August 2017

 0    55 flashcards    mickfoit
 
Question
Answer

odvodit (odvozenina), pramenit z

derived words
start learning
odvozená slova

vyvodit si logikou, pochopit

Savings acount
start learning
spořící účet

Goods train (UK), freight train
start learning
nákladní vlak

Here’s your keys. There’s some children at the door. Where’s those books I lent you?
start learning
HOVOROVĚ (sg-pl):

Kitchen unit, wall unit
start learning
kuchyňská linka, obývací stěna

en suite sanitary facilities
start learning
sociální zařízení

IAN: She went on her computer
start learning
šla do počítače

IAN: He got 5 in English
start learning
dostal 5 z AJ

IAN: Iľl go and pee
start learning
půjdu čůrat

1) nenuceně 2) náhodou, neplánovaně

vokno

zvonek u dveří

Partly open
start learning
částečně otevřené

Childminding
start learning
hlídání dětí

Soliciting
start learning
nabízení sex. služeb 2) podomní prodej

At best – at worst
start learning
přinejlepším, přinejhorším

By courtesy of sth. = thanks to sth.
start learning
zásluhou

It emboldened me
start learning
povzbudit, dodat odvahy

cuknout / trhnout sebou, otřást

ušklíbnout se, ironicky se usmát

pozvolný pokles

Withheld number
start learning
skryté číslo

United, unified
start learning
jednotný

kápě

pokárat, napomenout

znesvětit, odsvětit

Sterness, grimness
start learning
přísnost, ponurost

campsite, camping site, camping ground, campground
start learning
kemping

sit flush with or below the level of a workpiece's surface
start learning
v zákrytu, zarovnán

trychtýř

mj. Udeřit, zmítat, lomcovat (větrem)

obojživelník (živočich i stroj)

obkročmo

paradoxically
start learning
paradoxně

švédský stůl, raut

buffet style restaurant
start learning
samoobslužná restaurace

udeřit, cloumat vítr

share the spoils
start learning
1) kořist, lup 2) zmetky

plující trosky

The car went through the red light.
start learning
Auto projelo na červenou

left luggage office
start learning
úschovna zavazadel

maskot

exagerrate
start learning
übertreiben

I am dismissing all classes for today
start learning
ruším všechny hodiny

Fill up (řidčeji tank up)
start learning
tankovat

Did you shoot this video?
start learning
Natočil jsi to video?

chřest

„Forgive“, he pleaded.
start learning
Prosil

mít škodolibou radost

It is thanks to Manu (by courtesy of...)
start learning
je to zásluhou

According to merit
start learning
podle zásluh

význam, přínos, hodnota

dlážděná cesta, násep s komunikací


You must sign in to write a comment