500 most important Slovak verbs 201 - 225

 0    25 flashcards    VocApp
 
Question
Answer

to create
How do I create new flashcards?
start learning
vytvoriť
Ako môžem vytvoriť nové kartičky?

to push
Stop pushing me!
start learning
tlačiť
Prestaň ma tlačiť!

to charge
I need to charge my phone.
start learning
nabiť
Potrebujem si nabiť telefón.

to present
I present to you my latest invention.
start learning
predstaviť
Predstavujem vám svoj najnovší vynález.

to allow
My parents don't allow me to smoke.
start learning
dovoliť
Moji rodičia mi nedovolia, aby som fajčil.

to smell
Can you smell my new, expensive fragrance?
start learning
cítiť
cítiť čuchom, ovoňať
Cítiš moju novú, drahú voňavku?

to sing
I always sing in the shower.
start learning
spievať
Vždy si v sprche spievam.

+18 flashcards
The lesson is part of the course
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment