Alkohole i Fenole

 0    41 flashcards    szydelko
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
niższe alkohole (rozpuszczalność)
start learning
rozpuszczalniki polarne
wyższe alkohole (rozpuszczalność)
start learning
rozpuszczalniki niepolarne (gdyż posiadają właściwości hydrofobowe)
otrzymywanie: alkin terminalny +?
start learning
aldehyd/keton -(H+)-> alkinol
otrzymywanie: alkeny + KMnO4 -(H2O)->
start learning
diole wicynalne
Czym można utlenić alkeny do dioli wicynalych?
start learning
KMnO4 (H2O), nadtlenkiem wodoru, tlenkiem osmu (VI) - OsO2(OH)2
Co można zredukować do alkoholu 1°?
start learning
aldehyd
Co można zredukować do alkoholu 2°?
start learning
keton
Co można zredukować do alkoholu za pomocą wodoru?
start learning
aldehyd, keton, kwas karboksylowy, ester (T, p, kat)
fermentacja alkoholowa
start learning
C6H12O6 -(enzymy)-> 2 C2H5OH + 2 CO2
otrzymywanie etanolu: hydroformlowanie
start learning
reakcja wydłużanie łańcucha węglowego metanolu (T, p, kat: [Co2(CO)8]) przez działanie CO i H2
Otrzymywanie alkoholi 1° HDROFORMYLOWANIEM
start learning
Reakcja alkenów terminalnych z CO i H2 (T, p, kat: Co lub Ru)
Najszerzej stosowana metoda przemysłowego otrzymywania glikolu etylenowego
start learning
Hydroliza tlenku etylenu (oksiranu) w środowisku silnie rozcieńczonego H2SO4
Na co nie są wrażliwe sole sodowe wodorosiarczanów alkoholi?
start learning
Ca2+ oraz Mg2+
Produkty reakcji alkoholi z amidkami metali
start learning
alkoholany i amoniak
Produkty reakcji alkoholi z wodorkami metali
start learning
aloholany i wodór
Tworzenie eterów symetrycznych
start learning
2 R-OH pod wpływem temperatury i H2SO4
Czym możnazredukować aldehyd i keton do alkoholu?
start learning
NaBH4 (tetrahydroboran sodu) w r-rze metanou • LiAlH4 (tetrahydroglnian litu) w bezwodnym środowisku • redukcja katalityczna w obecności Pt lub Pd
Czym możnazredukować kwas karboksylowy do alkoholu?
start learning
tylko LiAlH4 (tetrahydroglnian litu) w bezwodnym środowisku, gdyż wymaga silniejszego reduktora
agregaty
start learning
Tworzą je cząsteczki alkoholu połączone wiązaniami wodorowymi
Produkty utleniania alkoholu 1° - CuO (T)
start learning
(aldehyd) R-CH=O + H2O + Cu
Produkty utleniania alkoholu 2° - CuO (T)
start learning
(keton) R-CO-R' + H2O + Cu
Produkty utleniania alkoholu - Cr2O7{2-} (T, H+)
start learning
aldehyd (1°) • keton (2°) • kw. karboksylowy (1°) i duże stężęnie utleniacza) + Cr{3+} + H2O
Produkty utleniania alkoholu - MnO4{-} (H+)
start learning
kw. karboksylowy (1°) • keton (2°)
inny przykład utleniacza alkoholi
kwaśnienie wina
start learning
Acetobactec
PRÓBA JODOFORMOWA
start learning
zachodzi dla CH3-CH(OH)-R z NaIO lub I2 - wtrąci się żółty osad trijodometanu (jodoformu)
PRÓBA LUCASA
start learning
HCl + ZnCl2 • odróżnianie rzędowości alkoholi • 1° brak • 2° zmętnienie po czasie • 3° szybkie zmętnienie
REGUŁA ZAJCEWA
start learning
Reakcja eliminacji cząsteczki wody - dehydratacja (T, p, kat: Al2O3)
SYNTEZA WILLIAMSONA
start learning
otrzymywanie eterów niesymetrycznych w reakcji halogenopohodnej z aloholanem/ fenolanem metalu alkalicznego (śr. bezwodne)
Barwa płomienia 1. metnolu 2. etanolu 3. propan-1-olu 4. pent-1-olu
start learning
1. niebieski 2.żółty 3.żółty intensywny 4.żółto- pomarańczowy (trudno się zapala)
Reakcja alkoholu z Na
start learning
Reakcja zachodzi wolna, wydziela się bezbarwny bezwonny gaz
Wykrywanie alkoholi polihydoksylowych
start learning
A. polihydroksylowe rozpuszczają niebieski osad Cu(OH)2 i tworzą związki kompleksowe; roztwór przybiera barwę szafirową
FENOLE: ragment hydrofobowy/ hydrofilowy
start learning
pierścień - hdrofobowy • -OH - hydrofilowy
odczyn roztworów fenoli
start learning
kwasowy
Otrzymywanie fenolu z fenolanu
start learning
Fenol w obecności zasady tworzy sól (fenolan) i wodę • traktowanie wodnego r-ru fenolanu kwasem minralnym (CO2 aq, HCl aq) powoduje wydzielenie się białego osadu fenolu
Czym jest H2O w reakcji z benzynem?
elektrof/ nukleof/ rodn
start learning
Nukleofilem
REAKCJA SANDMEYERA
start learning
I: nitrobenzen + HNO2 + H2SO4 -(t<0)-> 2H2O + sól diazoiowa (II) + H2O -(Cu2)[Cu(NO3)2], t>0)-> fenol + H2SO4 + N2
sól diazoniowa
start learning
(Ph)-N{+}≡N HSO3{-}
fenol + CaO
start learning
(Ph-O{-}) 2 Ca + H2O
2 fenol + 2 H2SO4
start learning
-(oleum) -> (orto) i (para) HO-(Ph)-SO3H + 2H2O
Wykrywanie fenoli
start learning
+ FeCl3 • fioletowy/ granatowy/ czerwony (zależy od stężenia)
Wykrywanie fenoli (reakcja)
start learning
2 Fe{3+} + (Ph)-OH --> Fe[Fe(Ph-OH) 6] + 6H{+}

Co to są fenole?

Fenol jest związkiem organicznym, zawierającym grupy hydroksylowe, związane bezpośrednio z atomami węgla. A dlaczego fenole są mocniejszymi kwasami niż alkohole? Z pewnością wiemy, że wykazują znacznie większą kwasowość niż alkohole i mogą tworzyć z mocnymi zasadami sole, czyli fenolany. Najprostszym fenolem z jedną grupą hydroksylową jest fenol. Z naszej lekcji dowiesz się, jak przebiega utlenianie fenolu oraz na czym polega otrzymywanie fenoli.

Alkohole i fenole

Wzór ogólny fenoli to: ArOH, gdzie AR – grupa arylowa, OH – grupa hydroksylowa. Z nami dowiesz się nie tylko tego, czym są fenole, ale nasza lekcja zawiera również informacje o alkoholach. Zatem wszelkie wzory, np. jak przebiega fermentacja alkoholowa, nie będą już czarną magią. Posiadamy dużo lekcji, o podobnej tematyce, więc jeśli spodobała Ci się nasza metoda nauki, polecamy lekcje wyjaśniające, czym jest kwas karboksylowy: Kwasy karboksylowe.

Chemia z Fiszkoteką!

Jeżeli Twoim celem jest nauka chemii, to teraz na stronie Fiszkoteki znajdziesz mnóstwo interesujących kursów, które z pewnością ułatwią Ci naukę. Nasi użytkownicy zadbali o to, aby nie zabrakło Ci materiałów, dysponujemy więc najróżniejszymi lekcjami i jesteśmy pewni, że znajdziesz tutaj coś dla siebie. Aby ułatwić Ci zadanie, zgromadziliśmy tutaj kilka ciekawych lekcji, które być może okażą się dla Ciebie przydatne, lub interesujące: Sole, kwasy, wodorotlenki czy Charakter chemiczny tlenków.

You must sign in to write a comment