ANG

 0    49 flashcards    lukaskorol
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
powerful
She is one of the most powerful women in her country.
start learning
potężny, silny, mocny, wpływowy
Ona jest jedną z najbardziej wpływowych kobiet w jej kraju.
hopeful
He was hopeful about the outcome of the meeting.
start learning
pełen nadziei
Był pełen nadziei na rezultat spotkania.
justifiable
Her actions were quite justifiable in the circumstances.
start learning
słuszny, uzasadniony
Jej działania były dość uzasadnione w danych okolicznościach.
steady
They're making steady progress.
start learning
regularny, stały, ciągły
Oni robią regularny postęp.
flashy
Your car is flashy. You want to show it's expensive.
start learning
jaskrawy, krzykliwy, na pokaz (np. o samochodzie)
Twoje auto jest na pokaz. Chcesz pokazać, że jest drogie.
casual
At work, we are allowed to wear casual clothes on Friday.
start learning
swobodny, codzienny, nieformalny (np. o ubraniu)
W pracy możemy nosić luźne ubrania w piątki.
hearty
She has a hearty dislike of any sort of office work.
start learning
serdeczny, szczery (np. gratulacje), rubaszny (np. śmiech)
Ma szczerą niechęć do jakiejkolwiek pracy biurowej.
leafy
People love the leafy streets and period houses of the area.
start learning
zielony, pełen zieleni (o terenie)
Ludzie uwielbiają zielone ulice i domy z epoki w okolicy.
mighty
In the next game, they will face the mighty Patriots.
start learning
ogromny, potężny
W następnej grze zmierzą się z potężnymi Patriotami.
patchy
My knowledge of physics is pretty patchy.
start learning
cząstkowy, niepełny (np. wiedza)
Moja wiedza na temat fizyki jest dość cząstkowa.
particular
I was in another city at that particular time.
start learning
szczególny
W tym konkretnym czasie byłem w innym mieście.
hasty
His departure was quite hasty.
start learning
gwałtowny, pospieszny, popędliwy, szybki
Jego odejście było dość gwałtowne.
starry
Her starry smile draws attention.
start learning
gwiaździsty, promienny (o uśmiechu), błyszczący (o oczach)
Jej promienny uśmiech przyciąga uwagę.
snore (verb)
Was I snoring?
start learning
chrapać
Czy chrapałem?
interfere
You have no right to interfere with their sex life.
start learning
mieszać się, wtrącać się, ingerować
Nie masz prawa wtrącać się w ich życie seksualne.
contributor
We would like to thank our contributors, who provided valuable information for the article.
start learning
współpracownik, współautor (np. w gazecie)
Chcielibyśmy podziękować naszym współautorom, którzy wzbogacili artykuł o cenne informacje.
fate
I always wanted to be in control of my fate.
start learning
los
Zawsze chciałem mieć kontrolę nad moim losem.
vital
My children are a vital part of my life.
start learning
niezbędny, decydujący, istotny
Moje dzieci są istotną częścią mojego życia.
mistreat
Both parents have denied charges of mistreating their children.
start learning
znęcać się, maltretować, źle traktować, poniewierać (o ludziach i zwierzętach)
Oboje rodzice zaprzeczyli zarzutom znęcania się nad dziećmi.
shut
She lay down on her bed and shut her eyes.
start learning
zamykać
Ona położyła się na swoim łóżku i zamknęła oczy.
slam (verb)
I tried not to slam the door on my way out.
start learning
trzaskać (drzwiami), zatrzaskiwać (np. okiennice)
Próbowałem nie trzaskać drzwiami jak wychodziłem.
ankle
He twisted his ankle.
start learning
kostka (u nogi)
On skręcił kostkę.
take something out
Take the tub of ice cream out of the bag and put it in the fridge.
start learning
wyjmować coś, wyciągnąć coś, wypakowywać coś
Wyjmij pudełko lodów z torby i wsadź do lodówki.
let somebody down
I promise I'll never let you down again.
start learning
zawieść kogoś, przynieść komuś zawód
Obiecuję, że już więcej cię nie zawiodę.
call something off
They called off the meeting.
start learning
odwołać coś (np. spotkanie, koncert)
Oni odwołali spotkanie.
pavement
He sat down on the pavement.
start learning
chodnik
On usiadł na chodniku.
give up something
It takes a lot of willpower to give up smoking.
start learning
rzucać coś, przestawać coś robić, zaprzestawać czegoś
Potrzeba dużo siły woli, żeby rzucić palenie.
ever since
I can't stop thinking about you ever since.
start learning
od tamtej pory, odkąd
Nie mogę przestać o tobie myśleć od tamtej pory.
leak (v)
The leaking roof is driving me crazy!
start learning
cieknąć, przeciekać
Ten cieknący dach doprowadza mnie do szaleństwa!
sweep (v)
I swept the path in front of the house.
start learning
zamiatać
Pozamiatałem ścieżkę przed domem.
sneeze (v)
Then suddenly he sneezed.
start learning
kichać
Wtedy on nagle kichnął.
slip (v)
She slipped on the ice.
start learning
poślizgnąć się
Ona poślizgnęła się na lodzie.
sprain (v)
She sprained her ankle playing squash.
start learning
zwichnąć (np. rękę), skręcić (np. kostkę)
Skręciła kostkę podczas gry w squasha.
rest (v)
Why don't you go home and rest?
start learning
odpoczywać, wypoczywać
Dlaczego nie pójdziesz do domu i nie odpoczniesz?
diligence
She hoped that her diligence would be noticed at work.
start learning
dbałość, staranność, pracowitość, skrzętność, sumienność
Miała nadzieję, że jej pracowitość zostanie zauważona w pracy.
be subject to something
House prices are subject to change.
start learning
być podatnym na coś, być narażonym na coś
Ceny domów są podatne na zmiany.
sheer
It was sheer luck.
start learning
czysty, najzwyklejszy (np. o szczęściu, lenistwie, głupocie)
To było czyste szczęście.
statesman
Senator Jordan was a statesman of the highest integrity.
start learning
polityk, mąż stanu
Jako senator Jordan był politykiem o najwyższej uczciwości.
among
Is there anyone among them who can speak French?
start learning
pośród, wśród
Czy jest wśród nich ktoś, kto umie mówić po francusku?
drop in
Can you drop in for dinner?
start learning
wpaść do kogoś (z wizytą)
Możesz wpaść z wizytą na obiad?
flour
Could you hand me a bag of flour?
start learning
mąka
Czy mógłbyś podać mi torebkę mąki?
offend
She's not my friend anymore. She offended my parents.
start learning
urazić, urażać, obrazić, obrażać (ranić)
Ona nie jest już moją przyjaciółką. Ona obraziła moich rodziców.
fire, sack
My boss fired me for being late.
start learning
zwalniać (z pracy), wyrzucać (z pracy)
Mój szef zwolnił mnie z powodu spóźnienia.
find
He was found guilty of killing his wife.
start learning
uznawać (np. za winnego)
On został uznany za winnego zabicia swojej żony.
impersonate
She's the woman who impersonates all the celebrities on TV.
start learning
wcielać się w postać (kogoś), odgrywać (rolę), podawać się za (kogoś)
To kobieta, która podszywa się pod wszystkie znane osobistości w telewizji.
decent
Is five hundred dollars a month a decent salary?
start learning
godziwy, przyzwoity, porządny (wystarczająco dobry) (np. wypłata, marynarka)
Czy pięćset dolarów na miesiąc to przyzwoite wynagrodzenie?
jellyfish
People can watch live videos of jellyfish, penguins, and sharks from their homes.
start learning
meduza
Ludzie mogą oglądać na żywo filmy z meduz, pingwinów i rekinów ze swoich domów.
sting
She got stung by a bee while she was sitting in the garden.
start learning
użądlić, żądlić
Ona została użądlona przez pszczołę, kiedy siedziała w ogrodzie.
dizzy
Her boss was almost dizzy with his success.
start learning
oszołomiony, nieprzytomny
Jej szef był prawie nieprzytomny z powodu swojego sukcesu.

You must sign in to write a comment