ang luty 2019

 0    177 flashcards    gosiek76
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
urządzenie
start learning
an appliance / a device
obiekt
start learning
facility
łatwość
start learning
facility
usługi
start learning
services
dojeżdżających
start learning
commuters
mniejszy
start learning
minor
obywatelski
start learning
civic
radzić sobie z
start learning
deals with...
radni
start learning
councillors
staw
start learning
a pond
huśtawki
start learning
Swings
karuzela
start learning
a roundabout
opłata
start learning
fare
wystawa sklepowa
start learning
display
bezcenny
start learning
priceless
czysto
start learning
purely
zawodowy
start learning
vocational
odpady
start learning
waste
czasownik modalny
start learning
modal verb
patrzeć
start learning
look at
opiekować się
start learning
look after
wypatrywać, uwaga
start learning
look out
szukać
start learning
look for
wielo-słowo czasownik
start learning
multi-word verb
przymiotnik w formie porównawczej
start learning
adjective in comparative form
bezokolicznik z do
start learning
infinitive with to
rzeczownik odsłowny
start learning
gerund
imiesłów
start learning
present participle
imiesłów
start learning
past participle
przyimki zależne
start learning
dependent prepositions
Zwrot przysłówkowy
start learning
adverbial phrase
kwantyfikator
start learning
quantifier
czasownik pomocniczy
start learning
auxiliary verb
przedimek określony
start learning
definite article
nieokreślony
start learning
indefinite article
kwantyfikatory
start learning
quantifiers
Zwrot przysłówkowy
start learning
adverbial phrase
przymiotnik gradujący
start learning
gradable adjective
kolokacje
start learning
colocations
sprawdzać
start learning
look up
sprawdzać
start learning
look up
przypominać
start learning
to look like
przywrócić, przypominać
start learning
restore, remind
zrobić prace domową
start learning
do the hausework
nic nie robić
start learning
do nothing
jak najlepiej,
start learning
do your best
zrobić komuś przysługę
start learning
do someone a favour
zrobić swoją pracę domową
start learning
do your homework
bałaganić
start learning
make a mess
hałasować
start learning
make a noise
osiągać zysk
start learning
make a profit
dokonywać wyboru
start learning
make a choice
popełnić błąd
start learning
make a mistake
zrobić sobie przerwę
start learning
take a break
wykorzystać szansę
start learning
take a chance
nie spiesz się
start learning
take your time
zadbać
start learning
take care
podchodzić do egzaminu/mieć egzamin
start learning
take an exam
mają przerwę
start learning
have a break
mieć problem
start learning
have a problem
mieć problem
start learning
have trouble
baw się dobrze!
start learning
have fun!
dobrze się bawić
start learning
have a good time
mieć marzenia
start learning
have a dream
wydawania instrukcji
start learning
give instructions
dać pierścień
start learning
give a ring
wygłosić przemówienie
start learning
give a talk
podać wskazówki
start learning
give a directions
przynajmniej / co najmniej
start learning
at least
dzień wcześniej
start learning
a day in advance
dania główne
start learning
main courses
dobry wybór
start learning
good choice
Ma
start learning
It has
doskonałe wyniki w nauce
start learning
excellent academic record
uzyskać doskonałe
start learning
get excellent
uzyskać doskonałe wyniki egzaminu
start learning
get excellent exam results
duża różnorodność
start learning
a large variety
różnorodność materiałów
start learning
variety of materials
materiały do wypożyczenia
start learning
materials of borrow
Zakres
start learning
range of
zakres zasobów audiowizualnych
start learning
range of audio-visual resources
specjalistyczne czasopisma
start learning
specialist jurnals
wykupić
start learning
to take out
startować
start learning
to take off
odbywać
start learning
to take place
poczekalnia
start learning
waiting room
dojeżdżający do pracy
start learning
commuters
zatłoczone
start learning
crowded
zatłoczone
start learning
crowded with
długi czas
start learning
a long time of
pasażerowie czekają w kolejce niecierpliwie
start learning
passengers queuing impatiently
stanie w kolejce niecierpliwie
start learning
queuing impatiently
w kasie
start learning
at the ticket office
pielęgniarki
start learning
nurses
pomógł mały zespół
start learning
helped by a small team
farmaceuta
start learning
pharmacist
leczyć
start learning
treat
drobne choroby
start learning
minor illnesses
poważny
start learning
serious
ale więcej problemów
start learning
but for more problems
obiekty są doskonałe
start learning
facilities are excellent
po spaleniu
start learning
after burning up
możesz odzyskać siły w kawiarni
start learning
you can recover in the cafe
pożywne jedzenie
start learning
nutritious food
środek miasta
start learning
middle of the town
zajmuje się administracją obywatelską
start learning
deals with civic administrations
burmistrz
start learning
mayor
radni miejscy
start learning
town councillors
nagle
start learning
suddenly
bezrobotny
start learning
unemployed
niezdolny
start learning
unable
Wolałbym
start learning
I would rather
przykłady powyżej
start learning
examples above
dla każdego wzoru
start learning
for each pattern
dowcipny
start learning
witty
maniak komputerowy
start learning
a computer geek
osoba
start learning
a people person
zachowaj siebie dla siebie.
start learning
keep yourself to yourself.
przyziemny
start learning
down-to-earth
zmierzać
start learning
tend
mają tendencję do
start learning
tend to
spontaniczny
start learning
spontaneous
na huśtawce
start learning
on the swing
karuzele
start learning
roundabouts
karmienie
start learning
feeding
w stawie
start learning
in the pond
jest zawsze zajęty
start learning
is always busy
lub karmienie kaczek w stawie
start learning
or feeding the ducks in the pond
Sędziowie
start learning
judges
Prawnicy
start learning
lawyers
policjantów
start learning
police officers
członkowie społeczeństwa
start learning
members of the public
zatłoczone
start learning
crowded
Oskarżeni
start learning
defendants
świadkowie
start learning
witnesses
Jurorzy
start learning
jurors
widzów
start learning
spectators
długa kolejka
start learning
a long queue
upewniać się
start learning
make sure
dosyć / wystarczająco
start learning
enough
opłata
start learning
fare
napiwek
start learning
tip
kierowca
start learning
driver
wyświetlanie artefaktów
start learning
display of artefacts
wielki
start learning
large
galeria sztuki
start learning
art gallery 
Muzeum Sztuki
start learning
art museum
fascynujący
start learning
fascinating
Przedmioty
start learning
objects
na wystawie
start learning
on show
pochodzić z
start learning
come from
całym świecie
start learning
all over the world
wielu jest
start learning
many are
uważane
start learning
considered
być bezcennym
start learning
to be priceless
różnorodność
start learning
variety
duża różnorodność kursów
start learning
a large variety of courses
są uruchamiane tutaj
start learning
are run here
lokalne kolegium
start learning
local college
duża różnorodność
start learning
a large variety
niektóre kursy
start learning
some of the courses
są zawodowe
start learning
are vocational
inni
start learning
others
czysto edukacyjny
start learning
purely educational
pojedyncza
start learning
singles
bliźniaki
start learning
twins
debel, podwojne
start learning
doubles
Pokój z łazienką
start learning
en-suite room
wszystkie mają wyposażenie do garnituru
start learning
all have en-suit facilities
Telewizja satelitarna
start learning
satellite TV
biuro wymiany walut
start learning
a foreign exchange desk
obok recepcji
start learning
next to reception
który znajdziesz
start learning
which you will find
w holu, na korytarzu
start learning
in the lobby, in the hall
proch strzelniczy
start learning
grunpowder
samolot
start learning
plane
Musisz
start learning
You need to make a taxi reservation at least a day in advence if you don’n want to be late in court.

You must sign in to write a comment