11,12 i kropki 5 - 10

 0    68 flashcards    mariuszmilta
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zawieszony
start learning
suspended
powtórka
start learning
replay
odpowiadać na maila
start learning
reply to mail
rata
start learning
instalment
trwać
start learning
to last
trwało to około roku.
start learning
it lasted about one year.
podwyżka
start learning
pay rise
odrzucać
start learning
reject
zastępca
start learning
deputy
nieść, przewozić
start learning
carry
podatek dochodowy
start learning
income tax
Przepraszam, że przeszkadzam
start learning
sorry to interrupt
podejście
start learning
approach
zbliża się termin
start learning
deadline is approaching
szeroki zasięg, wachlarz, zakres
start learning
wide range
działać
start learning
operate
ZF działa na całym świecie
start learning
ZF operate all over the world
na całym świecie
start learning
all over the world
infrastruktura
start learning
infrastructure
Kto kupił?
start learning
Who bought?
Kto przyszedł?
start learning
Who came?
Kto cię widział?
start learning
Who saw you?
Kogo widziałeś?
start learning
Who did you see?
Kto śpiewa?
start learning
Who sing?
Kto napisał?
start learning
Who wrote?
obowiązek
start learning
duty
obowiązki
start learning
dutys, responsibilities
najdalszy
start learning
furthest (wym fedest)
daleko
start learning
far
dalej
start learning
further
przyczyna
start learning
cause
przyczyna, powód
start learning
reason
porównywalne
start learning
comparable
przykry
start learning
annoying
denerwujący, irytujący
start learning
annoying, irritating
podwieźć kogoś
start learning
give a lif
skrót
start learning
abbreviation
złożyć zamówienie
start learning
to place an order
sztuczne jedzenie
start learning
artifical food
który pięćdziesiąt lat
start learning
wchih is fifty on long, on age
który ma pięćdziesiąt lat
start learning
which is fifty on age
wzruszające
start learning
tauching
osiągnąć porozumienie
start learning
reach agreement
myślnik (-)
start learning
hyphen (wym. hajfen)
ukośnik /
start learning
slash
duża litera
start learning
capital letter
@
start learning
at
na lotnisku
start learning
at the airport
wykres
start learning
chart
rozwiązać, znaleźć odpowiedź
start learning
solve
Przypuszczam, zgaduje, domyślam się...
start learning
I suppose = I guess
obniżka, upust
start learning
discount
dostarczyć
start learning
deliver
wysłać
start learning
send, ship
Mógłbyś wyświadczyć mi przysługę?
start learning
Could you do me a favour?
ganek
start learning
porch
taras
start learning
a terrace
spinacz do papieru
start learning
paper clip
wybredny, grymaśny
start learning
fussy
zmysł węchu
start learning
Sense of smell
urlop
start learning
leave
zwolnienie lekarskie, chorobowe
start learning
sick leave
urlop macierzyński
start learning
maternity leave
Liczba ludzi
start learning
number of people
Zazdroszczę ci
start learning
I envy you
bliska przyszłość
start learning
near future
kontynent
start learning
a continent
dostępne
start learning
available

You must sign in to write a comment