4. Mówisz po angielsku?- PIERWSZE SPOTKANIA

 0    80 flashcards    kamilaczach
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
utracone w tłumaczeniu
start learning
lost in translation
Rozumiem cię doskonale.
start learning
I understand you perfectly.
No jasne!
Slang AmE. Inne znaczenia: Siema! Spoko! Powaga. Słuchaj.
start learning
Word up!
nauczyć się na pamięć
start learning
memorize
-ize, pisownia AmE
I have almost memorized "Inopnevma Ftino" phonetically.
fonetycznie
start learning
phonetically
ja też, tak samo
slang AmE
start learning
samesies
niewykształcony
start learning
uneducated
powinni
start learning
they ought to
Everyone speaks English. And if they don't, they ought to.
zaniedbywać
start learning
neglect
I neglected stretching, and I'm not flexible at all.
przedmiot obowiązkowy
wymagać
start learning
required course
require
skupić się na...
start learning
focus my attention on...
najważniejsze przedmioty
start learning
core classes
niepewny
np. przedmiot szkolny
start learning
touch and go
mam zaległości
start learning
I'm behind
I'm behind, because of not attending classes for 6 months.
korepetytor
start learning
tutor
dyrektor szkoły
AmE
start learning
principal
BrE- head teacher, headmistress, headmaster
szkoła podstawowa
AmE
start learning
elementary school
szkoła podstawowa
BrE
start learning
primary school
program wymiany zagranicznej uczniów
start learning
foreign exchange program
na podstawie...
start learning
on the basis of...
A student is selected on the basis of academic excellence or intelligence.
wyniki w nauce
start learning
academic excellence
wyjątek
start learning
exception
zanurzony w języku obcym
start learning
immersed in a foreign language
przeciętny
start learning
average
złapać (język obcy)
start learning
pick up
I'm sure he'll pick up (language) enough to get by.
poradzić sobie
start learning
get by
żyłka do języków
start learning
a flair for languages
Some have a flair for languages, others find learning them more difficult.
pobierać lekcje
start learning
take lessons
Some people take foreign language lessons, others just pick it up when they go abroad.
opanować w pełni
start learning
fully master
It took me years to fully master the Greek language.
język ojczysty
start learning
mother tongue
domyślić się, rozpracować, rozkminić wykombinować
start learning
figure out
When I learn a new language I try to figure out the meaning of words from context.
dodatkowa umiejętność
start learning
additional skill
Speaking a foreign language is an additional skill.
pilny uczeń
start learning
diligent student
nadążać (za)
start learning
follow
I started watching TV series in English and was able to follow most of what was happening on screen.
w zasadzie
start learning
basically
długoterminowy
start learning
long-term
cel
start learning
purpose
cenny
start learning
valuable
zaangażowany
start learning
dedicated
I was lucky that I had a dedicated English teacher.
rozrywka, zabawa
start learning
entertainment
nieprzyjemny obowiązek
start learning
unpleasant chore
chore- routine task
brak praktyki
start learning
lack of practice
lack- brak
decydująca próba
start learning
ultimate test
na żywo, w realu
start learning
in real life
miejsce odwiedzane przez turystów
start learning
tourist destination
uczucie sukcesu
start learning
sense of accomplishment
powszechnie, zwykle
start learning
commonly
na poziomie niższym niż średnio zaawansowanym
A2
start learning
at the pre-intermediate level
niezadowalający
start learning
unsatisfactory
niedoskonały
start learning
imperfect
potrafię się porozumieć
dosł. sprawić że zostanę zrozumiana
start learning
I can make myself understood.
sprawdzić w słowniku
start learning
look it up in a dictionary
na poziomie średnio zaawansowanym (B1)
start learning
at the intermediate level
czuć się niepewnie
start learning
feel insecure
I feel insecure when I have to speak in English.
Uczyłam się angielskiego w szkole.
start learning
I studied English at school.
Złapałem język z filmów i tekstów piosenek.
start learning
I picked it up from movies and lyrics.
Nie mówię płynnie po angielsku.
start learning
1. I don't speak English fluently. 2. I'm not fluent in English. 3. My English isn't fluent.
tak sobie
start learning
so-so
wyższy średnio zaawansowany (B2)
start learning
upper-intermediate
biegły (C2)
start learning
proficient
ortografia, pisownia
start learning
spelling
akcent, akcentować
jak w języku greckim
start learning
stress
Is that really how we should stress it? hoTEL? Not HOtel?
symbole fonetyczne
start learning
phonetic symbols
podręcznik
start learning
coursebook
zeszyt ćwiczeń
start learning
workbook
zeszyt (na notatki)
start learning
notebook
etymologia, pochodzenie słów
start learning
etymology
język migowy
start learning
Sign Language
kręgosłup
start learning
spine
folia bąbelkowa
start learning
bubble wrap
czas trwania
start learning
duration
śmieci
AmE
start learning
garbage, trash
śmieci
BrE
start learning
rubbish
tonąć
ludzie lub zwierzęta
start learning
drown
tonąć
statek
start learning
sink
brać udział w...
start learning
participate in...
robótki ręczne
start learning
needlework
uznanie
start learning
appreciation
zszokowany, oszołomiony
start learning
stunned
zaawansowany (C1)
start learning
advanced

You must sign in to write a comment