Εργασίες τεχνολογίας πληροφοριών - IT jobs

 0    11 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
αρχιτέκτονας λογισμικού
Προσλάβαμε έναν νέο αρχιτέκτονα λογισμικού.
start learning
software architect
We hired a new software architect.
βιομηχανία τεχνολογίας πληροφοριών
Παρά την κρίση, η κατάσταση στη βιομηχανία τεχνολογίας πληροφοριών είναι σταθερή.
start learning
IT industry
Despite the crisis, the situation in the IT-industry is stable.
διαχειριστής βάσης δεδομένων
Ψάχνουμε για έναν διαχειριστή βάσης δεδομένων για να επεκτείνουμε την ομάδα μας.
start learning
database administrator
We are looking for a database administrator to expand our team.
προγραμματιστής λογισμικού
Οι προγραμματιστές λογισμικού μας θα πρέπει να έχουν επίσης εμπειρία με σχεσιακές βάσεις δεδομένων.
start learning
software developer
Our software developers should also have experience with relational databases.
τμήμα τεχνολογίας πληροφοριών
Ξεκίνησα στο τμήμα τεχνολογίας πληροφοριών σαν διαχειριστής συστήματος.
start learning
IT department
I started in the IT department as a system administrator.

You must sign in to write a comment