500 most important Slovak verbs 426 - 450

 0    25 flashcards    VocApp
 
Question
Answer

to ensure
We must ensure that all people have equal chances.
start learning
zabezpečiť
taktiež: zaistiť
Musíme zabezpečiť rovnaké šance pre všetkých ľudí.

to burst
She burst into laughter when she saw his new glasses.
start learning
vybuchnúť
Vybuchla smiechom keď videla jeho nové okuliare.

to transform
In the movie, the car transforms to a robot and helps save the worlds.
start learning
premeniť
V tom filme sa auto premení na robot a pomôže zachrániť svet.

to attach
Attach a recent photograph to your application form.
start learning
pripojiť
taktiež: priložiť
Pripojte k žiadosti aktuálnu fotografiu.

to adore
I adore going to the theatre.
start learning
to adore in English
zbožňovať
Zbožňujem chodiť do divadla.

to lean
Don't lean againt the wall! The paint is still wet!
start learning
oprieť sa
Neopieraj sa o stenu! Farba stále nevyschla!

to tighten
I have to tighten my belt until I find a job.
start learning
utiahnuť
Musím si utiahnuť opasok dokiaľ si nenájdem prácu.

+18 flashcards
The lesson is part of the course
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment