500 most important Slovak verbs 401 - 425

 0    25 flashcards    VocApp
 
Question
Answer

to reject
All my job applications were rejected.
start learning
odmietnuť
Všetky moje žiadosti o zamestnanie boli odmietnuté.

to exercise
In order to lose weight, you need to exercise and keep a diet.
start learning
cvičiť
Za účelom schudnutia je treba cvičiť a dodržiavať diétu.

to assure
Everything is going to be ok, I assure you.
start learning
ubezpečiť
Ubezpečujem ťa, že všetko bude dobré.

to declare
The customs officer asked me if I had anything to declare.
start learning
precliť
taktiež: priznanie k precleniu
Colník sa ma opýtal, či mám niečo na preclenie.

to improve
My English has improved significantly since I started using Fiszkoteka.
start learning
zlepšiť sa
Moja angličtina sa výrazne zlepšila od kedy som začal používať Fiškotéku.

to observe
We're observing the behaviour of the whale.
start learning
pozorovať
Pozorujeme správanie veľryby.

to prevent
Not all diseases can be prevented.
start learning
predchádzať
taktiež: zabrániť
Nie všetkým chorobám sa dá predchádzať.

+18 flashcards
The lesson is part of the course
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment