budowa komórki

 0    39 flashcards    Silbena
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
W jego obrębie powstają elementy budujące rybosomy.
start learning
jąderko
Zawiera materiał genetyczny, jest otoczone podwójną błoną.
start learning
jądro komórkowe
Są miejscem syntezy białek.
start learning
rybosomy
Żel, w którym przebiega wiele reakcji chemicznych komórki.
start learning
cytozol
Małe pęcherzyki, w których rozkładają się niektóre związki organiczne oraz substancje toksyczne.
start learning
peroksysomy
Zachodzi w nim oddychanie komórkowe.
start learning
mitochondrium
Związek przenoszący energię.
start learning
ATP
Pofałdowania wnikające w głąb mitochondrium.
start learning
grzebienie mitochondrialne
Wypełnia mitochondrium.
start learning
matrix
System włókien białkowych, które rozciągają się wewnątrz cytozolu.
start learning
cytoszkielet
Wzmacnia komórkę i umożliwia przemieszczanie się organelli.
start learning
cytoszkielet
Białkowe struktury odgrywające ważną rolę, podczas podziału komórki.
start learning
centriole
Pęcherzyki, w których rozkładaja się niepotrebne składniki komórki oraz substancje pochodzące z zewnątrz.
start learning
lizosomy
System spłaszczonych pęcherzyków, w których białka i lipidy są modyfikowane oraz kierowane do miejsca przeznaczenia.
start learning
Aparat Golgiego
System błon tworzących przedziały komórkowe.
start learning
siateczka śródplazmatyczna
Powstają tam nowe błony komórkowe i unieszkodliwiane są trujące związki chemiczne.
start learning
siateczka śródplazmatyczna
Jakie są rodzaje siateczki śródplazmatycznej?
start learning
gładka(bezziarnista)/szorstka(ziarnista)
Jest miejscem modyfikacji białek
nazwa i typ organelli
start learning
siateczka śródplazmatyczna szorstka
Stanowi magazyn jonów wapnia.
nazwa i typ organelli
start learning
siateczka śródplazmatyczna gładka
Oddziela wnętrze komórki od otoczenia.
start learning
błona komórkowa
Zapewnia odbieranie sygnałów ze środowiska zewnętrznego.
start learning
błona komórkowa
Umożlwia tranport substancji do wnętrza i na zewnątrz komórki.
start learning
błona komórkowa
Co buduje błonę komórkową?
start learning
lipidy/białka
Występują na błonie komórkowej, tworząc warstwę chroniącą przed urazami mechanicznymi i zetknięciem niektórych substancji z powierzchnią komórki.
start learning
łańcuchy cukrowe
Bierne przemieszczanie się cząsteczek przez błony bez udziału energii i białek błonowych.
start learning
dyfuzja prosta
Bierne przemieszczanie się cząsteczek przez błony za pomocą specjalnych białek błonowych.
start learning
dyfuzja ułatwiona
Aktywne przenoszenie związków przez błony zachodzące z udziałem białek błonowych, wykorzystujących do pracy energię.
start learning
transport aktywny
Ma postać pęcherza wypełnionego płynem.
start learning
wakuola
Składa się z nich płyn wewnątrz wakuoli.
start learning
woda/białka zapasowe
Utrzymuje odpowiedni stan uwodnienia komórki.
start learning
wakuola
Pełni funkcję ochronną i nadaj komórce krztałt.
start learning
ściana komórkowa
Jest miejscem przebiegu fotosyntezy.
start learning
chloroplast
Małe koliste cząsteczki DNA.
w komórce bezjądrowej (bakteryjnej)
start learning
plazmidy
Decydują o dodatkowych właściwościach komórki.
w komórce bezjądrowej (bakteryjnej)
start learning
plazmidy
Buduje ścianę komórkową u roślin.
start learning
celuloza
Buduje ścianę komórkową u bakterii.
start learning
mureina
Buduje ścianę komórkową u grzybów.
start learning
chityna
Umożliwia przemieszczanie się komórki.
w komórce bezjądrowej (bakteryjnej)
start learning
rzęska
Kolista cząsteczka DNA stanowiąca odpowiednik jądra komórkowego.
start learning
genofor

You must sign in to write a comment