22 Random Facts

 0    36 flashcards    kaztrz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
yelp
start learning
skomleć, skowyczeć, skomlenie, skowyt, wycie, okrzyk, krzyk
loom
start learning
warsztat tkacki, niejasno zarysowany widok, wyłaniać się, majaczyć, widnieć, wisieć (np. w powietrzu, zagrażać)
yell
start learning
krzyczeć, wyć, krzyk, wrzaśnięcie
apparently
start learning
widocznie, najwidoczniej, najwyraźniej, pozornie, na pozór, podobno
copper
start learning
miedź, miedziany, pokrywać miedzią
brass
Use this product on brass elements.
start learning
mosiądz
Użyj tego produktu na elementach mosiężnych.
merchant
start learning
handlowy, kupiecki, handlowiec, kupiec, sprzedawca
ingot
start learning
sztaba, sztabka (np. złota)
read
start learning
czytać, odczytywać (np. mapę), zrozumieć jako, głosić, mówić (np. o napisie na drzwiach), studiować, wyczytać
Don't read it as a complaint, but your children are rude.
start learning
Nie czytaj tego jako skargi, ale twoje dzieci są niegrzeczne.
read
start learning
lektura (coś do czytania - nie mylić z lekturą szkolną)
That book was a really good read.
start learning
Ta książka była naprawdę dobrą lekturą.
set book, set text
start learning
obowiązkowa książka (np. do egzaminu), lektura szkolna
scholar
start learning
erudyta (osoba wszechstronnie wykształcona), badacz, uczony (jakiejś dziedziny), stypendysta (osoba otrzymująca stypendium), student, studentka
scholarship
start learning
stypendium naukowe, studium (szczegółowa rozprawa na jakiś temat), nauka (prowadzenie nauczania)
She started her scholarship two years ago.
start learning
Ona zaczęła prowadzenie nauczania (kogoś innego) dwa lata temu.
decipher
start learning
odszyfrować, rozczytać (niewyraźny tekst), rozwiązywać (zagadkę)
Rosetta Stone
start learning
Kamień z Rosetty (zabytek piśmiennictwa), wskazówki lub odkrycie, które dostarcza niezbędnej wiedzy do rozwiązania zagadki lub problemu
demotic
start learning
ludowy, popularny
hieroglyphics
start learning
hieroglify, pismo hieroglificzne
knocker, knocker-up
start learning
sprzedawca domokrążca, ktoś kto budzi
bang
start learning
huk, trzask, walnięcie, huknięcie (gdy ktoś się uderzy lub uderzy kogoś), walnąć, rąbnąć, huknąć, walić,
bang
start learning
trzasnąć (np. oknem, drzwiami), przywalić, dokładnie, wprost
awake, awoke, awoken
start learning
obudzony, obudzić się, przebudzić się
wake up
start learning
budzić się (Wyraz "awake" używany jest tylko w bardzo formalnych kontekstach, na przykład w literaturze. Na co dzień używamy "wake up".)
wake, woke, woken
start learning
budzić, obudzić, stypa
I met her at my uncle's wake.
start learning
Poznałem ją na stypie mojego wujka.
funeral reception
start learning
przyjęcie pogrzebowe, stypa
sodas, fizzy drinks, carbonated beverages
start learning
napoje gazowane
soda, soda water
start learning
soda (np. spożywcza), woda sodowa
get around something
start learning
ominąć coś, obejść przepis, podróżować w różne miejsca, w końcu coś zrobić
syrup
start learning
syrop
cherish
start learning
żywić (np. nadzieję), mieć (np. ambicję), pielęgnować, czcić (np. pamięć), umiłować (np. ideał), pielęgnować, otaczać czułą opieką, hołubić, troszczyć się, dbać o coś (np. ogród, zwierzę), umiłować (np. osobę), wysoko sobie cenić (np. wolność, prawa)
sundae
start learning
deser lodowy (np. z bakaliami i polewą)
faux pas
start learning
fo pa, nietakt
early morning
start learning
wczesny poranek, wcześnie rano

You must sign in to write a comment