Autoimmunizacja c.d.

 0    33 flashcards    szczotkiewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
tolerancja obwodowa - udział Treg
start learning
Receptor LAP i NRP1 (neurolipina 1) dla TGF-B
tolerancja obwodowa - Treg - tolerancj zakaźna
start learning
TGF-B pobierają bo jest niezbędny do ich przeżycia na obwodzie, ale i produkują treg, ten wyprodukowany jest uaktywniany przy pomocy KD i dzięki temu TGF-B stumuluje powstanie nowych tzw. indukowanych Treg (indukowane Treg). Powstają głównie w MALT
tolerancja obwodowa - Indukowane Treg - co produkują
start learning
TGF-B IL-10 (tolerancj pokarmowa)
Indukowane Treg - co do tego mają KD
start learning
Uaktywniają TGF-B od innych Tregów (integryna avB8) + wytwarzają TGF-B + kwas retinolowy
tolerancja obwodowa supresja co to iTr35
start learning
powstają dzięki IL-35 któa chamuje proliferację i umożliwia postanie iTr35
APS-1 zespół poliendokrynopatycznego typu 1
start learning
Mutacja AIRE, trenaskrypacja genu zachodziła w grasicy i odpowiadała za selekcje negatywną
IPEX
start learning
mutacja dla FOXP3 0 niedobór Tregów
ALPS
start learning
mutacja dla Fas, Fasl, kaspazy 8 i10
Mutacja w HLA-DR4 prowadzi do
start learning
RZS
Mutacja w HLA-DR2 prowadzi do
start learning
SM
C1q + C4 prowadzi do (tutaj też mutacja IRF5 i nadmiar IFN-a)
start learning
SLE
Zaburzenia mechanizmów tolerancji centralnej 3
start learning
1. zmiany strukturalne w grasicy (utrudniony kontakt tymocytow z APC) 2. mniejsza ekspresja autoantygenów w grasicy 3. jakościowe różnice autoantygenów w grasicy i na obwodzie
Zaburzenia mechanizmów tolerancji obwodowej 4
start learning
1. mało Treg 2. uniezależnienie limf. efektorowych od Treg (ekspresja SmaD7 powodując uniezależnienie od TGF-B) 3. Treg pod wpływej IL-G dają IL-17, a IL12- dają IFN-y 4. Deficyt Tr1 i IL10
Wpływ płci na autoimmunizacje - kto częściej
start learning
Kobiety częściej chorują ze względu a udział hormonów (progesteron, estrogeny)
Jak estrogeny i progesteron wpływają na odpowiedz immunologiczną
start learning
1. małe stężenia - stymulacja wydzielanie IFN-y promując Th1 2. duże stężenia (3 trymeste ciąży) działa immunosupresyjnie
Wpływ zwiększonej syntezy cytokin na autotolerancje
start learning
Duże stężenie IFN-a prowadzi do zniesienia autotolerancji
zniesienie autotolerancji z udziałem INF-a marker i efektor
start learning
1. cząsteczka "siglec1" na monocytach - początkowa faza IFN 2. obiża próg BCR
IFN-a przeciwciała
start learning
Stosując przeciwcialła przeciw IFN-a zauważamy poprawe, ale upośledzamy odporność
Rola receptorów toll podobnych
start learning
Rozpoznają cząsteczki PAMP (drobnoustrojów) prowadzi to do dojrzewania komórek APC a wydzielania cytokin prozapalnych. Negatywem jest rozpoznawanie DAMP (endogennych cząsteczek) - np. nie uporzątkowane kwasy nukleinowe powstające ramach naturalnych proces
Receptory toll podobne a patogeneza SLE
start learning
Nieuporzątkowane kompleksy endogenne (np. kw nukleinowe) wiązane są przez FcyIIA plamocytoidalnych KD, a w przypadku LB komplesy rozpoznawane przez BCR => oba prowadzą do SLE
Czynniki wzrostowe dla LB w patogenezie SLE
start learning
BAFF, APRIL (natomiast IFN-a wzmacnia syganł z BCR)
Antygen choroba addisona
start learning
enzym steroidowy
Antygen Choroba Graversa
start learning
recepor dla TSH
Antygen choroba Haschimoto
start learning
Peroksydaza tarczycowa, tyreoglobulina
Cukrzyca typ I IDDM
start learning
Cukrzyca typ I IDDM in Polish
GAD
Antygen Miastemia
start learning
receptor dla acetylocholiny
Antygen RZS
start learning
kolagen II
Antygen goodpasteura
start learning
alfa 3 kolagenu IV
Antygen twardzina układowa
start learning
PDGFR na fibroblastach (napierdalają kolagenem)
Antygen niedokrwistość autoimmunizacyjna
start learning
RH
Antygen małopłytkowość
start learning
gpIIb/IIIa + gpIb/IX
SLE to inaczej i z czym związany
start learning
toczeń rumieniowy układowy i związany z nieuporzątkowaniem kompleków immunologicznych
SM to inaczej i z czym związana
start learning
Stwardnienie rozsiane - z niszczeniem mieliny

You must sign in to write a comment