Υπηρεσίες πληροφορικής - IT services

 0    15 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
διαχείριση δικτύου
start learning
network management
υλοποίηση
Η υλοποίηση του νέου συστήματος ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού χρειάστηκε 2 χρόνια.
start learning
implementation
The new ERP system implementation took 2 years.
βελτιοποίηση
Η βελτιοποίηση του συστήματος θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση εργασίας στο τμήμα μας.
start learning
optimization
System optimization will result in better work efficiency in our department.
υπεύθυνος ολοκλήρωσης συστημάτων
Ως υπεύθυνοι ολοκλήρωσης συστημάτων, προσφέρουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας πληροφορικής.
start learning
systems integrator
As a systems integrator, we offer our clients comprehensive IT solutions.
διαχείριση υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφορικής
start learning
IT service management
abbreviated: ITSM
υποδομή τεχνολογίας πληροφορικής
Οι υπηρεσίες νέφους αποτελούν σημαντικό στοιχείο της υποδομής τεχνολογίας της πληροφορικής μας.
start learning
IT infrastructure
Cloud services are important components of our IT-infrastructure.
επιχειρηματική διεργασία
Ασχολούμαστε επίσης με τη βελτιοποίηση της επιχειρηματικής διαδικασίας των εφοδιαστικών.
start learning
business process
We also deal with the optimization of business processes in logistics.

You must sign in to write a comment