zatrudnienie i rynek pracy

 0    114 flashcards    marlee25
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zatrudniać
start learning
employ
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
zatrudnienie
start learning
employment
kontynuować pracę
start learning
get on with your work
pracować w (firmie)
start learning
work for (a company)
miejsce pracy
start learning
workplace
ubiegać się o stanowisko
start learning
apply for the position of
kandydat
start learning
candidate
wybór zawodu
start learning
career choice
kariera zawodowa w
start learning
career in
CV (życiorys)
start learning
CV
umowa
start learning
contract
agencja pośrednictwa pracy
start learning
employment agency
perspektywy zatrudnienia
start learning
employment prospects
wejść na rynek pracy
start learning
enter the job/labour market
urząd pracy
start learning
job centre
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
job interview
oferta pracy
start learning
job offer
posada
start learning
position/post
referencje
start learning
reference
proces rekrutacji
start learning
recruitment process
wymagania
start learning
requirements
zatrudnić
start learning
take on / hire
praca polega na
start learning
the job /work involves
wakat
start learning
vacancy
osiągnięcie
start learning
achievement
posługiwać się biegle (językiem angielskim)
start learning
be fluent in (English)
zaangażowany, oddany
start learning
committed
zdolności komunikacyjne
start learning
communication skills
kompetentny
start learning
competent
skrupulatny, sumienny
start learning
conscientious
wydajny
start learning
efficient
doświadczenie w jakiejś dziedzinie
start learning
experience in a field
umiejętność dostosowania sie do nowych sytuacji
start learning
flexibility
zorientowany na cele
start learning
goal-oriented
o wysokich umiejętnościach/ kwalifikacjach/ silnej motywacji
start learning
highly skilled / skilled / motivated
przedsiębiorczy
start learning
industrious
inicjatywa
start learning
initiative
doświadczenie zawodowe
start learning
professional/job experience
aktywny, pełen inicjatywy
start learning
proactive
kwalifikacje
start learning
qualifications
solidny, niezawodny
start learning
reliable
zorganizowany
start learning
well-organized
dobrze wyszkolony
start learning
well-trained
umieć pracować pod presją
start learning
work well under pressure
praktyczna znajomość czegoś
start learning
working knowledge of smt
kierowanie, zarządzanie
start learning
administrative work
nadzorować, być szefem
start learning
be in charge
zajmować się czymś
start learning
deal with
rozdzielać obowiązki
start learning
delegate
wyjeżdżać służbowo
start learning
go away on business
prowadzić księgowość
start learning
keep the books
stać na czele zespołu
start learning
lead a team
zarządzanie
start learning
management
dotrzymywać terminów
start learning
meet deadlines
wykonywać obowiązki służbowe
start learning
perform job duties
ocenić wyniki czyjejś pracy
start learning
review sb's performance
nadzorować
start learning
supervise
odbierać telefony
start learning
take calls
pracować w zespole/samodzielnie
start learning
work in a team / on your own
pracować, dotrzymując napiętych terminów
start learning
work to tight deadlines
pracować w nadgodzinach
start learning
work/do overtime
uczyć się zawodu w praktyce
start learning
learn on the job
rozwój zawodowy
start learning
professional development
przekwalifikować się
start learning
retrain
szkolenie
start learning
training course
warsztaty
start learning
workshops
jak najszybciej
start learning
ASAP (as soon as possible)
poufne, do rąk własnych
start learning
FYEO (for your eyes only)
do twojej wiadomości
start learning
FYI (for your information)
awansować, dostać awans
start learning
be promoted
samochód służbowy
start learning
company car
elastyczne godziny pracy
start learning
flexible working hours / flexi-time
zwolnienie, urlop
start learning
(go on) leave
wynagrodzenie za czas urlopu
start learning
holiday pay
zadowolenie z pracy
start learning
job satisfaction
pewność stałego zatrudnienia
start learning
job security
przerwa na lunch
start learning
lunch hour
urlop macierzyński / ojcowski
start learning
maternity / paternity leave
dodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy
start learning
perks / fringe benefits
perspektywy awansu
start learning
prospects of promotion
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
wynagrodzenie za czas choroby
start learning
sick pay
brać wolne, wolny dzień
start learning
take time /a day off
równowaga między życiem prywatnym a zawodowym
start learning
work-life balance
pracować na własny rachunek
start learning
be self-employed
pracować jako wolny strzelec, na zlecenia
start learning
do freelance work
pracować dorywczo
start learning
do odd jobs
prowadzić firmę
start learning
run your own business
założyć firmę
start learning
set up (a company)
pracować z domu
start learning
work from home
wcześniejsza emerytura
start learning
early retirement
złożyć wymowienie
start learning
hand in your resignation / notice
utrata pracy
start learning
job loss
zwolnić z pracy
start learning
lay off / dismiss
zwolnić, zredukować
start learning
make redundant
zwolnić się / zrezygnować z pracy
start learning
quit /resign
redukcja etatów
start learning
redundancy
przejść na emeryturę
start learning
retire
wyrzucić z pracy
start learning
sack / give the sack /fire
dobrowolne odejście z pracy
start learning
voluntary redundancy
tania siła robocza
start learning
cheap labour
wyzyskiwać
start learning
exploit
bezrobotny
start learning
unemployed/jobless
bezrobocie
start learning
unemployment/joblessness
koszty pracy
start learning
labour costs
przekazywać pracę / produkcję innym firmom
start learning
outsource
przepracowany
start learning
overworked
strajk okupacyjny
start learning
sit-in
strajk
start learning
strike
bezrobotni
start learning
the unemployed
związek zawodowy
start learning
trade union
stworzyć własną firmę
start learning
build up your own business

You must sign in to write a comment