500 most important Slovak verbs 276 - 300

 0    25 flashcards    VocApp
 
Question
Answer

to press
Press button no. 4 to continue the call.
start learning
stlačíť
Stlačte tlačidlo číslo 4 pre pokračovanie hovoru.

to be hungry
I'm not hungry, I've just eaten.
start learning
byť hladný
Nie som hladný, práve som jedol.

to belong
Everything in this town belongs to me!
start learning
patriť
Všetko v tomto meste patrí mne!

to rain
It wasn't supposed to rain today.
start learning
pršať
Dnes nemalo pršať.

to copy
I got suspended for copying my essay from the internet.
start learning
kopírovať
Suspendovali ma za kopírovanie eseje z internetu.

to hunt
Is it legal to hunt in Poland?
start learning
poľovať
Je v Poľsku legálne poľovať?

to celebrate
When is he celebrating his birthday?
start learning
oslavovať
Kedy oslavuje jeho narodeniny?

+18 flashcards
The lesson is part of the course
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment