Cykl koniunkturalny

5  1    26 flashcards    mayaa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
klasyfikacja czynników wzrostu gospodarczego
start learning
czynniki wzrostu gospodarczego dzielimy na intensywne i ekstensywne, pośrednie i bezpośrednie, a także na osobowe i rzeczowe
czynniki intensywne i ekstensywne
start learning
czynniki intensywne to te, które oznaczają zmiany jakościowe, ekstensywne-zmiany ilościowe
Co to jest wydajność pracy?
start learning
Stosunek efektu pracy do jej nakładu w jednostce czasu.
efektywność majątku produkcyjnego
start learning
efektywność majątku produkcyjnego in Polish
wielkość dochodu narodowego przypadająca na jedną jednostkę majątku produkcyjnego
cykl inwestycyjny
start learning
jest to okres osiągania przez inwestycję zdolności wytwórczej
inwestycje bezpośrednie a pośrednie
start learning
inwestycje bezpośrednie mają charakter produkcyjny, inwestycje pośrednie nie, ale są konieczne do inwestycji produkcyjnych (np. inwestycja w drogi)
współczynnik efektywności
start learning
współczynnik efektywności informuje jaki efekt w przyroście dochodu narodowego daje jedna zainwestowana złotówka
współczynnik kapitałochłonności
start learning
informuje ile jednostek inwestycyjnych-złotówek należy zainwestować aby uzyskać wzrost dochodu narodowego o jedną jednostkę
stopa inwestycji a stopa konsumpcji
start learning
stopa inwestycji to procentowy udział inwestycji w dochodzie narodowym, a stopa konsumpcji - procentowy udział konsumpcji w dochodzie narodowym, powinien się kształtować w relacji 70%konsumpcja, 30%inwestycje
bariera konsumpcji i bariera inwestycji
start learning
bariera konsumpcji to sytuacja w której konsumpcja jest za mała, a bariera inwestycji kiedy inwestycje są za małe, pierwsza sytuacja - obniżenie stopy życiowej, druga - przejadanie przyszłego dochodu narodowego
Co to są modele wzrostu?
start learning
Modele wzrostu są ukłądami relacji matematycznych, które przedstawiają zespół warunków i założeń między dochodem narodowym a czynnikami produkcji.
model HArroda
start learning
w modelu Harroda wzrost gspodarczy jest uzależniony od skłonności do oszczędzania, krańcwej kapitałochłonności produkcji, przyrostu naturalnego i postępu technicznego
model Domara
start learning
wg modelu Domara dochód narodowy wzrasta w takim tempie, w jakim wzrastają zdolności wytwórcze gospodarki
model Solowa
start learning
wg modelu Solowa jedynym czynnikiem, który ma wpływ na wzrost gospodarczy jest wzrost nakładów pracy
Wymień znane Ci przyczyny wahań gospodarczych.
start learning
trend, cykle koniunkturalne, wahania sezonowe, wahania przypdakowe, cykle polityczne
Co to jest trend?
start learning
Trend to systematyczne i regularne zmiany danego zjawiska na skutek postępu technicznego, naukowego i innych sił wytwórczych
Co to są cykle koniunkturalne?
start learning
Cykle koniunkturalne to regularnie powtarzające się, średniookresowe zmiany aktywności gospodarczej.
Na czym polega cykl polityczny?
start learning
Cykl polityczny polega na tym, że w danej kadencji wybrana władza najpierw prowadzi oszczędności i politykę restrykcyjcą, a w drugim etapie rozdaje dobra.
cykle krótkie
start learning
Kitchin: 3-4 lata
cykle średnie
start learning
Juglar: 8-10 lat, Kuznets: 20 lat
cykle długie
start learning
Kondratiew: 60lat
cykle superdługie
start learning
van Ewijk: 150 lat
badania Josepha Suphetera
start learning
badania Josepha Suphetera, wynik: cykle długie wyznaczajątrend fluktuacji dla krótkich
fazy cyklu klasycznego
start learning
fazy cyklu klasycznego
teorie cyklu koniunkturalnego: egzogeniczne i endogeniczne
start learning
egzogeniczne-od czynników zewnętrznych: przyrodniczych (Jevons-plamy na słońcu) lub psychologicznych (pesymistyczne nastawienie konsumentów), endogeniczne-czynniki wewnętrzne (teoria niedokonsumpcji Hobsona)
teoria niedokonsumpcji Hobsona
start learning
...

Opanuj cykl koniukturalny z Fiszkoteką!

Cykl koniunkturalny to zjawisko występujące we wszystkich gospodarkach światowych. Jest to powtarzające się wahania wielkości ekonomicznych takich jak: PKB, inwestycje, produkcja, wydajność pracy i ceny na rynku. W każdym kraju występuje to zjawisko, ponieważ żadna gospodarka nie jest w stanie funkcjonować jednostajnie — zawsze notowane jest okresowe ożywienie, a w następnym okresie kryzys. Zrozumienie zjawiska koniunktury jest konieczne do zrozumienia innych pojęć związanych z funkcjonowaniem, dlatego zachęcamy do nauki ekonomii z Fiszkoteką!

Fazy cyklu koniunkturalnego

Cykl koniunkturalny jest dzielony na poszczególne fazy. Jest to m.in : faza kryzysu, faza depresji, faza ożywienia i faza rozkwitu. Jednak taki podział nie jest jednakowy dla wszystkich gospodarek. Podczas trwania kryzysu, niektóre z gospodarek mogą dalej się rozwijać i notować rozkwit. Gdy zdecydujesz się na naukę za pomocą naszej lekcji, poznasz definicję każdej fazy cyklu, czynniki wzrostu gospodarczego, a także dowiesz się, czym jest trend wzrostowy. Zapraszamy także do nauki ekonomii w innych naszych lekcjach: międzynarodowe stosunki gospodarcze — ważne pojęcia, metody ekonometryczne oraz mikroekonomia: ekonomia a gospodarka.

Metoda nauki dobra dla każdego!

Możliwości, jakie daje Ci Fiszkoteka sprawiają, że z łatwością opanujesz każdy materiał. Podstawą naszej metody są fiszki przygotowane w nowoczesny, innowacyjny sposób. Oprócz interaktywnych fiszek każdy użytkownik ma możliwość uczenia się za pomocą nagrań mp3 oraz kolorowych grafik ułatwiających kojarzenie. Zarówno słuchowcy, jak i wzrokowcy znajdą coś dla siebie. Dołącz do nas i zobacz, jak skutecznie można uczyć się z Fiszkoteką!

You must sign in to write a comment