Zdania 01.01.2010 pol-ang

 0    19 flashcards    Renifan
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Tu jest pięciu wyjątkowych uczących się
start learning
There are five special learners here
Myślę, że pamiętam tą ogromną fokę
start learning
I think I remember that huge seal
Po wielu latach on sprzedaje swoje książki
start learning
After many years, he sells his books
Zmywarka i piekarnik są w każdej kuchni
start learning
Dishwasher and oven are in every kitchen
Czuję, że w pokoju jest śmietnik
start learning
I feel that there is a garbage bin in the room
Potrzebuję ścierki do posprzątania mojego pokoju
start learning
I need a duster to clean my room
Kciuk w ręce jest jak duży palec u nogi.
start learning
The thumb in the hand is like a big toe in the foot.
Opuszczam to miasto które oni nazywają Nowy Jork.
start learning
I am leaving this city they call New York.
Opisz, jak oni zamiatają i polerują meble w pokoju.
start learning
Describe how they sweep and polish the furniture in the room.
Biegnij i nigdy się nie zatrzymuj.
start learning
Run and never stop.
Część tego listu napiszę po południu.
start learning
I will write part of this letter in the afternoon.
Gdy mam się uczyć zazwyczaj jestem zmęczony
start learning
When I have to learn, I'm usually tired
Ona jest zawsze najlepsza i nigdy nie przegrywa
start learning
She is always the best and she never loses
Czasami jestem leniwy ale rodzice często mi pomagają.
start learning
Sometimes I'm lazy but my parents often help me.
Nagle słyszę telefon i dziwny dźwięk.
start learning
Suddenly, I hear the phone and a strange sound.
Tematem części lekcji są kierunki świata: północ, południe, wschód i zachód.
start learning
The subject of the lessons are the directions of the world: north, south, east and west.
Czuję tu cukier, sól, a nagle dziwny smak
start learning
I feel sugar, salt and suddenly a strange taste
Ta drużyna ma koszulki w paski.
start learning
This team has striped shirts.
Włóż łabędzia do walizki.
start learning
Put the swan into the suitcase.

You must sign in to write a comment