ang spec 4

 0    66 flashcards    Veronique3399
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
księgowy
start learning
bookkeeper
wyższej rangi, wiecej robi
start learning
accountant
rejestr księgowy (wszystko co dotyczy hajsu w tej firmie)
start learning
journal
księga rachunkowa
start learning
general ledger
Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT
start learning
PIT personal income tax
Podatek dochodowy od osób prawnych CIT
start learning
CIT corporate income tax
debet / kredyt konto
start learning
debit/ credit an account
urząd skarbowy
start learning
inland revenue service [IRS
certyfikowany ksiegowy, posrednictwo miedzy urzedem skarbowym a osobami fizycznymi
start learning
Enrolled Agent
księgowość
start learning
bookkeeping
rachunkowość
start learning
accounting
przygotowywanie stanu budżetu i innych sprawozdań finansowych
start learning
managerial accounting
kalkulacja wszystkich kosztów
start learning
cost accounting
wyliczanie zobowiązań podatkowych
start learning
tax accounting
nadzór poprawności prowadzenia ksiąg
start learning
auditing
kreatywna księgowość, używanie różnych trików, żeby firma lepiej wyglądała na papierach,
start learning
creative accounting
spółka
start learning
partnership
jednoosobowa działalność gospodarcza
start learning
self-proprietorship
aktywa, to co firma posiada
start learning
assets
zobowiązania finansowe firmy, pasywa
start learning
liabilities
obrót (np obrót roczny)
start learning
turnover (np annual turnover)
przychód (bez wydatków i podatków)
start learning
revenue
amortyzacja (utrata na wartości po pewnym czasie)
start learning
depreciation/amortization
wierzyciele / zobowiązania finansowe
start learning
creditors/accounts payable
dłużnicy / należności dla firmy, to co inni mają zapłaci
start learning
debtors/accounts receivable
koszty ogólne / koszty ogólne (typy czynsze, ogrzewanie itp)
start learning
overheads/overhead
zarobki lub dochody
start learning
earnings or income
akcjonariusze, udziałowcy
start learning
shareholders/ stockholders
zapasy, zaopatrzenie
start learning
stock/ inventory
bilans
start learning
balance sheet
zaświadczenie o dochodach
start learning
income statement
rachunek zysków i strat
start learning
profit and loss account
przepływ środków pieniężnych
start learning
cash flow
Płynność finansowa
start learning
financial liquidity
zyski zatrzymane (hajs na inwestycje)
start learning
retained earnings
ciągłość prowadzenia (założenie że fima będzie w przyszłości dalej funkcjonować, umożliwa analizy itp)
start learning
going concern
aktywa/ środki trwałe (np budynki, sprzęt)
start learning
fixed assets
Odpis amortyzacyjny
start learning
depreciation charge
zawyżać
start learning
overstate
umniejszać
start learning
understate
dywidenda
start learning
dividend
odjęte od odsetek
start learning
deducted from the interest
główne koszty operacyjne (związane bezpośrednio z wytworzeniem produktu)
start learning
major operating costs
główny biznes
start learning
core business/ main business
działalność zarabiająca
start learning
profit-making business
działalność przynosząca straty
start learning
loss-making business
Zysk przed opodatkowaniem
start learning
pre-tax profit/profit before tax
wyjść na zero / próg rentowności
start learning
break even
flota pojazdów
start learning
fleet
zaległy do zapłacenia
start learning
outstanding
własność, mienie
start learning
property
zobowiązania pieniężne bieżące
start learning
current liabilities
zobowiązania pieniężne długoterminowe
start learning
long-term liabilities
kapitał akcyjny
start learning
share capital
rezerwy pieniezne bez konkretnego celu
start learning
reserves
rezerwa celowa, księgujesz pewną sumę na nieprzewidziane wydatki
start learning
provision
wejść na giełdę
start learning
go public
spółka zależna
start learning
subsidiary
handlowy
start learning
trading
założony
start learning
founded
oddział dystrybucyjny
start learning
distribution arm
w komis
start learning
sale or return
ukryć, zatuszować
start learning
disguise
wydatki
start learning
expenditure
odsetki (hajs z oprocentowania)
start learning
interests
wartości niematerialne i prawne (np. prawa do wynalazków, patentów, know-how firmy itp)
start learning
intangible assets

You must sign in to write a comment