500 ważnych zwrotów

 0    97 flashcards    exsible
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
jak najszybciej
start learning
as soon as possible
uspokój się, nie bądź taki nerwowy
start learning
calm down, don't be so nervous
Wejdź (proszę) jestem gotowy
start learning
come in! I'm ready
Czy mogę prosić o waszą uwage?
start learning
Could I have your attention, please?
nie zapomnij o mnie
start learning
Don't forget about me
Nie martw się, skończę projekt
start learning
Don't worry I will finish the project
rusz się! dlaczego jesteś taki wolny?
start learning
get a move on! why are you so slow?
pospiesz się!
start learning
hurry up!
śmiało, możesz to wziąć
start learning
go ahead, you can take it
poczekaj sekundę, co masz na myśli?
start learning
wait a second, what do you mean?
Czy masz minutę? //
start learning
Have you got a minute? / Do you have a minute?
Masz długopis, który mógłbym pożyczyć?
start learning
Have you got a pen which I could borrow
Zgadzam się z tobą, masz rację
start learning
I agree with you, you're right
Nie zgadzam się z tobą, mylisz się
start learning
I disagree with you, you're wrong
Nie mam nic przeciwko
start learning
I don't mind
Nie obchodzi mnie to (nie dbam o to)
start learning
I don't care
rób co chcesz
start learning
do what you want
Nie sądzę, jesteś pewien?
start learning
I don't think so, are you sure?
Mam nadzieję, że tak, / Mam nadzieję że nie
start learning
I hope so / I hope not
Mam nadzieję, że możesz to zrobić
start learning
I hope that you can do it
Obawiam się, że nie mogę tego zrobić
start learning
I'm afraid that I can't do it
Spieszy mi się, nie mogę dłużej tu zostać
start learning
I'm in a hurry I can't stay here any longer
Naprawdę mi przykro z powodu twojego ojca
start learning
I'm really sorry about your father
Muszę iść (slang) have got
start learning
I gotta go
moim zdaniem jesteś bardzo przystojny / ładna
start learning
in my opinion you are very handsome / pretty
Nie ma znaczenia, co mówisz
start learning
It doesn't matter what you say
To nie jest poważne, tylko zadrapanie
start learning
It's not serious, just a scratch
To zależy od ciebie, więc jaka jest twoja decyzja?
start learning
It's up to you, so what's your decision?
daj mi znać, czy kupujesz nowy rower
start learning
let me know if you buy a new bike
przepraszam moja wina //
start learning
sorry my bad / sorry my fault
Żartuję tylko, nie bądź taki poważny
start learning
I'm just kidding, Don't be so serious
Masz jakieś plany na dzisiejszy wieczór?
start learning
Have you got any plans for this evening?
Czy jesteś wolny jutro po południu?
start learning
are you free tomorrow afternoon?
Co chciałbyś robić dziś wieczorem?
start learning
What would you like to do this evening?
Chcesz iść gdzieś w weekend?, czy chcesz wyjść gdzieś w weekend?
start learning
Do you want to go somewhere at the weekend?
Czy chciałbyś coś ze mną zjeść?
start learning
Would you like to eat something with me?
Chcesz coś zjeść ze mną?
start learning
Do you want to eat something with me?
Czy masz ochotę wychodzić wieczorem?
start learning
Do you fancy going out tonight?
Przepraszam, nie dam rady
start learning
I'm sorry, I can't make it
sorry, mam już plany
start learning
sorry I have already got plans
Jestem zbyt zmęczony, żeby wyjść
start learning
I'm too tired to go out
Zostaję dziś wieczorem w domu
start learning
I'm staying home tonight
Mam za dużo pracy do zrobienia
start learning
I have got too much work to do
Musze się uczyć
start learning
I need to study
Jestem bardzo zajęty w tym momencie
start learning
I'm very busy at the moment
o której godzinie się spotykamy?
start learning
what time will we meet?
Spotkajmy się o ósmej
start learning
let's meet at 8
zjedzmy coś
start learning
let's eat something
do zobaczenia tam
start learning
see you there
Zadzwonię do ciebie później
start learning
I'll call you later
jaki jest tam adres?
start learning
what's the address there?
Spóźnię się
start learning
I'll be late
Będę tam za pięć minut
start learning
I'll be there in five minutes
jesteś tu długo?
start learning
Have you been here long?
Dobrze cię widzieć (miło Cie widzieć)
start learning
Good to see you
dobrze wyglądasz
start learning
you are looking well
Czy mam zdjąć buty?
start learning
Should I take my shoes off?
Czy mogę wziąć twój długopis?
start learning
Can I take your pen?
Przepraszamy za spóźnienie
start learning
sorry we're late
Czy dobrze się bawiła? (przeszłość)
start learning
Did you have a good time?
Pokażę ci mój raport
start learning
I'll show you my report
pokaż mi swój raport
start learning
show me your report
Chciałbyś ręcznik?
start learning
Would you like a towel?
Chciałbyś wody?
start learning
Would you like some water?
Chciałbyś herbaty?
start learning
Would you like some tea?
czuj się jak u siebie w domu
start learning
make yourself at home
częstuj się
start learning
help yourself
Mam się nie zbyt dobrze, za wiele problemów
start learning
I'm not so well, so many problems
jak u Ciebie?
start learning
how about you?
jak tam?
start learning
what's up?
co porabiasz?
start learning
how are you doing?
Co porabiałeś?
start learning
What have you been up to?
Myślę, że polska kuchnia jest bardzo smaczna
start learning
I think that the polish cuisine is very tasty
to co zwykle, nic nowego
start learning
same as usual, nothing new
Czy masz jakieś plany na lato?
start learning
Do you have any plans for summer?
Co robisz jutro?
start learning
What are you doing tomorrow?
Jak się pan miewa, panie Johnson (zwrot formalny)
start learning
How do you do Mr. Johnson
Jak się poznaliście?
start learning
How did you know each other?
Pracowaliśmy razem 5 lat temu
start learning
We used to work together five years ago
Pracujemy razem od 5 lat
start learning
We have been working together for five years
Poznaliśmy się przez przyjaciół
start learning
We met through friends
Z jakiej części Malty pochodzisz?
start learning
What part of Malta do you come from?
Pochodzę z Polski, ale teraz mieszkam na Malcie
start learning
I come from Poland but now I live in Malta
Nie ma ciepłej wody
start learning
There isn't any hot water
Nie ma papieru toaletowego / mydła / szamponu
start learning
There isn't toilet paper / soap / shampoo
Czy mógłbym prosić o ręcznik?
start learning
Could I have a towel, please?
Czy mógłbym prosić o dodatkowy koc?
start learning
Could I have an extra blanket, please?
mój pokój nie jest przygotowany
start learning
my room isn't made up
Czy mógłbyś zmienić pościel, proszę?
start learning
Could you change the sheets, please?
proszę posprzątać mój pokój
start learning
make up my room, please
Winda nie działa
start learning
Lift is out of order
Chciałbym zapłacić mój rachunek
start learning
I'd like to pay my bill, please
Naprawdę podobał mi się pobyt tutaj, (jeszcze tam jestem)
start learning
I've really enjoyed my stay here
Gdzie moglibyśmy zostawić nasz bagaż?
start learning
Where could we leave our luggage?
Czy mógłbym prosić o paragon?
start learning
Could I have a receipt, please?
Czy mógłbym prosić o fakturę?
start learning
Could I have the invoice, please?
Wydaje mi się, że w rachunku jest błąd
start learning
It seems to me that there is a mistake in the bill

You must sign in to write a comment