25.09.2019 writing reports

 0    21 flashcards    szygas
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
celem poniższego raportu jest
start learning
the purpose of the following report is
opisać i przeanalizować wyniki
start learning
to depict and analyse the findings
ujawnić nieprawidłowości
start learning
to reveal the irregularities
być dalekim od doskonałości
start learning
to be far from perfect
dostosować wymogi
start learning
to adjust the requirements
wydawać rozkazy właściwie
start learning
to distribute orders properly
częstotliwość patroli obecnościowych
start learning
the frequency of presence patrols
niejasne procedury
start learning
unclear procedures
zapewnić bezpieczeństwo
start learning
to ensure safety
większość sprzętu
start learning
the majority of equipment
obraz był zamazany
start learning
the picture was blurred
alarm antywłamaniowy
start learning
the burglar alarm
niewłaściwe czujniki
start learning
improper detectors
niewystarczająca liczba pojazdów
start learning
an insufficient number of vehicles
alokować wystarczającą ilość pieniędzy
start learning
to allocate a sufficient amount of money
znaczący brak finansowania
start learning
a considerable lack of funding
dokładnie monitorować
start learning
to monitor thoroughly
stanowić poważne zagrożenie
start learning
to constitute a serious threat
zaostrzyć środki bezpieczeństwa
start learning
to tighten security measures
zaopatrzenie w najnowocześniejszy sprzęt
start learning
the provision at state-of-the-art equipment
w trakcie czegoś
start learning
in the course of

You must sign in to write a comment