Angielski reakcje językowe

 0    34 flashcards    paper.flower1994
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Pierwszą rzeczą która przychodzi mi do głowy
start learning
The first thing that comes to mind is
trudno mi zdecydować co powinnam robić w życiu
start learning
it's difficult for me to make up my mind what I want to co on life
bardzo Interesuję się sprawami społecznymi szczególnie sytuacją dzieci
start learning
I took a keen interest in social issues especially the situation of children
nie aprobuję ludzi palących w miejscach publicznych
start learning
I don't approve of people smoking in public
popieram mundurki szkolne
start learning
I approve of uniforms
Uwielbiam sport
start learning
I'm keen on sport
Istnieje wiele powodów dla których ludzie lubią zwierzęta
start learning
There are many reasons why people like animals
jej najbardziej uderzające cechą są piękne zielone oczy
start learning
her most striking feature are wonderful green eyes
jeśli chodzi o jej hobby i zainteresowania to ona lubi
start learning
when it comes to hobbies and interests she likes
Ona jest dla mnie wyjątkowa i jestem zadowolony mieć ją jako przyjaciela
start learning
She is special to me and I am glad to have her as a friend
oprócz tego
start learning
apart from that
co więcej
start learning
furthermore / moreover
dodatkowo
start learning
in addition
z jednej strony
start learning
on the one hand
z drugiej strony
start learning
on the other hand
Ogólnie rzecz biorąc
start learning
all in all
według mnie
start learning
to me
Najlepszą rzeczą jeśli chodzi o domki wiejskie to że są przytulne i proste
start learning
the best thing about the Cottages is that they are cozy and homely
kolejną zaletą jest
start learning
another advantage is
Kolejną wadą jest
start learning
Another disadvantage is
Najgorszą rzeczą jeśli chodzi o
start learning
The worst thing about
Wolałbym mieszkać w mieście
start learning
I'd prefer to live in the city
Wolałbym mieszkać w mieście
start learning
I'd rather live in the city
Nie zawracałbym sobie głowy braniem garnituru
start learning
I wouldn't bother taking a suit
chodzenie do teatru to nie moja broszka
start learning
going to the theater isn't my cup of tea
nie masz ochoty na chodzenie do galerii sztuki
start learning
I don't fancy going to art galleries
to, co lubię w restauracji fast food, to to
start learning
what I like about fast food restaurant is that
w zasadzie
start learning
on the whole
to prawdopodobnie skierowane jest do
start learning
probably aimed at
to może prowadzić do
start learning
it may lead to
zarówno Kasia, jak i Zosia są chemikami
start learning
both Kasia and Zosia are chemists
albo pan Brown albo doktor Smith przeprowadzą eksperyment
start learning
either dr. brown or doctor Smith will do the experiment
ani Bill, ani Jill nie studiuja przedmiotów ścisłych
start learning
neither Bill nor Jill has studied science
żadna z nich nie lubi / nie lubi gier komputerowych
start learning
none of them like / likes computer games

You must sign in to write a comment