angielski zawodowy 2

 0    66 flashcards    eugeniuszsoltysiak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zapis księgowy
start learning
entry
księgowanie, rejestrowanie
start learning
entry in accounts
ocenić, obrachować, oszacować
start learning
evaluate
zdarzenie, wydarzenie
start learning
event
nadmiar, nadwyżka czegoś
start learning
excess of sth
spodziewać się, przypuszczać, liczyć na coś
start learning
expect
niezawinione niedobory
start learning
faultless shortages
rachunkowość finansowa
start learning
financial accounting
bezpłatne próbki
start learning
free samples
dobra (wyroby, produkty)
start learning
goods
wartość firmy
start learning
goodwill
rządzić, kierować
start learning
govern
stosownie, odpowiednio
start learning
in accordance
zgodnie z warunkami
start learning
in accordance with conditions
dochód
start learning
income
rachunek zysków i strat (sprawozdanie finansowe)
start learning
income statement
operacje wynikowe
start learning
income transactions
wzrosnąć, podwyższyć, spotęgować
start learning
increase
różnice inwentaryzacyjne
start learning
inventory differences
rozliczenie inwentaryzacji
start learning
inventory reconciliation
inwentaryzacja
start learning
inventory
śledzić coś, śledzić przebieg czegoś, kontrolować coś na bieżąco
start learning
keep track of sth
koszt zatrudnienia pracowników
start learning
labour cost
płynność
start learning
liquidity
pożyczka
start learning
loan
potrafić, udać się, zdołać, podołać (czemuś), poradzić sobie
start learning
manage
rachunkowość zarządcza
start learning
management accounting
koszt zużycia materiałów
start learning
material cost
kupiec, handlowiec
start learning
merchant
informacja dodatkowa do bilansu oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego
start learning
notes to the financial statement + introduction to the financial statement
pominięcie
start learning
omission
pozostałe przychody/ koszty operacyjne
start learning
other operating revenues/ expenses
patent
start learning
patent
spłacać
start learning
pay off
płatność, wpłata, wypłata
start learning
payment
otrzymanie zaliczki na dostawy
start learning
payments received on account
trwały, stały, ciągły, niezmienne
start learning
permanent
spis z natury
start learning
physical inventory
symbol waluty Polskiej
start learning
PLN- Polish new zloty
przeniesienie zapisów z dziennika do księgi głównej
start learning
posting
zyskowność, rentowność
start learning
profitability
dostarczyć, zapewnić, dać
start learning
provide
wpłata
start learning
receipt
przeksięgować
start learning
reclassify
zapis księgowy, zapisywać, księgować
start learning
record
rzetelny, wiarygodne
start learning
reliable
zachować się, pozostać
start learning
remain
zapłacić, spłacić
start learning
repay
sprawozdawczość
start learning
reporting
prowadzić biznes (firmę)
start learning
run a business
pensja, płaca, uposażenie
start learning
salary
niedobór
start learning
shortage
uproszczony bilans
start learning
simplified balance sheet
wymyślny, wyszukany wyrafinowany
start learning
sophisticated
personel, załoga
start learning
staff
komisja inwentaryzacyjna
start learning
stocktaking board
podatek
start learning
tax
rachunkowość podatkowa
start learning
tax accounting
zeznanie podatkowe
start learning
tax returns
tymczasowy, chwilowe
start learning
temporary
zobowiązania z tytułu dostaw i usług (zobowiązania wobec dostawców)
start learning
trade payables
należności z tytułu dostaw (należności od odbiorców)
start learning
trade receivables
znak towarowy
start learning
trademark
nierozliczona nadwyżka
start learning
unsettled excess
media, np. gaz, woda, energia elektryczna
start learning
utilities
weryfikacja
start learning
verification

You must sign in to write a comment