zasady sprzedazy

 0    139 flashcards    michallubinski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
konkurencyjny
start learning
competitive
blefować
start learning
bluff
niepewność
start learning
uncertainty
czysty
start learning
pure
zweryfikować
start learning
verify
oskarżać
start learning
accuse
bezcelowy
start learning
pointless
ubarwic
start learning
embellish
okoliczności
start learning
circumstances
zasięgnij
start learning
scope out
równanie
start learning
equation
różny
start learning
various
jedyna prawda
start learning
sole truth
zdemaskowac
start learning
demystify
sposób
start learning
manner
napotkac na cos
start learning
to encounter
umożliwić
start learning
allow/ enable
poszerzyć
start learning
to broaden
zapanować nad entuzjazmem
start learning
curb enthusiasm
równy
start learning
equal
oskarżając
start learning
accusing
poza tym
start learning
besides
bliskość
start learning
proximity
wobec
start learning
considering
spotkanie
start learning
encounter
poszerzać
start learning
broaden
obowiązek
start learning
duty
wymagać
start learning
to demand
wnioski
start learning
conclusions
istotny
start learning
crucial
czujność
start learning
vigilance
osiągnąć / osiągnąć
start learning
attain/ reach
wpływ
start learning
impact/ influence
przewidzieć / przewidzieć / prognozować
start learning
anticipate/ predict /forecast
zaniedbanie
start learning
neglecting
wybredny
start learning
picky
zasięg
start learning
scoping out
asertywny
start learning
assertive
naruszać
start learning
violate
pragnienia
start learning
desires
chęć
start learning
desire
zaniepokojony, zniecierpliwiony
start learning
anxious
dociekliwy
start learning
inquiring
współczucie
start learning
compassion
definiować
start learning
define
zebranie
start learning
gathering
czujność
start learning
vigilance
asertywny
start learning
assertive
Granice
start learning
boundaries
naruszać
start learning
violate
pragnienia
start learning
desires
gotowość
start learning
willingness
zaniepokojony, zniecierpliwiony
start learning
anxious
dociekliwy
start learning
inquiring
litość
start learning
compassion
zebranie
start learning
gathering
chaotycznie
start learning
chaotically
wyolbrzymiać
start learning
exaggerate
zniekształcać
start learning
distort
kozioł ofiarny
start learning
scapegoat
celu
start learning
aimed
napotkał
start learning
encountered
banalny
start learning
trivial
zaostrzyć
start learning
exacerbate
kpiny
start learning
ridicule
poniżyć
start learning
humiliate
buntownik
start learning
rioter
scalone
start learning
merged
pamiętniki
start learning
diaries
kierownictwo
start learning
executives
znakomity
start learning
accomplished
namawiać
start learning
persuade
przekonać
start learning
convince
wiek
start learning
century
niepewność
start learning
uncertainty
utrzymać
start learning
maintain
podejście
start learning
approach
popyt, żądanie
start learning
demand
swobodniejszy
start learning
freer
ostrożny
start learning
cautious
poradzić sobie z niepewnością
start learning
handle uncertaintly
zaspokoić potrzeby klienta
start learning
meet the customer need
przekonujący
start learning
convincing
przekonywający
start learning
persuasive
na miejscu
start learning
on the spot
zdziwiony
start learning
astonished
niezadowolenie
start learning
discontent
zwracać koszty
start learning
reimburse
pozwać
start learning
sue
prawdziwy, autentyczny
start learning
bona fide
w końcu
start learning
in the long run
stromy, przesadny
start learning
steep
przeciwnie
start learning
contrary
wspomnienie
start learning
flashback
pogardliwe spojrzenie
start learning
scolding look
mściwy
start learning
vindictive
zasięg
start learning
haul
nietknięty
start learning
unharmed
chęci
start learning
willingness
odnosić się do czegoś
start learning
refer to sth
formułować
start learning
formulate
myśl niestandardowo
start learning
think outside of the box
wybitny, wyróżniający sie
start learning
outstanding
wirusowy
start learning
viral
zdobyć
start learning
gain
wyróżniać się
start learning
stand out
czysto
start learning
purely
prowadzić
start learning
lead
wspaniały / niespotykany / niezwykły
start learning
extraordinary
nieprzewidywalny
start learning
unpredictable
mimo
start learning
despite
przyrost
start learning
increment
zatrudniony
start learning
hired
detalista
start learning
retailer
rzeźnik
start learning
butcher
zwolnić
start learning
make somebody redundant
awansować
start learning
get promotion
przeprowadzać
start learning
conduct
próba
start learning
attempt
połączyć
start learning
combine
wstępny
start learning
preliminary
wyjaśnić
start learning
clarify
odkrywać
start learning
reveale
wpływ
start learning
influence
namowa
start learning
persuasion
przekonywający
start learning
persuasive
zwięzły
start learning
concise
czytelny
start learning
legible
wzmacniać
start learning
strenghten
Zalety
start learning
advantages
bagatelizować
start learning
downplay
zbierać
start learning
gleane
cecha
start learning
feature
czerpać
start learning
derive
zadowolenie
start learning
content
wzmacniać
start learning
enhance
osobno, niezależnie
start learning
apart
oddany
start learning
devoted
rozróżniać
start learning
distinguish

You must sign in to write a comment