Zwroty Funktions bank

 0    162 flashcards    nekanda
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Could you repeat, please?
start learning
Czy mogłaby Pani powtórzyć?
Excuse me, is this your ...?
start learning
Przepraszam, czy to jest twoje ...?
I hope to see you again.
start learning
Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy.
How are you?
start learning
Jak się masz?
I am sorry, I didnt catch that.
start learning
Przykro mi, nie dosłyszałem.
I m sorry, to bother you.
start learning
Przepraszam, że zawracam Ci głowę.
Nice to meet you.
start learning
Miło cię poznać
He is
start learning
On jest
She can be quite
start learning
Ona potrafi być dość...
He doesnt look his age
start learning
On nie wygląda na swój wiek
He is like a brother to me.
start learning
On jest dla mnie jak brat
She looks like...
start learning
Ona wygląda jak...
He is much older than me.
start learning
Jest o wiele starszy ode mnie.
I guess he is a bit
start learning
Myślę że chyba on jest trochę
We are very similar/different
start learning
Jesteśmy bardzo podobni / różni
What does your friend look like?
start learning
Jak wygląda twój przyjaciel?
What is your wife like?
start learning
Jaka jest twoja żona?
It has got
start learning
Ono ma
It is a ... with some... on it
start learning
To jest ... z odrobiną ... w tym
It tells the story of...
start learning
Ono opowiada historię...
It was written by
start learning
To było napisane przez
Its the most... in the world.
start learning
Jest najbardziej ... na świecie.
The cover looks
start learning
Okładka wygląda
The action is set in
start learning
Akcja rozgrywa się
The plot was based on
start learning
Fabuła została oparta na
The title is
start learning
Tytuł jest
Its located by
start learning
mieści się przy
It's really
start learning
Jest bardzo
The city is full of
start learning
Miasto jest pełne ...(czegoś)
The neighbourhood is
start learning
Ta okolica jest
The place is /furniture is
start learning
Miejsce jest / meble są
I... every day.
start learning
Ja codziennie
I... regularly
start learning
Ja ... regularnie
I dont normally
start learning
Normalnie nie (robię czegoś)
After that
start learning
Po tym / następnie
At midnight
start learning
O północy
First, there was
start learning
Najpierw był/bylo/była
I could see / I'd never seen before
start learning
zobaczyłem /nie widziałem nigdy wcześniej
I visited... last weekend.
start learning
Odwiedziłem ... w ostatni weekend.
I went there with
start learning
Poszedłem tam z
It was for... birthday.
start learning
To było na ... urodziny.
The final steps included...
start learning
Końcowe kroki obejmowały...
The next steps was
start learning
Następne kroki były/był
Then
start learning
Następnie
We were celebrating my
start learning
Świętowaliśmy moje
When all the guests came, we
start learning
Kiedy przyszli wszyscy goście, my
... has a few good/bad points
start learning
... ma kilka dobrych / złych stron
As I see things
start learning
Tak jak to widzę
I dont think that
start learning
Nie sądzę, że
I think
start learning
Myślę, uważam, że
If I could choose again, I'd
start learning
Gdybym mógł wybrać ponownie,...
If you ask me
start learning
Jak dla mnie
In my opinion
start learning
Moim zdaniem
In my view, its better than
start learning
Moim zdaniem, to lepsze niż
It would be better if
start learning
Byłoby lepiej, gdyby
On one hand
start learning
Z jednej strony
On the other hand
start learning
z drugiej strony
One argument for/against... is...
start learning
Jednym z argumentów za / przeciw ... jest...
One of the avantages of... is that...
start learning
Jedną z zalet (tego)... jest że...
Thanks/Due to... you can will be able to...
start learning
Dzięki / dzięki ... będziesz mógł...
The biggest disadvantage of ... is...
start learning
Największą wadą ... jest...
To my mind
start learning
Moim zdaniem
To start with
start learning
Po pierwsze
What is your opinion about?
start learning
Jaka jest twoja opinia / Co sądzisz o...
Could you tell me how to
start learning
Czy możesz mi powiedzieć, jak
He came to our school to...
start learning
On przyszedł do naszej szkoły, aby...
He is OK now but he was quite... at first
start learning
On teraz jest OK, ale na początku
I couldnt be happier
start learning
Nie mogłem być szczęśliwszy
I feel better
start learning
Czuję się lepiej
I am so happy
start learning
Jestem tak szczęśliwy
I am sorry, I havent got a clue
start learning
Przepraszam, nie miałem pojęcia
please let me know if
start learning
proszę dać mi znać jeśli
That's why we need to
start learning
To dlatego musimy
The main reason for... was to...
start learning
Głównym powodem (tego) ... było...
He was choosen to do it because
start learning
Został wybrany do zrobienia tego, ponieważ
The reason why... is that...
start learning
Powodem, dla którego ... jest taki/to że
What is it like to
start learning
Jak to jest?
Could you tell me how to
start learning
Czy możesz mi powiedzieć, jak
He came to our school to
start learning
Przyszedł do naszej szkoły, aby
I am sorry. I havent got a clue
start learning
Przepraszam. Nie mam pojęcia
Its very important, because
start learning
Jest to bardzo ważne, ponieważ
Thats why we need to
start learning
To dlatego musimy
Another thing we could do is...
start learning
Kolejną/inną rzeczą, którą możemy zrobić, to...
How about going
start learning
A moze by tak pójść?
I think we should...
start learning
Myślę, że powinniśmy...
If you want, we can
start learning
Jeśli chcesz, możemy
It would be great if you could...
start learning
Byłoby wspaniale, gdybyś mógł...
Lets meet
start learning
Spotkajmy się
Shall we...?
start learning
Może (czy możemy) ...?
Sounds like a great idea. Lets do it.
start learning
Brzmi świetnie. Zróbmy to.
What would you say to going
start learning
Co byś powiedział na (zrobienie czegoś)
Why dont we?
start learning
Może byśmy...?
Why dont you?
start learning
Może byś...?
Why not go and.../
start learning
Dlaczego nie pójść i ... /
Wouldnt it be great to
start learning
Nie byłoby wspaniale?
You could...
start learning
Mógłbyś...
Can I...? May I...?
start learning
Czy mogę...? Czy mogę...?
Do you mind if I
start learning
Nie masz nic przeciwko, gdybym
If you want, you can
start learning
Jeśli chcesz to możesz
Is it OK if...?
start learning
Czy to w porządku, jeśli ...?
No, not at all, go ahead
start learning
Nie, proszę bardzo
Sure/of course, you can
start learning
Oczywiście, że możesz
Hopefully, we will ... soon
start learning
Mam nadzieję, że (my będziemy) wkrótce
I hope that I will ... one day
start learning
Mam nadzieję, że będę ... pewnego dnia
I think I will
start learning
Chyba
I was wondering/thinking about
start learning
Zastanawiałem się / zastanawiam się nad
I'd love to... in the future
start learning
Bardzo chciałbym ... w przyszłości
I am going to
start learning
Mam zamiar
I am planning to
start learning
Planuję
I am thinking about...
start learning
Myślę o...
What are you going to do if...?
start learning
Co zrobisz, jeśli ...?
What are your plans for?
start learning
Jakie masz plany na ...?
Everything here is great but its...
start learning
Wszystko tutaj jest wspaniałe, ale najbardziej podoba mi się
I belive the least successful event was
start learning
Wydaje mi się (wierzę), że najmniej udane wydarzeniem było
I dont like
start learning
Nie lubię
I found it very
start learning
To było bardzo
I hated... most
start learning
najbardziej nie podobało mi się
I liked... best/the least
start learning
Najbardziej/ najmniej podobał mi się
I d rather/I d prefer to
start learning
Wolałbym
I am more into/interested in... than
start learning
Jestem bardziej zainteresowany / zainteresowany ... niż
It was by far the best...
start learning
To było zdecydowanie najlepsze...
It was the most... Id never...
start learning
To było najbardziej ... jakie kiedykolwiek
The best part was...
start learning
Najlepszą częścią była...
The best/worst part of the... was...
start learning
Najlepszą / najgorszą częścią ... była...
The thing I liked least was
start learning
Rzeczą, która najminej mi się podobało
What kind of... do you like?
start learning
Jaki rodzaj ... lubisz?
I couldnt agree with you more
start learning
Całkowicie się z tobą nie zgadzam
I think its a great/bad idea.
start learning
Myślę, że to świetny / zły pomysł.
That will be great.
start learning
To będzie świetne.
That is exactly what I think.
start learning
Myślę dokładnie tak samo.
You are absolutely right.
start learning
Masz absolutną rację.
Can you suggest something else?
start learning
Czy możesz zaproponować coś innego(coś jeszcze)?
Have you got any advice for me?
start learning
Czy masz dla mnie jakąś radę?
Have you got any idea where I can find it?
start learning
Czy wiesz, gdzie mogę to znaleźć?
I would... if were you
start learning
Na twoim miejscu zrobiłbym
So what shall I do now?
start learning
Więc co mam teraz zrobić?
What else do you think we should do?
start learning
Co jeszcze twoim zda powinniśmy zrobić?
What would you do if you were me?
start learning
Co byś zrobił, gdybyś był na moim miejscu?
You should
start learning
Powinieneś
You'd better
start learning
Lepiej żebyś
Can I have..., please?
start learning
Poproszę o...
Could we have..., please?
start learning
Poprosimy o
Could you..., please
start learning
Czy mógłbyś proszę
Excuse me, could you help me
start learning
Przepraszam, czy mógłbyś mi pomóc
I was hoping you might...
start learning
Miałem nadzieję, że może (mógłbyś)...
I would be grateful if you could
start learning
Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł
Sure, just let me know when you need it.
start learning
Pewnie, daj mi znać, kiedy będziesz tego potrzebować.
I didnt mean to hurt you.
start learning
Nie chciałem cię skrzywdzić.
I am sorry about that.
start learning
Przykro mi z tego powodu.
I am sorry I couldnt
start learning
Przepraszam, nie mogłem
I d like to complain about
start learning
Chciałbym złozyć zażalenie
I am sorry, but ... is broken
start learning
Przykro mi, ale ... jest zepsuty
Not at all
start learning
Nic się nie stało.
Sorry, there is nothing I can do about it.
start learning
Przepraszam, nic nie mogę z tym zrobić.
Can I get you anything else?
start learning
Mogę podać coś jeszcze?
How do you do?
start learning
Miło mi Pana poznać.
I d like to invite you to
start learning
Chciałbym zaprosić Cię do
I am afraid these arent the ... I asked for.
start learning
Obawiam się, że nie są ..., o które prosiłem.
I am sorry to say this, but
start learning
Przykro mi to mówić, ale
It would be great if you could
start learning
Byłoby wspaniale, gdybyś mogła
Would you like anything to...?
start learning
Czy chciałbyś coś ...?
Would you like to join us?
start learning
Chciałbyś się do nas przyłączyć?

You must sign in to write a comment