2019 April

 0    88 flashcards    JacekPelc
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wygodny, dogodny, praktyczny
start learning
convenient
kurz
start learning
dust
uspokajać się, osadzać się, osiadać
start learning
settle
produkty spożywcze
start learning
groceries
sklep spożywczy
start learning
grocery store
składać/złożyć zamówienie
start learning
place an order
współpracownik
start learning
a colleague
umieścić, położyć
start learning
place
przechodzić obok...
start learning
pass by...
przechodzień
start learning
a passer-by
w drodze
start learning
on my/his/her way
trzymać się...
start learning
stick to...
chodnik
start learning
the pavement
w tym przypadku
start learning
in this case
wymyślić, wpaść na
start learning
work out
pieszy
start learning
a pedestrian
przeszkoda
start learning
an obstacle
manewrować, manewr
start learning
maneuver
czy
start learning
whether
wycofać się
start learning
back up
majstrować przy czymś, bawić się czymś
start learning
tamper with sth
program, system
start learning
scheme
zwłaszcza, szczególnie
start learning
in particular, especially
mieć coś wspólnego z...
NIe mam nic wspólnego z tymi ludźmi.
start learning
have something in common with...
I have nothing in common with these people.
nie doceniać czegoś, brać coś za pewnik
Ludzie nie doceniają tego co mają.
start learning
take sth for granted
People take what they have for granted.
przyznać coś komuś
Przyznali mi dotację.
start learning
grant sb sth
They granted me a subsidy.
wakat
start learning
vacancy
komunizm
start learning
communism
dezodorant
start learning
a deodorant
Wziął ten z 50 procentami.
start learning
He took the one with 50 percent.
Daj mi te mniejsze.
start learning
Give me the smaller ones.
Która to była?
start learning
Which one was it?
główny
start learning
main
sztuczna inteligencja
start learning
artificial intelligence
ten
start learning
this
tamten
start learning
that
te
start learning
these
tamte
start learning
those
naukowiec
start learning
a scientist
nauka
start learning
science
targi, wystawa
start learning
a fair, an exhibition
różnorodny
start learning
diverse, versatile
oddzielny
start learning
separate
natychmiastowy
start learning
immediate
psycholog
start learning
psychologist
psychiatra
start learning
a psychiatrist
klimat
start learning
climate
umiarkowany
start learning
moderate
szokujący
start learning
mind-blowing
zazdrość
start learning
jealousy, envy
zazdrosny
start learning
jealous, envious
sugerować (między wersami)
Co sugerujesz?
start learning
imply
What are you implying?
być pod wrażeniem
Zrobił na mnie wrażenie.
start learning
be impressed
I was impressed (with him).
kasa
start learning
checkout
Trzymajmy się tematu
start learning
Let's stick to the topic
mijać, przechodzić obok
start learning
pass
żałosny
start learning
pathetic
ustawić
start learning
set - set - set
poprawność polityczna
start learning
political correctness
szczęście
start learning
happiness
chcieć podwyżki
start learning
want a raise
Tak słyszałem/myślałem.
start learning
That's what I heard / thought.
wykres
start learning
a chart
sprzedawca
start learning
a salesman
unosić się w powietrzu
start learning
hover
obniżać
start learning
reduce
pozwalać
start learning
allow
To ogromna strata
start learning
It is a huge loss
tracić
start learning
lose - lost - lost
kara
start learning
penalty, punishment
grzywna
start learning
fine
mówiąc inaczej
start learning
in other words
starać się
start learning
try (to do sth)
dostęp do mediów społecznościowych
start learning
access to social media
złośliwi ludzie
start learning
malicious people
interesować się czymś (mocno)
Interesuję się samolotami i techniką
start learning
be into sth
I'm into planes and technology
czuć wyrzuty sumienia
start learning
feel remorse
zaniedbać
start learning
neglect sb/sth
niedbałość
start learning
negligence
opiekować się czymś/kimś
start learning
take care of something / someone
Właśnie uświadomiłem sobie, że
start learning
I just realized that...
podejście
start learning
approach
około
start learning
approximately
To kwestia smaku.
start learning
It's a matter of taste.
Chyba że...
Chyba że wylądujesz na ciemnej stronie Księżyca.
start learning
Unless...
Unless you land on the dark side of the Moon.
Wielkanoc
start learning
Easter
być złym na...
start learning
be angry with...
Może tylko tobie tak się wydaje.
start learning
Maybe it only seems so to you.

You must sign in to write a comment