500 most important Slovak verbs 126 - 150

 0    25 flashcards    VocApp
 
Question
Answer

to cut
The telephone wires had been cut minutes before the assault.
start learning
odrezať
Telefónne káble boli odrezané pár minút pred útokom.

to wonder
I wonder where to go for holidays.
start learning
premýšľať o
Premýšľa, kam ísť na dovolenku.

to forget
I forgot to do the shopping.
start learning
zabudnúť
Zabudol som nakúpiť.

to answer
I have to answer customers' inquiries.
start learning
odpovedať
Musím odpovedať na otázky klientov.

to hate
Why do you hate me so much?
start learning
nenávidieť
Prečo ma tak nenávidíš?

to send
I need to send some letters.
start learning
poslať
Musím poslať nejaké listy.

to hang
I'd like you to hang this painting on the wall.
start learning
zavesiť
Rád by som zavesil túto maľbu na stenu.

+18 flashcards
The lesson is part of the course
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment