zjawisko strzału i jego etapy

 0    22 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
strzał
start learning
wyrzucenie pocisku (granatu) z przewodu lufy spowodowane ciśnieniem gzów powstających podczas spalania się ładunku prochowego
po wylocie z przewodu lufy pocisk porusza się
start learning
siłą inercji
czym się charakteryzuje zjawisko strzału
start learning
b. duże ciśn. gazów (>2-3 tys. atmosfer), wys. temp. gazów proch. (2500-3500 st.C), krótki okres zjawiska (0,001-0,06 s.), szybko zmieniająca się objęt. palącego się ład. proch.
w celu dania strzału należy
start learning
wprowadzić nabój do komory nabojowej, zaryglować przewód lufy zamkiem i nacisnąć na język spustowy
okres wstępny
start learning
palenie się ładunku prochowego wewnątrz lufy
od kiedy liczy się czas okresu wstępnego strzału
start learning
od momentu zapalenia ład. proch. do rozpoczęcia ruchu pocisku
ciśnienie forsujące to
start learning
ciśnienie gazów proch., które osiąga wystarczającą prężność do ruszenia pocisku i wciśnięcia go w gwinty przewodu lufy
główny okres zjawiska strzału
start learning
palenie się ład. proch. w szybko zmieniającej się objętości
od kiedy do kiedy trwa gł. okres zjawiska strzału?
start learning
od uzyskania ciśn. maks. do zupełnego spalenia się ład. proch.
jak działa na pocisk stale rosnąca ilość gazów proch.?
start learning
zostaje wprawiony w ruch w przewodzie lufy
kiedy występuje maks. ciśn. gazów proch. w broni strzeleckiej?
start learning
w chwili przebycia przez pocisk 4-6 cm drogi; potem ciśn. spada, pomimo, że ilość gazów rośnie, a prędk. pocisku również rośnie
kiedy kończy się zwiększenie gazów?
start learning
po spaleniu się ład. proch.
drugi okres zjawiska strzału
start learning
pocisk porusza się wskutek działania stałej ilości rozprzestrzeniających się gazów
od kiedy do kiedy trwa drugi okres zjawiska strzału?
start learning
od zakończenia palenia się ład. proch. do wylotu pocisku z przewodu lufy; ciśn. maleje, a prędkość pocisku rośnie
do kiedy trwa palenie się ład. proch.?
start learning
do momentu, gdy pocisk znajdzie się przy wylocie lufy
w jakiej broni nie zachodzi proces zupełnego spalania się ład. proch.?
start learning
w broni o krótkich lufach
czy w broni o krótkich lufach istnieje drugi etap zjawiska strzału?
start learning
czy w broni o krótkich lufach istnieje d in Polish
nie
trzeci okres zjawiska strzału (okres wtórnego działania gazów)
start learning
gazy wydobywające się z lufy w dalszym ciągu działają na pocisk
jak działają gazy po wylocie pocisku z przewodu lufy?
start learning
gazy wydobywają się z lufy z prędk. większą od prędk. pocisku; przedłużają w ten sposób na odc. od wylotu lufy (do 20 cm) ciśn. na dno pocisku, czym zwiększają jego prędk. - potem ciśn. zrównuje się z ciśn. atmosfery
prędkość ruchu pocisku w przewodzie lufy
start learning
nieustannie wzrasta
kiedy prędk. pocisku w lufie jest najwyższa?
start learning
kilka cm od wylotu lufy
ciśn. gazów w momencie wylotu z przewodu lufy nazywa się
start learning
ciśn. wylotowym

You must sign in to write a comment