angielski 🥰

 0    107 flashcards    kasiam10
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przeciągać strunę, zagalopować, zapędzać się, przeciągnąć strunę, przeholować za
start learning
pull a string, gallop, get too close, pull a string, tow a string too far
I slept through my alarm again!
start learning
Znowu przespałem alarm!
rest your body
start learning
odpocznij swojemu ciału
it's as though
start learning
to tak, jakby
roundabout
start learning
rondo (TTS)
chocolatey
start learning
czekoladowy
you come across as a person who likes challenges
start learning
sprawiasz wrażenie osoby, która lubi wyzwania
Po prostu nie sądzę, żeby to zadziałało.
start learning
I just don't think this is going to work.
to zależy od Ciebie
start learning
its up to you
Miałem takie przeczucie
start learning
I had a kind of feeling that
To znaczy, to oczywiście nic osobistego, ale
start learning
I mean, it's nothing personal of course but
rób jak chcesz
start learning
suit yourself
wybredny
start learning
picky picky
Zrób to po swojemu.
start learning
Have it your way.
Rób, co chcesz / chcesz.
start learning
Do as you please/wish.
Czarny naprawdę ci odpowiada!
start learning
Black really suita you!
To takie słodkie z twojej strony.
start learning
That's so sweet of you to say.
I kto to mówi?
start learning
Look who's talking?
Pochlebiasz mi.
start learning
You flatter me.
To naprawdę rozjaśniło mój dzień.
start learning
It really brightened my day.
komplementować komuś coś
start learning
to compliment sb on sth
Dzięki za te słowa.
start learning
Thank you for saying that.
To wiele dla mnie znaczy.
start learning
That means o lot to me.
Jestem trochę oburzony.
start learning
I'm kind of outraged.
nie mówiąc już o czymś
start learning
let alone sth
niektórzy nie mogą nawet ścielić łóżek, nie mówiąc już o prawie głosowania
start learning
some can't even make their beds, let alone have the right to vote
szlafrok kąpielowy
start learning
bathrobe
To osoba, której nigdy nie widziałeś, zmieni Twoje życie.
start learning
It's the person you never saw coming that will change your life.
Jesteś jedną z tych osób, które sprawiają, że moje życie staje się lepsze, po prostu będąc w nim.
start learning
You're one of those people who make my life better just by being in it.
nie możesz robić epickiego gówna z podstawowymi ludźmi.
start learning
you can't do epic shit with Basic people.
powrót do czegoś
start learning
throwback to sth
Naprawdę jestem taki śmieszny w prawdziwym życiu.
start learning
I'm genuinely this ridiculous in real life.
to moje wyrzuty sumienia
start learning
it's my own remorse
mieć wyrzuty sumienia
start learning
to feel remorse
wykorzystywać każdą minutę
start learning
to make the most of every minute
jak najlepiej wykorzystać wolność
start learning
to make the most of freedom
walić się
start learning
tumble down
prawie nam się udało
start learning
we've almost made it
zanikać
start learning
fade away
Wyobraź sobie, że wszystkie doznania i napięcie w ciele zaczynają się rozpływać.
start learning
Imagine all of the sensations and tension in the body just beginning to melt away.
Myślę, że jesteśmy kwita.
start learning
I think we're even.
Znasz tę historię...
start learning
You know the story...
Wiesz, jak to się skończy.
start learning
You know how this will end.
Wiesz, dokąd to zmierza.
start learning
You know where this is going.
odnowić dom
start learning
renovate the house
wyprostowana, ale bezwysiłkowa postawa
start learning
upright yet effortless posture
Ustatkować się
start learning
Settle down
umieść siebie
start learning
place yourself
dotyczyć kogoś
start learning
relate to sb
odnosić się do czegoś
start learning
refer to something
schludny
start learning
tidy
przyznawać się do czegoś
start learning
own up to something
rozpoznać
start learning
recognize
przyznać
start learning
acknowledge
czuć się swobodnie, czuć się swobodnie
start learning
to be at ease, to feel at ease
Czuję się doskonale zarówno ciałem, jak i umysłem.
start learning
I'm perfectly at ease in both body and mind.
twój umysł jest magnesem
start learning
your mind is a magnet
zawsze pielęgnuj dobre myśli i bądź pozytywny
start learning
always cultivate good thoughts and remain positive
ona prawdopodobnie zrobi coś
start learning
she is likely to do sth
zastanawiać się nad czymś - często myśleć lub rozmawiać o czymś/rozwodzić się nad czymś
start learning
to dwell on sth - to think or talk about something a lot of the time
nie rozpamiętuj swoich żalu
start learning
don't dwell on your regrets
rozważać, brać pod uwagę
start learning
consider, consider
podnoszący na duchu
start learning
uplifting
podnosząca na duchu muzyka sprawi, że będziesz ją nucić długo po jej wysłuchaniu
start learning
the uplifting music will have you humming it along long after you listen to it
własność, mienie
start learning
property
wprowadzić na manowce
start learning
to lead astray
dociekliwy
start learning
inquiring
badawczy, dociekliwy, drobiazgowy
start learning
searching
wyhodować coś
start learning
grow something
Wróci dziesięciokrotnie.
start learning
It will come back tenfold.
pragnąć czegoś
start learning
to crave sth
w szczęściu i w nieszczęściu
start learning
through thick and thin
Pragnę miłości, która dodaje wartości do mojego życia.
start learning
I crave a love that adds value to my live.
miejsca w pobliżu
start learning
nearby places
w pobliżu natury
start learning
in the proximity of nature
w pobliżu / sąsiedztwie
start learning
in the proximity/vicinity of
zrównoważony, opanowany
start learning
balanced, calm
Uczymy się rozpoznawać, jak naprawdę jest to cenne i cenne.
start learning
We learn to recognize how truly valuable and priceles it is.
Doceń to, co masz, zanim zmieni się w to, co miałeś.
start learning
Appreciate what you have before it turns into what you had.
Czasami potrzeba dobrego upadku, aby dowiedzieć się, na czym stoisz!
start learning
Sometimes it takes a good fall to rally know where you stand!
W naszym bólu odnajdujemy naszą największą moc.
start learning
In our pain we find our greatest power.
Jeśli drzwi się nie otwierają, to nie są twoje drzwi.
start learning
If a door doesn't open it's s not your door.
Mam dość obwiniania za rzeczy, które cenię.
start learning
I'm tired of getting blamed for the things I cherish.
Nic mi to nie mówi.
start learning
Doesn't ring a bell.
ożywić odległe wspomnienie
start learning
to revive a distant recollection
Jego imię brzmi znajomo
start learning
His name rings a bell
rozsądny
start learning
sensible
nieuczciwy
start learning
dishonest
towarzyski
start learning
sociable
nieuprzejmy
start learning
impolite
pewny siebie
start learning
self-confident
nieodpowiedzialny
start learning
irresponsible
troskliwy
start learning
caring
gadatliwy
start learning
talkative
uparty
start learning
stubborn
dojrzały
start learning
mature
buntowniczy
start learning
rebellious
niepewny
start learning
insecure
zubożały
start learning
impoverished
mieć trudności z radzeniem sobie z czymś
start learning
to have hard time dealing with sth
oszałamiająco domowej roboty
start learning
stunningly homemade
zadziwiająco atrakcyjny
start learning
stunningly attractive
wytrwały
start learning
persevering
wytrwałość / niezmordowanie
start learning
perseverance
wytrwać
start learning
persevere
gęsty las
start learning
dense forest
Spróbuj!
start learning
give it a try!

You must sign in to write a comment