3 Szkoła LONGMAN repetytorium p. podstawowy

 0    179 flashcards    dominikajezierskakisiel
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
akademia
start learning
Academy
szkoła podstawowa
start learning
Primary school
szkoła średnia
start learning
high school
szkoła niepubliczna
start learning
independent school
przedszkole
start learning
kindergarten
gimnazjum
start learning
middle school/ junior high school
szkoła koedukacyjna
start learning
co-educational school/mixed school
szkoła prywatna
start learning
private school
szkoła tylko dla chłopców / dziewcząt
start learning
single-sex school
szkoła panstwowa
start learning
State school/public school
universytet
start learning
University
szkoła zawodowa
start learning
vocational school
stołówka
start learning
canteen
sala lekcyjna
start learning
classroom
świetlica
start learning
common room
pracownia komputerowa
start learning
computer lab
korytarz
start learning
corridor
sala gimnastyczna
start learning
gym
gabinet dyrektora
start learning
headmaster's office
pracownia
start learning
lab
biblioteka
start learning
library
sekretariat
start learning
office
boisko do zabawy
start learning
playground
sala do nauki
start learning
science lab
boisko sportowe
start learning
sports field
pokój nauczycielski
start learning
staff room
kolega z klasy
start learning
a classmate
student
start learning
college student
wicedyrektor
start learning
assistant director
egzaminator
start learning
examiner
wychowawca
start learning
form master
dyrektor
start learning
headmaster
dyrektorka
start learning
headmistress
wykładowca
start learning
lecturer
profesor
start learning
a professor
uczeń
start learning
pupil
kolega ze szkoły
start learning
schoolmate
sekretarz
start learning
secretary
uczeń student
start learning
student
nauczyciel
start learning
a teacher
grono pedagogiczne
start learning
teaching staff
student uniwersytetu
start learning
University student
plastyka
start learning
art
biologia
start learning
Biology
chemia
start learning
Chemistry
wiedza o społeczeństwie
start learning
Civics
kółko
start learning
club
język angielski i literatura
start learning
English language and literature
język obcy
start learning
foreign language
geografia
start learning
Geography
przedmioty humanistyczne
start learning
Humanities
historia
start learning
History
informatyka
start learning
IT
matematyka
start learning
mathematics/maths
muzyka
start learning
Music
wychowanie fizyczne
start learning
Physical Education
fizyka
start learning
Physics
polski i literatura
start learning
Polish language and literature
religia
start learning
religion
przedmioty ścisłe
start learning
science subjects
przedmiot szkolny
start learning
a subject
tablica
start learning
blackboard
pisak do tablicy
start learning
blackboard marker
tablica
start learning
board
kalkulator
start learning
calculator
kreda
start learning
chalk
zeszyt
start learning
a notebook
podręcznik
start learning
a textbook
gąbka do tablicy
start learning
duster
segregator
start learning
file
teczka tekturowa
start learning
folder
teczka tekturowa
start learning
cardboard folder
tablica interaktywna
start learning
Interactive Whiteboard
szafka
start learning
locker
strój gimnastyczny
start learning
PE kit
długopis
start learning
a pen
ołówek
start learning
a pencil
piórnik
start learning
pencil case
temperówka
start learning
a pencil sharpener
rząd ławek
start learning
row of desks
gumka
start learning
rubber
linijka
start learning
a ruler
tablica
start learning
whiteboard
zeszyt ćwiczeń
start learning
Workbook
wyniki w nauce
start learning
academic results
poziom nauczania
start learning
academic standard
arkusz egzaminacyjny
start learning
an exam paper
wyniki egzaminu
start learning
exam results
egzamin
start learning
an exam
dostać się na uniwersytet
start learning
to get into university
egzamin końcowy
start learning
Final Exam
egzamin wstępny
start learning
university entrance exam
ściągać na egzaminie
start learning
cheat in an exam
przystępować do egzaminu
start learning
take the exam
źle sobie poradzić na egzaminie
start learning
do badly in an exam
dobrze sobie poradzić na egzaminie
start learning
do well on the exam
oblać egzamin
start learning
fail an exam
dostać punkty z testu
start learning
get points from the test
aprawdzać arkusze egzaminazyjne
start learning
mark exam papers
sparwdzać test
start learning
mark the test
sprawdzać pracę domową
start learning
check homework
zdać egzamin
start learning
pass an exam
przygotowywać się do egzaminu
start learning
prepare for the exam
ponownie przystąpić do egzaminu
start learning
retake the exam
powtarzać do egzaminu
start learning
repeat for an exam
uczyć się do egzaminu
start learning
study for an exam
nieobecność
start learning
absence
nieobecny
start learning
absent
obecność
start learning
attendance
przerwa
start learning
pause/break
uczeń przesladujący
start learning
bully
lekcja
start learning
a lesson
olimpiada szkolna
start learning
competition
obowiązkowy
start learning
compulsory
stopień
start learning
grade/mark
stypendium
start learning
a scholarship
wakacje
start learning
holiday
trudności w nauce
start learning
learning difficulties
przerwa na lunch
start learning
lunch-break
nowy uczeń
start learning
newcomer
nieobowiązkowy
start learning
optional
obecny
start learning
present
świadectwo szkolne
start learning
school certificate
czesne
start learning
school fee
wycieczka szkolna
start learning
school trip
lektury szkolne
start learning
set books
rada pedagogiczna
start learning
staff meeting
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable
praca pisemna
start learning
witten work/essay
uczęszczać
start learning
attend
paplać
start learning
chatter
uczyć się
start learning
lern
uczyć się
start learning
learn
zadawać
start learning
set
kurs
start learning
a course
omawiać lektury
start learning
discuss set books
oddawać pracę domową
start learning
hand in homework
robić błędy
start learning
make mistakes
robić notatki
start learning
make notes
robić postępy
start learning
make progress
uczyć się na pamięć
start learning
learn by heart
opuszczać lekcje
start learning
to miss lessons
brać udział w lekcji
start learning
to take part a lesson
uważać na lekcji
start learning
pay attention in class
zadawać wypracowanie
start learning
to set an essay
zadawać pracę domową
start learning
to set homework
opuszczać zajęcia
start learning
to skip classes
uczyć się pilnie
start learning
study hard
studiować teksty źródłowe
start learning
to study the source texts
sprawdzać listę obecności w dzienniku
start learning
take the register
spóźnić się
start learning
to be late
ścierać tablicę
start learning
wipe board
pisać wypracowanie
start learning
write essay
licencjat
start learning
BA (Bachelor of Arts)
licencjat nauki humanistyczne
start learning
BSc bachelor humanities
absolwent
start learning
a graduate
magister
start learning
MA (Master of Arts)
magister nauk ścisłych
start learning
MSc Master of science
doktor
start learning
PhD
dostać się na uczelnię
start learning
to get into university
skończyć uniwersytet
start learning
graduate from university
otrzymać świadectwo
start learning
receive a certificate
uzyskać stopień naukowy
start learning
get a degree
otrzymać dyplom
start learning
get a diploma
aktywny
start learning
active
chętny do współpracy
start learning
cooperative
wymagający
start learning
demanding
sprawiedliwy
start learning
fair
utalentowany
start learning
gifted
obdarzony wyobraźnią
start learning
imaginative
zmotywowany
start learning
motivated
motywujący
start learning
motivating
bierny
start learning
passive
profesjonalny
start learning
professional
punktualny
start learning
punctual
surowy
start learning
strict
systematyczny
start learning
systematic
utalentowany
start learning
talented

You must sign in to write a comment