zwroty (unit 1)

 0    37 flashcards    gciemniewska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
w wieku
start learning
at the age of
być złym na kogoś
start learning
be angry with sb
bać się kogoś / czegoś
start learning
be afraid of sb/sth
uważać że ktoś jest pociągający
start learning
be attracted to sb
mieć kogoś/czegoś dość
start learning
be/feel/get fed up with sb/sth
lubić kogoś / coś
start learning
be fond of sb/sth
być w czymś dobrym
start learning
be good at something
być w dobrym / złym nastroju
start learning
be in good/bad mood
interesować się czymś
start learning
be interested in sth
bardzo coś lubić
start learning
be keen on sth
denerwować się czymś
start learning
be nervous about sth
nie cierpieć kogoś/czegoś
start learning
can’t stand sb/sth
zmienić zdanie
start learning
change one’s mind
rozweselić, rozchmurzyć się
start learning
cheer up
zrobić komuś przysługę
start learning
do sb a favour
zakochać się w kimś
start learning
fall in love with sb
mieć na coś ochotę
start learning
feel like sth
dobrze funkcjonować w pod wpływem stresu
start learning
function well under stress
wywołać śmiech
start learning
get a laugh
poznać kogoś
start learning
get to know someone
dorastać/rosnąć
start learning
grow up
mieć zły dzień
start learning
have a bad day
mieć coś wspólnego z kimś
start learning
have something in common with sb
na rzecz kogoś
start learning
in aid of something
śmiać się z kogoś / czegoś
start learning
laugh at sb/sth
patrzeć na kogoś z góry
start learning
look down on sb
podziwiać kogoś
start learning
look up to sb
stracić panowanie nad sobą
start learning
lose one’s temper
wyśmiewać się z kogoś
start learning
make fun of sb
rozśmieszać kogoś
start learning
make sb laugh
zdecydować się
start learning
make up one’s mind
wprawić kogoś w dobry nastrój
start learning
put sb in a good mood
mówić śmiesznym głosem
start learning
speak in a funny voice
brać w czymś udział
start learning
take part in sth
rozmawiać z nieznajomym
start learning
talk to a stranger
opowiedzieć dowcip
start learning
tell a joke
martwić się czymś
start learning
worry about sth

You must sign in to write a comment