zjawisko strzału i jego etapy

 0    22 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski
Answer język polski

wyrzucenie pocisku (granatu) z przewodu lufy spowodowane ciśnieniem gzów powstających podczas spalania się ładunku prochowego

po wylocie z przewodu lufy pocisk porusza się
start learning
siłą inercji

czym się charakteryzuje zjawisko strzału
start learning
b. duże ciśn. gazów (>2-3 tys. atmosfer), wys. temp. gazów proch. (2500-3500 st.C), krótki okres zjawiska (0,001-0,06 s.), szybko zmieniająca się objęt. palącego się ład. proch.

w celu dania strzału należy
start learning
wprowadzić nabój do komory nabojowej, zaryglować przewód lufy zamkiem i nacisnąć na język spustowy

okres wstępny
start learning
palenie się ładunku prochowego wewnątrz lufy

od kiedy liczy się czas okresu wstępnego strzału
start learning
od momentu zapalenia ład. proch. do rozpoczęcia ruchu pocisku

ciśnienie forsujące to
start learning
ciśnienie gazów proch., które osiąga wystarczającą prężność do ruszenia pocisku i wciśnięcia go w gwinty przewodu lufy

główny okres zjawiska strzału
start learning
palenie się ład. proch. w szybko zmieniającej się objętości

od kiedy do kiedy trwa gł. okres zjawiska strzału?
start learning
od uzyskania ciśn. maks. do zupełnego spalenia się ład. proch.

jak działa na pocisk stale rosnąca ilość gazów proch.?
start learning
zostaje wprawiony w ruch w przewodzie lufy

kiedy występuje maks. ciśn. gazów proch. w broni strzeleckiej?
start learning
w chwili przebycia przez pocisk 4-6 cm drogi; potem ciśn. spada, pomimo, że ilość gazów rośnie, a prędk. pocisku również rośnie

kiedy kończy się zwiększenie gazów?
start learning
po spaleniu się ład. proch.

drugi okres zjawiska strzału
start learning
pocisk porusza się wskutek działania stałej ilości rozprzestrzeniających się gazów

od kiedy do kiedy trwa drugi okres zjawiska strzału?
start learning
od zakończenia palenia się ład. proch. do wylotu pocisku z przewodu lufy; ciśn. maleje, a prędkość pocisku rośnie

do kiedy trwa palenie się ład. proch.?
start learning
do momentu, gdy pocisk znajdzie się przy wylocie lufy

w jakiej broni nie zachodzi proces zupełnego spalania się ład. proch.?
start learning
w broni o krótkich lufach

czy w broni o krótkich lufach istnieje drugi etap zjawiska strzału?
start learning
czy w broni o krótkich lufach istnieje d in Polish
nie

trzeci okres zjawiska strzału (okres wtórnego działania gazów)
start learning
gazy wydobywające się z lufy w dalszym ciągu działają na pocisk

jak działają gazy po wylocie pocisku z przewodu lufy?
start learning
gazy wydobywają się z lufy z prędk. większą od prędk. pocisku; przedłużają w ten sposób na odc. od wylotu lufy (do 20 cm) ciśn. na dno pocisku, czym zwiększają jego prędk. - potem ciśn. zrównuje się z ciśn. atmosfery

prędkość ruchu pocisku w przewodzie lufy
start learning
nieustannie wzrasta

kiedy prędk. pocisku w lufie jest najwyższa?
start learning
kilka cm od wylotu lufy

ciśn. gazów w momencie wylotu z przewodu lufy nazywa się
start learning
ciśn. wylotowym


You must sign in to write a comment