become, became, become
zaczynać
start learning
to begin - began - begun
łamać, pękać, rozbić, tłuc
start learning
break, broke, broken
przynosić, przyprowadzać
start learning
bring - brought - brought
budować
start learning
build - built - built
kupować
start learning
buy - bought - bought
łapać
start learning
catch caught caught
wybierać
start learning
choose - chose - chosen
przyjść, przyjechać
start learning
come, came, come
kosztować
start learning
cost - cost - cost
ciąć, kroić, skaleczyć
start learning
cut, cut, cut
robić
start learning
do, did, done
rysować, ciągnąć
start learning
draw - drew - drawn
śnić, marzyć
start learning
dream - dreamt - dreamt
pić
start learning
drink - drank - drunk
prowadzić
start learning
drive - drove - driven
jeść
start learning
eat - ate - eaten
padać, upadać, spadać
start learning
fall - fell - fallen
czuć
start learning
feel - felt - felt
znaleźć
start learning
find - found - found
latać
start learning
fly - flew - flown
dostawać
start learning
get got got
dawać
start learning
give gave given
iść
start learning
go went gone
rosnąć
start learning
grow - grew - grown
mieć
start learning
have had had
słyszeć
start learning
hear heard heard
uderzać
start learning
hit - hit - hit
trzymać, utrzymać, posiadać
start learning
hold, held, held
ranić, boleć
start learning
hurt, hurt, hurt
trzymać
start learning
keep kept kept
znać, wiedzieć
start learning
know - knew - known
uczyć się
start learning
learn - learnt - learnt
opuszczać, wyjeżdżać, zostawiać
start learning
leave left left
pożyczać
start learning
lend - lent - lent
tracić
start learning
lose lost lost
robić, wykonywać
start learning
make made made
znaczyć, oznaczać, mieć na myśli
start learning
mean meant meant
spotykać, poznać
start learning
meet - met - met
płacić
start learning
pay paid paid
kłaść
start learning
put put put
czytać
start learning
read - read - read
jeździć
start learning
ride - rode - ridden
dzwonić
start learning
ring - rang - rung
biec
start learning
run - ran - run

You must sign in to write a comment