1.1. ME AND MY LANGUAGES

 0    64 flashcards    haniahania7
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bilingual
We'll need to hire a bilingual assistant
start learning
dwujęzyczny
Będziemy musieli zatrudnić dwujęzycznego asystenta.
myth
It's a myth that immigration is bad for the economy. It's quite the contrary - it's very good for it.
start learning
mit
To mit, że imigracja jest zła dla gospodarki. Wręcz przeciwnie - jest dla niej bardzo dobra.
multilingual
I work in a multilingual environment with people from all over the world.
start learning
wielojęzyczny
Pracuję w wielojęzycznym otoczeniu z ludźmi z całego świata.
linguistic
start learning
lingwistyczny
exotic
The Indian dancers looked very exotic in their colourful saris.
start learning
egzotyczny
Indyjskie tancerki wyglądały bardzo egzotycznie w kolorowych sari.
culture
Is the Palace of Culture and Science the highest building in Poland?
start learning
kultura
Czy Pałac Kultury i Nauki jest najwyższym budynkiem w Polsce?
language
start learning
język
pronunciation
She watched Spanish films with subtitles to improve her pronunciation.
start learning
wymowa
Oglądała hiszpańskie filmy z napisami, żeby poprawić swoją wymowę.
uncommon
start learning
rzadki, niepospolity
fluent
After four years spent in Canada she spoke fluent English.
start learning
biegły, płynny
Po czterech latach w Kanadzie mówiła płynnie po angielsku.
rare
start learning
rzadki (o gatunku)
intellectual
start learning
intelektualny
continent
start learning
kontynent
countless
start learning
niezliczony
research
I conduct research on dieting.
start learning
badania
Prowadzę badania dotyczące diet.
persistent
start learning
wytrwały, nieustępliwy
diversion
start learning
objazd
economic
start learning
ekonomiczny / oszczędny
accurate
start learning
dokładny
bird
start learning
ptak
employment
What are the conditions of employment?
start learning
zatrudnienie
Jakie są warunki zatrudnienia?
grateful
I will be forever grateful for the help you've provided.
start learning
wdzięczny
Zawsze będę ci wdzięczny za pomoc, jakiej udzieliłeś.
identity
start learning
tożsamość
adult
start learning
dorosły
mental
start learning
umysłowy
gain
start learning
zdobyć
ill
start learning
chory
inhabitant
start learning
mieszkaniec
industry
start learning
przemysł
certain
start learning
pewny
drop
start learning
zmniejszenie / spadek
allow
start learning
dopuszczać
cause
start learning
przyczyna / powód
diversity
start learning
różnorodność / zróżnicowanie
truly
start learning
naprawdę
acquire
start learning
nabyć
contain
start learning
zawierać
concern
start learning
dotyczyć
confused
start learning
zmieszany
switch languages
start learning
przełączyć języki
according to
start learning
według
benefits
start learning
korzyści
protecte against
start learning
chronić przed
mental illnesses
start learning
choroby psychiczne
gain insights into
start learning
zyskać wgląd, lepiej pojąć
employable / unemployable
start learning
zatrudniani / bezrobotni
attempt
start learning
próba
employable
start learning
możliwości zatrudnienia
native
start learning
rodzimy/relating to the language you grew up speaking
multilingual
start learning
speaking many languages
myths
start learning
mity/false ideas that pepole continue to believe and repeat
mastered
start learning
opanowaniu/ learn without needing to try hard, e. g. a language
to gain insights into sth
start learning
uzyskać wgląd w coś/ understand important truths about a subject
auxiliary verb
start learning
czasownik posiłkowy
preposition
start learning
przyimek
introduce
start learning
przedstawić
formal/informal
start learning
formalny/ nieformalny
run a conversation
start learning
prowadzić rozmowę
opportunity
start learning
okazja / możliwość
to be involved in
start learning
być zaangażowanym w
extensively
start learning
obszernie, bardzo dużo
aim
start learning
cel
permit
start learning
zezwolenie
appropriate
start learning
odpowiedni / odpowiednia

You must sign in to write a comment