15 dział pies na to srał

 0    142 flashcards    konrad03nowak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nękanie(przez internet)
start learning
(cyber) stalking
(drobne) wykroczenie
start learning
(minor) offense
zakazany
start learning
banned
włamać się
start learning
break into
kara śmierci
start learning
death penalty / capital punishment
sąd
start learning
a court
dowody
start learning
evidence
podróbka
start learning
fake
oszukać kogoś
start learning
fool sb
zabroniony
start learning
forbidden
uniknąć kary (za coś)
start learning
get away with
nielegalny
start learning
illegal
śledztwo
start learning
investigation
prawo
start learning
law
przestępczość i prawo
start learning
crime and law
kara dożywotniego więzienia
start learning
life imprisonment
przestrzegać (prawa/zasad)
start learning
obey (the law / rules)
wykroczenie
start learning
an offence
zgłaszać (wypadek)
start learning
report
wyrok
start learning
sentence
poważne przestępstwo
start learning
serious crime
podłożyć ogień
start learning
set fire
kraść
start learning
steal
przestępczość uliczna
start learning
street crime
podejrzany
start learning
suspecious
grozić
start learning
threaten
proces
start learning
trial
cenne, wartościowe rzeczy
start learning
valuables
broń
start learning
weapon
rodzaje przestępstw i wykroczeń
start learning
types of crimes and offenses
ofiary śmiertelne
start learning
fatalities
podpalenie
start learning
an arson
szantaż
start learning
blackmail
prześladowanie, znęcanie się
start learning
bullying
włamanie, kradzież z włamaniem
start learning
burglary
podrabianie (pieniędzy, dokumentów)
start learning
counterfeiting
prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu
start learning
drink-driving
fałszerstwo
start learning
forgery
porwanie (samolotu)
start learning
hijacking (airplane)
porwanie
start learning
kidnapping
napad, rozbój
start learning
mugging
morderstwo
start learning
murder
nielegalne kopiowanie, piractwo
start learning
piracy
gwałt
start learning
a rape
rabunek, napad rabunkowy
start learning
robbery
kradzież sklepowa
start learning
shoplifting
przemyt
start learning
smuggling
kradzież
start learning
a theft
wandalizm, dewastowanie
start learning
vandalism
podpalacz
start learning
an arsonist
osoba która znęca się nad słabszymi
start learning
bully
włamywacz
start learning
a burglar
fałszerz
start learning
a forger
porywacz (samolotu)
start learning
hijacker
porywacz (ludzi)
start learning
Kidnapper
napastnik / sprawca rozboju
start learning
mugger
morderca/morderczyni
start learning
murderer
kieszonkowiec
start learning
a pickpocket
gwałciciel
start learning
a rapist
rabuś, bandyta
start learning
robber
złodziej sklepowy
start learning
a shoplifter
przemytnik
start learning
a smuggler
złodziej
start learning
a thief
przestępcy
start learning
criminals
ludzie w systemie prawnym
start learning
people in the legal system
sędzia
start learning
a judge
ława przysięgłych
start learning
a jury
prawnik
start learning
a lawyer
przestępca, osoba która złamała prawo
start learning
offender
więzień
start learning
prisoner
oskarżyciel
start learning
prosecutor
podejrzany
start learning
a suspect
ofiara
start learning
a victim
świadek
start learning
a witness
polityka
start learning
politics
granica
start learning
border
obywatel
start learning
a citizen
koalicja
start learning
coalition
demokracja
start learning
democracy
wybory
start learning
an election
głowa państwa
start learning
head of state
niepodległość
start learning
independence
partia polityczna
start learning
a political party
polityk
start learning
a politician
populacja, ludność
start learning
population
premier rządu
start learning
Prime Minister
priorytet
start learning
priority
głosować na
start learning
vote for
problemy globalne
start learning
global issues
wybuchnąć (o wojnie)
start learning
break out
kampania
start learning
campaign
wprowadzać, przeprowadzać
start learning
implement, carry out
ofiary (wypadku lub wojny)
start learning
casualties
osoba bardzo popularna w mediach
start learning
celebrity
wojna domowa
start learning
civil war
dyskryminacja
start learning
discrimination
lądowanie awaryjne
start learning
emergency landing
grupa etniczna
start learning
ethnic group
pomoc żywnościowa
start learning
food aid
rząd
start learning
the government
bezdomność
start learning
homelessness
prawa człowieka
start learning
human rights
organizacja humanitarna
start learning
humanitarian organization
inwestycja
start learning
investment
konflikt zbrojny
start learning
military conflict
protest pokojowy (bez przemocy)
start learning
non-violent protest
proces pokojowy
start learning
peace process
pokojowa opozycja
start learning
peaceful opposition
rasizm
start learning
racism
zbierać pieniądze, fundusze
start learning
raise money
zespół ratowniczy
start learning
rescue team
społeczeństwo
start learning
society
głód, przymieranie głodem
start learning
starvation
walczyc o
start learning
struggle for
zamachowiec samobójca
start learning
suicide bomber
osoby ocalałe
start learning
survivors
atak terrorystyczny
start learning
terrorist attack
pokojowa nagroda Nobla
start learning
the Nobel Peace Prize
palący problem
start learning
urgent problem
ochotnik/ochotniczka
start learning
volunteer / volunteer
wojna
start learning
a war
zwracać uwagę mediów
start learning
attract media attention
być wbrew prawu
start learning
be against the law
zostac aresztowanym
start learning
be arrested
być oskarżonym o
start learning
be charged with
złamać prawo
start learning
to break the law
zwalczać przestępczość
start learning
combat crime
dokonać wykroczenia
start learning
commit an offense
bronić praw człowieka
start learning
defend human rights
rozwinąć infrastrukture (transportową)
start learning
develop the (transport) infrastructure
odpracowywać prace społeczne
start learning
do community service
zwalczać ubóstwo
start learning
fight poverty
uznać kogoś za winnego
start learning
find sb guilty
przedstawić dowody
start learning
provide evidence
iść do więzienia
start learning
go to jail/prison
usprawnić opiekę zdrowotną
start learning
improve health care
obniżyć podatki
start learning
lower taxes
zapłacić karę
start learning
pay a fine
podnieść pensję
start learning
raise salaries
ograniczyć bezrobocie
start learning
reduce unemployment
skazać kogoś (na miesiąc więzienia)
start learning
sentence sb (to a month in prison)
głosować w wyborach
start learning
vote in elections

You must sign in to write a comment