30.08.2019 trump duda

 0    25 flashcards    szygas
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rozmieścić dodatkowe oddziały
start learning
to deploy additional troops
dywizja pancerna
start learning
an armoured division
zacieśnić współpracę obronną
start learning
to tighten defence cooperation
poprawka do porozumienia
start learning
an amendment to the agreement
powtórnie potwierdzić obecność wojskową
start learning
to reaffirm military presence
rozszerzyć wpływ na
start learning
to extend influence on
szacunki co do kosztów
start learning
cost estimates
wytypować na siedzibę główną
start learning
to designate for the headquarters
zdalnie sterowane samoloty
start learning
remote-controlled aircraft
podtrzymać owocną współpracę
start learning
to sustain fruitful cooperation
wojska lądowe
start learning
ground forces
wspomniana brygada
start learning
the said brigade
lokalizacja dywizjonu
start learning
the location of the squadron
podkreślić ważność1
start learning
to emphasire the importance of
podkreślić ważność2
start learning
to underscore the importance of
podkreślić ważność
start learning
to stress the importance of
wzmocnić wzajemne bezpieczeństwo
start learning
to strenghten mutual security
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, NATO
start learning
The North Atlantic Treaty Organisation, NATO
potwierdzić wolę
start learning
to confirm the will
w dziedzinie infrastruktury
start learning
in the field of infrastructure
zbudować obiekty sportowe
start learning
to build sport facilities
zakwaterować urzędników państwowych
start learning
to house the governmental officials
czerpać przyjemność z uczenia się
start learning
to derive pleasure from learning
ponieść całkowite wydatki
start learning
to bear the entire expenses
mieć na uwadze, że
start learning
to bear in mind that

You must sign in to write a comment