(AT) Prepositions in phrases

 0    103 flashcards    krzysztofshn
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wcale, zupełnie nie, w ogóle
start learning
at all
wcale nie, skądże, nie ma za co
start learning
not at all
nagle, naraz, razem
start learning
all at once
w każdym momencie, zawsze
start learning
at all times
w tamtym momencie/czasie
start learning
at the time
po kolei, z rzędu
(np. po jednym pytaniu na raz, każde pytanie po kolei)
start learning
at a time
o wyznaczonym czasie
start learning
at the appointed time
w wyznaczonym czasie
start learning
at the prescribed time
w najkrótszym możliwym czasie
start learning
at the earliest feasible time
Być we właściwym miejscu we właściwym czasie
start learning
be in the right place at the right time
w chwili śmierci
start learning
at the time of death
za jakiś czas w przyszłości
start learning
at some time in the future
Jeśli w ogóle
start learning
if at all
w kropce, w rozterce
idiom
start learning
at sea
Can you give me some advice? I'm all at sea.
za wszelką cenę
start learning
at all costs
We should avoid it at all costs.
zupełnie/w ogóle nic
also: nothing/none whatsover, none at all
start learning
nothing at all
cokolwiek sie stanie/się dzieje
start learning
at all events
nie móc się w czymś połapać, być zagubionym
idiom
start learning
be all at sea
najważniejszy cel
start learning
end-all
ebridgement of be-all and end-all
w dzień i noc bez przerwy
start learning
at all hours
bez względu na ryzyko
start learning
at all hazards
nie ma sprawy
start learning
no hassle at all
być najgorszym w historii/w najgorszym momencie swojego życia
start learning
be at an all-time low
spróbować, śmiało!, atakować
idiom
start learning
have at it
Strzeż się!
old-fashioned
start learning
Have at you!
wreszcie, nareszcie, w końcu
adverb
start learning
at last
synonims: at long last, eventually, in the end, finally
I've finished my essay at last./At last something is starting to change.
natychmiast, od razu
start learning
at once
also: immediately, right away, right off
Put that down at once!/I knew at once that she is a liar./Tom didn't answer at once.
na swojej połowie (na boisku)
start learning
at home
This team likes to play out most of their games at home.
mający określony wpływ lub efekt
adjective
start learning
at work
na początku
start learning
at first
I did not like him at first.
w krótce, w zasięgu ręki, w pobliżu
start learning
at hand
synonim: imminent - nadciągający, nieuchronny
natychmiastowy
adjective
start learning
at hand
z pierwszej ręki, osobiście (np. doświadczyć czegoś)
start learning
at first hand
złota rączka, fachowiec, spec
idiom
start learning
old hand at sth
pod ręką
start learning
close at hand
You have your phone close at hand.
z czyichś rąk (np. zginąć), z czyjegoś powodu
start learning
at the hands of sb
próbować swoich sił w czymś/próbować czegoś nowego
start learning
try one's hand at sth/doing sth
He tried his hand at modeling.
sprawa omawiana na bieżąco
idiom
start learning
the matter at hand
Pomoc już nadchodzi
noun
start learning
help is at hand
być mistrzem/specem w jakiejś dziedzinie/ od czegoś
idiom
start learning
be a dab hand at sth
przejść do omówienia sprawy/kwestii
start learning
go to the matter at hand
przynajmniej, co najmniej
start learning
at least
We need to buy at least one cake., She wanted to do it at least once.
co najwyżej
start learning
at most
opposite: at least - przynajmniej, co najmniej/synonim: at the most
It'll cost you at most five pounds., I can give you 100 dollars at most.
u kogoś
start learning
at somebody's place
u kogoś (dotyczący miejsca, w którym ktoś się znajduje)
start learning
at somebody's end
kończyć się, być na wyczerpaniu (np. cierpliwość)
start learning
be at an end
w zgodzie, zgodnie
start learning
at one
be at one with sb/sth
They all said yes at one.
za jednym zamachem
start learning
at one go
synonim: at/in one fell swoop (idiom), at/in one blow, at a/one stroke,
pewnego razu
start learning
at one time
pojedynczo, jeden na raz
start learning
one at a time
krok po kroku, stopniowo
idiom
start learning
one step at a time
żyć dniem dzisiejszym
start learning
take it one day at a time
synonim: take each day as it comes
w pewnej chwili/momencie
start learning
at one point
jednym haustem
start learning
at one gulp
synonim: in one gulp
wrócić do punktu wyjścia
idiom
start learning
be back at square one
synonim: back to square one
być o krok od czegoś
idiom
start learning
be at one remove from sth
czuć się zrelaksowanym, odprężonym, spokojnym
idiom
start learning
be at ease
szybko
BrE
start learning
at speed
czasami
Ale nawet teraz łapał się czasami na myśleniu o problemie.
start learning
at times
Yet even now he found himself thinking of the problem at times.
sprzedać za/po (jakiejś cenie)
start learning
sell at
Religious books sell at about half that price., People say we want to sell at a higher price.
planować coś, stawiać sobie za cel
start learning
shoot at sth
shoot for sth
I know he shoots for killing you, so be careful.
rzucić okiem na kogoś, strzelać do kogoś
start learning
shoot at sb
rzucić okiem na coś
start learning
glance at sth
I glanced at this picture and didn't recognize you.
dojechać do
start learning
arrive at
We will arrive at our destination in two hours.
dojść do czegoś (np. decyzji)
start learning
arrive at sth
We arrived at the agreement and we'll invest in your company.
rzucić sie na kogoś, zaatakować
start learning
go at sb
spróbować czegoś
start learning
have a go at sth
Why don't you have a go at playing tennis?
rzucić się na coś (zacząć coś robić z wielką energią)
start learning
go at sth
krytykować kogoś
start learning
have a go at sb
zostać sprzedanym za coś (za jakąś kwotę)
start learning
go at sth
go for sth
The house went at a reasonable price.
na pierwszy rzut oka
start learning
at first sight
zawracać komuś głowę, być dla kogoś upierdliwym
start learning
go on at sb
be/go/keep on at sb
Podziwiać coś/kogoś, dziwić się czymś
start learning
marvel at
marvel over
pociągnąć coś (np. linę), zaciągać się
start learning
pull at sth
pull on
zagrożony
start learning
at risk
Earth is at risk now more than ever.
w spoczynku
start learning
at rest
zakłopotany, odpowiedzialny za coś
start learning
at fault
She felt at fault when he told her she was beautiful.
ponosić winę
start learning
be at fault
be ib fault
I won't be at fault for your sins., Tell me who did it or you'll all be at fault.
ze zniżką
start learning
at a discount
na aukcji
start learning
at auction
do tego, co więcej
start learning
at that
He is intelligent, and handsome at that.
w biegu, biegiem
start learning
at a run
za wysoką cenę
start learning
at a price
znaleźć cenę
start learning
arrive at a price
coś ma swoją cenę (wady)
start learning
sth comes at a price
na czyjść koszt
start learning
at somebody's cost
zakotwiczony
start learning
at anchor
na oko
idiom
start learning
at a guess
He's twelve at a guess.
w pchania
idiom
start learning
at a push
Don't make me do it at a push.
być w rozterce, nie wiedzieć co począć
On nie wiedział co powiedzieć.
start learning
be at a loss
He felt at a loss for words.
z dużej odległości
start learning
at a distance
w wyznaczonym czasie
start learning
at a given time
być na wagę złota
idiom
start learning
be at a premium
cenny, po wyższej cenie, wysokiej jakości
start learning
at a premium
w szybkim tempie
start learning
at a quick pace
w szaleńczym tempie, żwawo, energicznie
start learning
at a cracking pace
niebezpiecznie przechylony
start learning
at a crazy angle
tanio
start learning
at a cheap
na granicy
start learning
at a frontier
o wcześniej ustalonej porze
start learning
at a predetermined time
w niekorzystnej sytaucji
start learning
at a disadvantage
You're at a disadvantage without a degree.
mieć przewagę
start learning
be at an advantage
have an advantage
na początku czegoś
start learning
at the beginning of sth
At the beginning of his career Sean was very shy.

You must sign in to write a comment