bolsonaro's cz. 2

 0    21 flashcards    przyjemnyangielski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
enthralled / fascinated
start learning
zafascynowany, oczarowany, urzeczony
vicious
This crime was vicious. The victim was tortured.
start learning
bezwzględny (np. walka), krwawy (np. zbrodnia),
Ta zbrodnia była krwawa. Ofiara była torturowana.)
detain
He's been detained by security because of his suspicious behaviour at the airport.
start learning
trzymać (w areszcie), zatrzymywać (gdzieś tymczasowo)
Został zatrzymany przez ochronę z powodu swojego podejrzanego zachowania na lotnisku.
condemn
The church condemns abortion.
start learning
potępiać, piętnować (uznawać coś za złe)
Kościół potępia aborcję.
apparently
Apparently, I always choose the losing side.
start learning
widocznie, najwidoczniej, najwyraźniej
Widocznie zawsze wybieram przegrywającą stronę.
barracks
start learning
koszary
troops
The troops are fighting in the south.
start learning
żołnierze, wojsko, oddziały
Oddziały walczą na południu.
set something off
He threatened to set the bomb off.
start learning
zdetonować coś, spowodować wybuch czegoś
On groził, że zdetonuje bombę.
sketch
I saw a sketch of the building he's designing.
start learning
szkic
Widziałem szkic budynku, który on projektuje.
committee
This case will have to go before a medical committee.
start learning
komitet, komisja
Ten przypadek musi zbadać komisja medyczna.
ranks
We brought him into our ranks because of his unique skill set.
start learning
szeregi (żołnierzy)
Wzięliśmy go w nasze szeregi ze względu na jego unikalne umiejętności.
city council
The city council was told you could handle this job.
start learning
rada miejska
Rada miejska została poinformowana, że poradzisz sobie z tą pracą.
intemperate
Forgive my intemperate tone, but these are the dangers we face.
start learning
przesadny, niepowściągliwy, nieopanowany, gwałtowny
Wybacz mój przesadny ton, ale to są niebezpieczeństwa, z którymi się borykamy.
peer
He is under pressure from his peers.
start learning
osoba równorzędna z kimś, rówieśnik (np. w tym samym wieku, o takich samych umiejętnościach, o takim samym pochodzeniu, itp.)
On jest pod presją ze strony swoich rówieśników.
crude
He is such a crude man.
start learning
nieokrzesany, prostacki
On jest takim nieokrzesanym człowiekiem.
denounce
He was denounced as a traitor.
start learning
potępiać, piętnować
On został napiętnowany jako zdrajca.
conceal / hide something
The path was concealed by long grass.
start learning
ukryć coś, skryć coś
Ścieżka była ukryta przez długą trawę.
lurch
He wasn't feeling well so he lurched to the side of the road.
start learning
uchylać się, schodzić na bok, chwiać się
On nie czuł się dobrze, więc zszedł na bok drogi.
liver
He was diagnosed with liver cancer.
start learning
wątroba
Zdiagnozowano u niego raka wątroby.
intestines
The small intestine is approximately six metres long.
start learning
jelita
Jelito cienkie ma około sześciu metrów długości.
puncture
It was more a puncture than a cut, pretty deep but not very big.
start learning
dziura, nakłucie
To było bardziej przebicie niż cięcie, dość głębokie, ale niezbyt duże.

You must sign in to write a comment