Angielski dział 1

 0    78 flashcards    PaulH
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
uczęszczać na zajęcia uniwersyteckie
start learning
attend university
zbierać informacje (na temat czegoś)
start learning
to research(into sth)
uzyskiwać dobre wyniki
start learning
do well
szkoła aktorska
start learning
drama school
model edukacji
start learning
education model
pedagog
start learning
educator
charakter pisma
start learning
handwriting
rozwijać karierę zawodową
start learning
pursue a career
standard edukacji
start learning
standard of education
uczyć się aktywnie
start learning
learn in an active way
osoba ucząca się
start learning
learner
trudności w uczeniu się
start learning
learning disabilities/disorders
wzajemne uczenie się
start learning
peer-learning
lekcja
start learning
lesson/period
rozwiązywanie problemów
start learning
problem-solving
harmonogram uczenia się
start learning
revision timetable
rzecznik(klasy)
start learning
spokesman (for a class)
rozpowszechniać idee
start learning
spread ideas
zapisać się na kurs/egzamin/lekcje
start learning
take a course/an exam/a lesson/a subject
brać udział w ćwiczeniach interaktywnych
start learning
take part in(interactive) activites
wykorzystywać źródło wiedzy
start learning
tap into a resource
nauczyć się czegoś samemu
start learning
teach yourself sth
wiedza
start learning
knowledge
oszukiwać, ściągać
start learning
cheat
skarżyć się na coś
start learning
complain about something
zachowanie zakłucające spokój
start learning
disruptive behavior
przeszkadzać
start learning
distub
wiercić się
start learning
fidget
popadać w kłopoty
start learning
get into trouble
siedzieć spokojnie
start learning
keep still
uważać na lekcji
start learning
pay attention in class
bez nadzoru
start learning
unsupervised
pełen entuzjazmu
start learning
enthusiastic
wyróżniać się w czymś
start learning
excel at sth
talent do czegoś
start learning
gift for something
niezdolny do zrobienia czegoś
start learning
incapable of doing sth
dociekliwy
start learning
inquisitive
mieć problem z(matematyką)
start learning
struggle with (maths)
pilny
start learning
studious
głód wiedzy
start learning
thirst for knowledge
osoba elokwentna
start learning
communicator
lubiący współpracę
start learning
cooperative
bezstronny
start learning
fair-minded
towarzyski
start learning
sociable/gregariuos
twardo stąpać po ziemi
start learning
have one’s feet on the ground
zrównoważony
start learning
level-headed
pewny siebie
start learning
self-confident
rozsądny
start learning
sensible
taktowny
start learning
tactful
odczuć ulgę
start learning
be relieved
zdezorientowany
start learning
confused
sfrustrowany
start learning
frustrated
stracić panowanie nad soba
start learning
lose one’s temper
przerażony
start learning
terrified
podekscytowany
start learning
thrilled
ufać
start learning
trust
zasmucony(myślą o zrobieniu czegoś)
start learning
upset(at the tought of doing sth)
wspierać
start learning
be suppirtive
nawiązać relacje
start learning
form relationships
polegać na kimś
start learning
rely on somebody
wspomnienia
start learning
memories
pamiętny
start learning
memorable
nauczyć się na pamięć
start learning
memorise
wylecieć komuś z pamięci
start learning
slip one’s mind
podziwiać
start learning
admire
wydawać się być...
start learning
appear to be...
doceniać
start learning
appreciate
zakładać
start learning
assume
być uważnym na
start learning
be regarded as
oczywisty
start learning
obvious
wniosek
start learning
conclusion
potwierdzić
start learning
Confirm
uważać kogoś za
start learning
consider sb to be
niezbędny
start learning
crucial/ vital
wahać się
start learning
hesitate
Zauważać
start learning
Notice
udowodnić
start learning
prove
wszystko wskazuje na to, że...
start learning
the chances are that...

You must sign in to write a comment