555555 kolos

 0    81 flashcards    kamiltrzebinski
print play test yourself
 
Question
Answer

prawo dotyczące osób
start learning
IUS QUO ad personas pertinet

władza ojcowska
start learning
patria potestas

ojciec rodziny
start learning
pater familias

władza męza nad żoną
start learning
manus

władza nad niewolnikiem
start learning
dominica potestas

ile urodzeńtyle stopni
start learning
quod generationes tot gradus

powinowactwo
start learning
affinitas

pod władzą męża

syn pod władzą ojca
start learning
filius familias

skarga o wydanie syna
start learning
vindicatio filii

interdykty o okazanie przed sądem dziecka podległego władzy
start learning
interdictum de liberis exhibendis

interdykty o sprowadzenie takiego dziecka do domu ojc
start learning
interdictum de liberis ducendis

powództwa o charakterze dodatkowm
start learning
actiones adiecticiae qualitatis

peculium quasi castrense
start learning
majątek obozowy

prawo własności na całym majątku nie pochodzącym od ojca
start learning
bona adventicia

spadek po matce
start learning
bona materna

przynależność do wspólnoty rodowej
start learning
gentilitas

wspólne imię rodowe
start learning
nomen gentilicium

małożeństwo
start learning
nuptiae matrimonium

małożeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety oraz wspólnotą całego życia zespoleniem prawa boskiego i ludzkiego
start learning
małożeństwo hominis et mulieris unio est, et civitatis totius vitae unio divinae et humanae iuranuptiae sunt coniunctio maris et feminiae et consortium omnis vitae divini et humanis iuris communicatio

małożeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny obejmującym niepodzielną wspólnotę życia
start learning
nuptiae autem sivi matrimonium est viri et mulieris coniuctio individuam consuetudinem vitae continens

konsensus małożeński
start learning
consensus

wolawspólnego życia
start learning
affectio maritalis

zdolność małożenska
start learning
conubium

prawna zdolność do zawarcia małożeństwa
start learning
Ius conubii

małożeństwo powstaje nie poprzez zgodne życie lecz zgodne oświadczenia woli
start learning
nupitas non concubitus sed consensus facti

małożeństwo uznawane
start learning
iustum matrimonium

kaziroctwo
start learning
incestum

wejście pod władze
start learning
conventio in manum

małożeństwo kobieta nie pod władzą
start learning
sine manu

dobre obyczaje
start learning
boni mores

zwolnienie z obowiązku powtórnego zamąszpójścia
start learning
ius liberorum

niezdolność do dziedziczenia zakazy ustawowe
start learning
incapacitas

kaduk prawo kaduka
start learning
caducum

zaręczyny
start learning
sponsalia

zadatek zaręczynowy
start learning
arra sponsalicia

od dawna przyjęto że małożeństwa są wolne
start learning
libera matrimonia esse antiquitus placuit

obrzęd wprowadzenia żony do domu męża
start learning
deductio in domum mariti

divortium

jednostronne zawarcie małżeństwa
start learning
repudium

cas żałoby
start learning
tempus lugendi

roczny okres trwania małżeństwa po którym żona wchodziła pod władzę męża
start learning
usus

opuszczenie domu męża na 3 noce
start learning
usurpatio trinoctis

żona dzieliła stanowiska społeczne męża
start learning
honor matrimonii

majątek paraferlarny
start learning
pharapherna

dos

posag ustanowiony przez pater familias
start learning
dos profectici

ktoś inny niż
start learning
dos profecticia

powództwo o zwrot posagu
start learning
actio rei uxoriae

darowizna między małżonkami
start learning
donationes inter virum et uxorem

darowizna przedmałożeńska
start learning
donatio ante nupitas

darowizna w trakcie małżeństwa
start learning
donatio propter nupitas

związek zbliżony do małżeństwa
start learning
inaequale coniugium

związek mający cechy małżeństwa
start learning
matrimonium iuris gentium

związek cudzołożny
start learning
adulterium

wolny związek mężczyzny z niezamężną przyzwoitą kobietą
start learning
compositis de libera per unum hominem femina decestuprum

dzieci jakby bez ojca
start learning
quasi sine patre filii

adoptio

matka zawsze jest pewna
start learning
mater semper certa est

ojcem jest ten na którego wskazuje małżeństwo
start learning
pater is est quem nuptiae demonstrant

arrogatio

przysposobienie naśladuje naturę
start learning
adoptio naturam imitam

adopcja pełna
start learning
adoptio plena

adopcja niepełna
start learning
adoptio minus plena

adopcja niepełna przez osobę obcą
start learning
pater adoptivus extraneus

konkubinat
start learning
liberi naturales

porzucenie
start learning
expositio

prawo do życia i śmierci
start learning
ius vitae ac necis

zasięganie opini sądu domowego
start learning
iudicium domesticum

opieka której podlegały dzieci i niedojrzali
start learning
tutela imperberum

opieka której podlegały kobiety
start learning
tutela mulierum

kuratela ustawiona nad małoletnim
start learning
cura minorum

nad chorumi umusłowo
start learning
cura furiosi

nad marnatowcami
start learning
cura prodigi

tutor

opieka testamentowa
start learning
tutela testamentaria

opieka ustawowa
start learning
tutela legitima

ustanowienie opiekuna przez władze
start learning
tutela dativa

prawo do zatwierdzenia czynności prawnej zawieranej przez pupila
start learning
auctotiratis interpositio

oskarżenie podejrzanego opiekuna
start learning
accusatio suspecti tutoris

kurator spadku leżącego
start learning
curator hereditatis iacentis


You must sign in to write a comment