Character and Personality

 0    27 flashcards    tomaszmalinamalinowski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zachowywać się, zachowanie
grzeczny
start learning
to behave, behavior
well-behaved
niegrzeczny (o dziecku)
niegrzeczny chłopiec
start learning
naughty
a naughty boy
uparty
start learning
stubborn
ciekawy; ciekawość
Po prostu jestem ciekawy, jak to zrobiłeś
start learning
curious; curiosity
I'm just curious how you did it
taktowny, nietaktowny
start learning
tactful, tactless
surowy; wymagający
start learning
strict
wyrozumiały; wyluzowany
Mamy wyrozumiałą nauczycielkę
start learning
easygoing
We have an easygoing teacher
towarzyski, nietowarzyski
start learning
sociable, unsociable
mądry, niemądry, mądrość
start learning
wise, unwise, wisdom
głupi, głupiec
Nie rób ze mnie głupca!
start learning
foolish, fool
Don't make a fool of me!
naiwny
start learning
naive
polegać na kimś
Nie możesz na nim polegać
start learning
rely on somebody
You can't rely on him
odpowiedzialny, nieodpowiedzialny
Kto jest odpowiedzialny za ten wypadek?
start learning
responsible, irresponsible
Who's responsible for this accident?
rozsądek (rozum), rozsądny, nierozsądny
start learning
reason (reason), reasonable, unreasonable
szalony, szaleństwo
Doprowadzasz mnie do szaleństwa!
start learning
mad, madness
You're driving me mad!
uprzejmy, nieuprzejmy
start learning
polite, impolite
niegrzeczny; nieuprzejmy
start learning
rude
brak wychowania
start learning
rudeness
skąpy, skąpstwo
start learning
mean, meanness
wspaniałomyślny, szczodry (wspaniałomyślność, szczodrość)
start learning
generous (generosity)
osobowość
Ona ma silną osobowość
start learning
personality
She has strong personality
zdecydowany, zdecydowanie
start learning
determined, determination
energia, energiczny
energetyczna kobieta
start learning
energy, energetic
an energetic woman
nastrój
Jestem w złym nastroju
start learning
mood
I'm in a bad mood
kapryśny; humorzasty
start learning
moody
pogodny, radosny
pogodne dziecko, radosna piosenka
start learning
cheerful
a cheerful child, a cheerful song
ponury
Był ponury i przygnębiony. Ponury, stary zamek
start learning
gloomy
He was gloomy and depressed. A gloomy old castle

You must sign in to write a comment