zakupy i usługi

 0    117 flashcards    magdalenakazmierczak6
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
strategiczna pozycja
start learning
strategic position
wynikać z
start learning
steam from
podstawowe produkty spożywcze
start learning
staple foods
rozpętać, wywołać
start learning
spark off
mieć serdecznie dość
start learning
sick and tired
przebierać w czymś
start learning
dress in something
spokój i cisza
start learning
peace and quiet
nieodlaczna czesc
start learning
part and parcel
metoda prób i błędów
start learning
hit and miss
generować
start learning
generate
groźny przeciwnik
start learning
dangerous/formidable opponent
powszechna praktyka
start learning
common practice
cel
start learning
aim
udowodnić
start learning
to prove
samodzielnie
start learning
on your own
spotkać się
start learning
meet up
mieć kogoś na oku
start learning
keep an eye on
ruszyć z czymś
start learning
go ahead
nalegac na
start learning
insist on
wyswiadczyc przysługę
start learning
do a favor
ogłuszający
start learning
deafening
rozsądne gospodarowanie pieniędzmi
start learning
be reasonable with money
unikać
start learning
to avoid
sprawdzać porownywarki cen
start learning
check comparision sites
pokrywać
start learning
cover
dostać wycenę
start learning
get a quote
ubezpieczyć się
start learning
get insured
płacić raty miesięczne
start learning
pay monthly installments
wykupić ubezpieczenie
start learning
take out insurance
fałszywe roszczenie
start learning
fraudulent claim
wystapic o odszkodowanie
start learning
make A claim
wyplacic pieniadze
start learning
pay up
składka ubezpieczeniowa
start learning
premium
czytać drobny druk
start learning
read the small print
przedłużyć ubezpieczenie
start learning
renew your insurance
wypłacic pieniądze
start learning
withdraw money
nieoczekiwany przypływ gotówki
start learning
windfall
płacić odsetki od
start learning
pay interest on
debet
start learning
overdraft
obligacja inwestycyjna
start learning
bond investment
oprocentowanie
start learning
interest rates
na minusie
start learning
in the red
kurs wymiany walut
start learning
exchange rate
otrzymać zysk z oprocentowania
start learning
earn interest on
rachunek depozytowy
start learning
deposit account
wpłata lokata
start learning
deposit
konto bieżące
start learning
current account
waluta
start learning
currency
przelać pieniądze
start learning
to transfer money
akceptowac karty kredytowe
start learning
accept credit cards
wyciąg z konta
start learning
a statement
konto oszczędnościowe
start learning
Savings Account
wplacać, wypłacać pieniadze
start learning
put in/ take out money
otworzyc konto
start learning
open an account
bankowość internetowa
start learning
online banking
zainwestować
start learning
invest
sprawdzać konto
start learning
check account
sprawdzać stan konta
start learning
check The balance
bankomat
start learning
cashpoint
gotowka
start learning
cash
kredyt w banku
start learning
bank loan
numer konta
start learning
account number
drobne
start learning
small change
wpisać za pomocą klawiatury
start learning
key in
oszustwo internetowe
start learning
Internet fraud
włożyć kartę
start learning
insert A card
przejść o transakcji
start learning
go through
potracac, odliczać
start learning
deduct
karta debetowa
start learning
debit card
bezdotykowy
start learning
Contactless
monety
start learning
coins
terminal do kart płatniczych z czipem
start learning
chip and pin device
czkiem
start learning
by cheque
kartą
start learning
by card
zakład pogrzebowy
start learning
funeral, undertaker
adwokat, radca prawny
start learning
solicitor
optyk
start learning
optician
pralnia chemiczna
start learning
Dry Cleaner's
kurier
start learning
courier
rada miejska
start learning
a city council
kręgarz
start learning
chiropractor
osoba zajmujaca sie kateringiem
start learning
caterer
biuro podróży
start learning
travel agency
stacja obsługi pojazdów
start learning
vehicle service station
dostarczyć
start learning
deliver
gabinet lekarski
start learning
doctor's surgery
szkoła jazdy
start learning
driving school
hydraulik
start learning
a plumber
agencja nieruchomości
start learning
real estate agency
reklama wirusowa
start learning
Viral advertising
sponsorowanie imprez sportowych
start learning
sponsorship of sporting events
lokowanie produktu
start learning
product placement
kampania marketingowa
start learning
Marketing Campaign
akwizycja przez telefon
start learning
cold calling
udział znanej osoby w reklamie
start learning
celebrity endorsement
ogłoszenie towarzyskie
start learning
personal ad
ulotka
start learning
a leaflet
ulotka informacyjna
start learning
flier
konsument
start learning
consumer
reklama radiowa lub telewizyjna
start learning
commercial
prospekt, broszura reklamowa
start learning
brochure, advertising brochure
Marka nazwa firmowa
start learning
brand name
niezadowalajacy
start learning
unsatisfactory
skurczyc się
start learning
shrink
zarysowany
start learning
scratched
towar na wymianę
start learning
replacement
zapsuty
start learning
out of order
brakujący
start learning
missing
wadliwy
start learning
faulty
spłowiały
start learning
faded
niezadowolenie
start learning
dissatisfaction
uszkodzony
start learning
damaged
zepsuty
start learning
broken
zwrot pieniędzy
start learning
refund
otrzymać zwrot pieniędzy
start learning
get your money back
wymienić coś
start learning
exchange something
zwrócić coś do sklepu
start learning
take / bring something back

You must sign in to write a comment