Zadanie lipiec

 0    17 flashcards    katarzynacelewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
znaczny poważny,
Był pod znaczną presją, aby praca została wykonana do końca dnia
start learning
considerable
He was under considerable pressure to get the work done by the end of the day.
czynność obowiązek na f też działać
Główną funkcją oficera kariery jest pomoc uczniom w znalezieniu dobrej pracy.
start learning
function
The main function of the careers officer is to help students get a good job
zaspokajć zaopatrywać dostarczać z przyimkiem
Nowy sklep ma ogromną kolekcję filmów, które zaspokoją wszystkie gusta
start learning
cater for
The new shop has a huge collection of videos which cater for all tastes
pozwalać na
Zwiększenie funduszy pozwoli lekarzom kontynuować ważne badania
start learning
allow
The increase in funds will allow the doctors to continue their important research
coraz bardziej
Brutalna przestępczość staje się coraz powszechniejsza we współczesnych miastach.
start learning
increasingly
Violent crime is becoming increasingly common in modern cities.
składniki
Nasza żywność zawiera tylko naturalne składniki.
start learning
ingredients
Our food contains only natural ingredients.
wytknąć wskazać phrasal
Przeciwnicy cenzury zwracają uwagę, że programy telewizyjne są już uregulowane.
start learning
point out
Opponents of censorship point out that television programmes are already regulated.
wspaniały imponujący
Stara droga jest znacznie dłuższa, ale oferuje podróżnym wspaniałe krajobrazy.
start learning
magnificent
The old road is much longer, but it offers travellers some magnificent scenery.
osiągnąć sukces w
Po czterech próbach udało mu się zdać egzamin.
start learning
succeed in
After four attempts he succeeded in passing his exam.
kręty, meandrowy przymiotnik
To urocze stare miasto z wieloma wąskimi, krętymi uliczkami
start learning
winding
It's a lovely old town with many narrow, winding streets.
zobaczyć dostrzec z przyimkiem
Biegał tak szybko, że tylko dostrzegłem go, gdy zniknął za rogiem.
start learning
catch a glimpse of
He was running so quickly that I only caught a glimpse of him as he disappeared around the corner.
oprucz tego wyrażenie
Oprócz tętniących życiem klubów nocnych Amsterdam oferuje również wspaniałe sklepy i wiele interesujących muzeów.
start learning
in addition to
In addition to its busy nightlife, Amsterdam also offers great shops and many interesting museums.
podczas przypływu
Podczas przypływu morze często rozbija się o ściany portowe.
start learning
at high tide
At high tide, the sea often crashes over the harbour walls. / US harbor
chociaż aczkolwiek (przysłówek)
To niewielkie nadmorskie miasteczko jest prawie opuszczone w zimie, choć jest kilka osób, które mieszkają tu na stałe.
start learning
although
This small seaside town is almost deserted in the winter, although there are a few people who live here permanently.
(przez) cały rok
The weather is so good that hundreds of people visit the place all year round.
start learning
all year round
Pogoda jest tak dobra, że setki ludzi odwiedzają to miejsce przez cały rok.
turysta (zwiedzający)
Tysiące zwiedzających co roku docierają do Wieży Eiffla w Paryżu.
start learning
sightseer
Thousands of sightseers make their way to the Eiffel Tower in Paris every year.
za zapłatę (uiszczenie)
Odwiedzający mogą zobaczyć wiele fascynujących zabytków za niewielką opłatą.
start learning
on payment
Visitors can see many fascinating relics on payment of a small charge.

You must sign in to write a comment