Zwroty 6 - lekcja

 0    28 flashcards    milena080
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jestem w drodze
start learning
I'm on me way
Nie mam już cierpliwości
start learning
I have no patience
Nie mogę Cię znieść!
start learning
I can't stand you!
On gra mi na nerwach
start learning
He get on my nerves
Moja praca działa mi na nerwy
start learning
My work gets on my nerves
On jest w moim wieku
start learning
He is at my age
Musisz mieć dobre nastawienie
start learning
You must have a good attitude
Wymiotowałam całą noc
start learning
I was vomiting all night
To nie było planowane
start learning
It wasn't planned
Nie chcę brać w tym udziału
start learning
I don't want to take part in it
Nie chcę tego
start learning
I don't want this
Rozpuść tą tabletkę w wodzie
start learning
Dissolve this tablet in water
Rozpuściłaś to dziecko!
start learning
You spoild this child!
Mam zakwasy po wczorajszych ćwiczeniach
start learning
I have muscle sores after yesterday's exercises
Najpierw robię rozgrzewkę
start learning
First, I'm doing a warm-up
Ona dokonała aborcji
start learning
She made an abortion
Nie chcę żeby to dziecko zostało zabite
start learning
I don't want this baby to be kill
Poczekaj, muszę odtworzyć zdarzenia
start learning
Wait, I need to recreate the events
Stworzyłam świetny projet
start learning
I've created a great project
Nie oceniaj mnie!
start learning
Don't judge me!
Nie oceniaj mnie po pierwszym wrażneiu!
start learning
Don't judge me after the first impression!
To jest na prawdę zły mężczyzna
start learning
He is pretty bad men
Ona jest całkiem fajna
start learning
She is pretty nice
Zostaw to!
start learning
Drop it!
Woda przecieka
start learning
Water is leaking
Oni żyli długo i szczęśliwie
start learning
They lived happily ever after
Ona ledwie dobiegła do mety
start learning
She hardly run to the finish line
Wszyscy poza Kasią
start learning
Everyone except for Kate

You must sign in to write a comment